Table of Contents:

 1. Hvor mange kommaer kan der være i en sætning?
 2. Hvad er de 7 kommaregler?
 3. Kan der være flere kommaer i en sætning?
 4. Hvad skal der altid være komma foran?
 5. Hvad er et Tiltalekomma?
 6. Hvad er kommareglerne?
 7. Er en indskudt sætning en ledsætning?
 8. Hvad er ikke reglen?
 9. Hvornår skal man sætte komma?
 10. Hvad indeholder en sætning?
 11. Hvad indleder en ledsætning?
 12. Hvor anvendes semikolon?
 13. Er der komma foran eller?

Hvor mange kommaer kan der være i en sætning?

Siden 2004 har vi haft ét enkelt kommasystem, men hvor det er valgfrit at sætte komma før ledsætninger. Derimod skal man altid sætte det mellem to hovedsætninger. De vigtigste regler er altså: Man skriver altid komma mellem helsætninger.

Hvad er de 7 kommaregler?

Hvis du også kender til de 7 kommaregler, vil du kunne sætte mange af dine kommaer rigtigt. Der skal altid være komma før "men". Eksempel: Hun havde travlt, men hun skyndte sig ikke. Der skal være komma før "der og som", hvis "der og som" kan byttes med hinanden.

Kan der være flere kommaer i en sætning?

Som det kan læses ovenfor, skal der altid være komma mellem hovedsætninger. Hvis sætningen består af en eller flere ledsætninger, gælder der andre regler. Der er nemlig forskel på, om det er obligatorisk at sætte kommaet, eller om det er valgfrit. Det er valgfrit at sætte komma foran ledsætninger.

Hvad skal der altid være komma foran?

Sæt altid komma ved tilføjelser til sætningen (især, ifølge, fx).
 1. Sæt altid komma foran "at", medmindre der følger et udsagnsord efter. ...
 2. Sæt altid komma foran "men". ...
 3. Sæt komma foran "som" og "der", når de kan erstatte hinanden, medmindre "som" eller "der" står efter et hv-ord. ...
 4. Sæt komma i en opremsning.

Hvad er et Tiltalekomma?

Ovenstående komma (lige før mormor) kalder vi for tiltalekomma. Tiltalekomma er i familie med den store samling af kommaer, vi skal sætte, når et led hører til en sætning, men alligevel har en selvstændig funktion. Vi skal eksempelvis også sætte komma i forbindelse med: udråbsord ( fx øv, tak, ja, nej og bandeord)

Hvad er kommareglerne?

Vær opmærksom på at reglen om startkomma lyder at man skal sætte komma foran ledsætninger og ikke foran bestemte ord eller efter bestemte tommelfingerregler. Det er således ikke altid at bytte om-prøven virker. Det gør den fx ikke ved de fleste relativsætninger: Kommaet skal sættes dér, hvor ledsætningen begynder.

Er en indskudt sætning en ledsætning?

Hvad er en indskudt sætning? Det er en ledsætning, der er skudt ind i en hovedsætning eller en anden bisætning. Den indskudte sætning adskiller grundled og udsagnsled i en anden sætning. Samtidig kan den fjernes, uden at sætningen er ødelagt.

Hvad er ikke reglen?

Ikke-prøven Hvis man kan placere ordet ikke mellem subjekt (grundled) og verballed (udsagnsled) (mellem kryds og bolle), så er sætningen en ledsætning. Sammenlign: Han skulle ikke ud at rejse (helsætning). – med: (Han fortalte) at han ikke skulle ud at rejse (ledsætning).

Hvornår skal man sætte komma?

Sæt komma omkring selvstændige sætningsdele, forklarende og præciserende tilføjelser, appositioner (dvs. en bestemt type forklarende tilføjelser) og parentetiske ledsætninger (bisætninger). Forklarende og præciserende tilføjelser: Jeg elsker at være på ferie, især skiferie.

Hvad indeholder en sætning?

Sætninger — både helsætninger og ledsætninger — skal indeholde et finit verbum (udsagnsord) og som regel også et subjekt (grundled).

Hvad indleder en ledsætning?

Fra punktum til punktum (helsætningen) kaldte man en periode. Ledsætninger indledes ofte af bindeord, f. eks. af: at, hvis, om, selv om.

Hvor anvendes semikolon?

Semikolon kan, ligesom punktum, bruges til at afgrænse forholdsvis selvstændige dele af teksten, først og fremmest helsætninger (jf. § 41.1). Men samtidig forbinder semikolon to helsætninger og viser at de hører særlig tæt sammen mht.

Er der komma foran eller?

Der skal komma foran eller, hvis der kommer en sætning efter. Fx Han ville ønske, han var i Indien, eller at HUN snart KOM hjem til ham. Der skal ikke komma foran eller, hvis der ikke kommer en sætning efter. Fx: Han var i tvivl, om han skulle se fodbold eller baseball.