Table of Contents:

 1. Hvordan reducere man algebra?
 2. Hvad er algebra på dansk?
 3. Hvordan finde rman arealet af en cirkel?
 4. Hvad er 5 i anden?
 5. Hvordan man løser en ligning?
 6. Hvordan forkorter man en ligning?
 7. Hvad bruger man Kvadratsætninger til?
 8. Hvad er algebra og tal?
 9. Hvordan laver man en figur af kvarte cirkler?
 10. Hvordan laver man opløftet tal?
 11. Hvordan opløfter man en potens?
 12. Hvordan løser man en 3 gradsligning?
 13. Hvad er løsningen til uligheden?
 14. Hvordan bestemmes grundmængden for en ligning?
 15. Hvordan løser man en ligninger?

Hvordan reducere man algebra?

At reducere et matematisk udtryk betyder at skrive det på en mere simpel form. Typisk er det noget med at samle bogstaverne der indgår i udtrykket....Eksempel 4
 1. 2(a+b)=2a+2b.
 2. a(b−c)=ab−ac.
 3. 5+(a−2)=5+a−2=a+3.
 4. −(x+y)=−x−y.
 5. −(2−a)=−2+a=a−2.

Hvad er algebra på dansk?

Algebra (ar. "al-jabr") er en gren af matematikken der kan beskrives som en generalisering og udvidelse af aritmetikken. Ved algebra forstås også "bogstavregning" og "læren om matematiske operationer".

Hvordan finde rman arealet af en cirkel?

Arealet af en cirkel er pi gange radius i anden (A = π r²).

Hvad er 5 i anden?

Multiplikation er altså en kort skrivemåde for at plusse med det samme tal mange gange. På samme måde findes der en kort skrivemåde for at gange med det samme tal mange gange. 54 læses som "5 opløftet til fjerde potens" eller bare "5 i fjerde" og betyder ganske enkelt 5 ganget med sig selv 4 gange.

Hvordan man løser en ligning?

En ligning er et matematisk udtryk, der indeholder et lighedstegn og en ubekendt (ofte kaldet ). Når man løser en ligning handler det om at finde en værdi af den ubekendte, der gør, at der står det samme på begge sider af lighedstegnet.

Hvordan forkorter man en ligning?

Når vi omformer ligninger, er det tilladt at lægge tal til eller trække tal fra, så længe man gør det på begge sider af lighedstegnet. Vi har her trukket 3 fra på begge sider af lighedstegnet. Løsningen er stadig x=9. Det er også tilladt at gange eller dividere med et tal på begge sider af lighedstegnet.

Hvad bruger man Kvadratsætninger til?

Kvadratsætningerne bruger man ofte, når man skal reducere udtryk. De omhandler, hvad der sker, når man ganger to parenteser med hinanden, der indeholder de samme tal.

Hvad er algebra og tal?

Tal og algebra handler om at kunne udvikle metoder til beregninger og at kunne bruge tal i beregninger og matematiske undersøgelser. Gennem hele skoleforløbet skal der være fokus på tal. Det gælder lige fra naturlige tal over decimaler og brøker til potenser og rødder.

Hvordan laver man en figur af kvarte cirkler?

Arealet af figuren mellem cirklerne fås så som to gange arealet af et cirkelafsnit med en vinkel på 90º.

Hvordan laver man opløftet tal?

Tastaturgenveje: Anvende hævet eller sænket skrift Ved hævet skrift, skal du trykke på Ctrl, Skift og plustegnet (+) på samme tid. Ved sænket skrift, skal du trykke på Ctrl og lighedstegnet (=) på samme tid. (Tryk ikke på Skift.)

Hvordan opløfter man en potens?

Opsummering
 1. Når man ganger to potenser, skal man blot lægge eksponenterne sammen.
 2. Når man dividerer to potenser, skal man blot trække eksponenterne fra hinanden.
 3. Man opløfter en potens i en eksponent ved at gange de to eksponenter med hinanden.

Hvordan løser man en 3 gradsligning?

Den generelle form kan skrives som følger, hvor vi antager, at koefficienterne a0,...,a3 er reelle tal med a3 forskelligt fra nul. At løse en tredjegradsligning svarer til at finde rødderne af et tredjegradspolynomium. Hvert tredjegradspolynomium har mindst én løsning x blandt de reelle tal.

Hvad er løsningen til uligheden?

Når man skal løse en ulighed, så må man lægge til eller trække fra på begge sider af ulighedstegnet. Man må også godt gange eller dividere med et positivt tal. Hvis man vil gange eller dividere med et negativt tal, så skal man vende ulighedstegnet om.

Hvordan bestemmes grundmængden for en ligning?

Grundmængden består af de værdier, der gør ligningen til et veldefineret udsagn og løsningsmængden består af de værdier, der gør ligningen til et sandt udsagn. Vi betegner ofte grundmængden med G og løsningsmængden med L. ikke defineret for x=2, da det ikke er tilladt at dividere med nul.

Hvordan løser man en ligninger?

En ligning er et matematisk udtryk, der indeholder et lighedstegn og en ubekendt (ofte kaldet ). Når man løser en ligning handler det om at finde en værdi af den ubekendte, der gør, at der står det samme på begge sider af lighedstegnet.