Table of Contents:

 1. Hvilke rettigheder har vi for udøvelse af religion i Danmark?
 2. Hvad er sekularisering?
 3. Hvad Religionsfrihed betyder?
 4. Hvad er sekularisering kristendom?
 5. Hvilke rettigheder har man hvis man ikke er religiøs og i forhold til andres religionsudøvelse?
 6. Er der religionsfrihed i Danmark ifølge grundloven?
 7. Hvad er en fundamentalist?
 8. Hvad er sekularisering og sekularisme?
 9. Hvad er religionsfrihed og religionslighed?
 10. Er der religionslighed i Danmark?
 11. Er Danmark et sekulært samfund?
 12. Hvordan stiller forskellige religioner sig i forhold til menneskerettigheder?
 13. Hvilke regler gælder der i folkeskolen for religionsfrihed?
 14. Hvilke paragraffer i grundloven siger noget om at vi har religionsfrihed i Danmark?
 15. I hvilken paragraf står det at kongen formelt er den udøvende magt?

Hvilke rettigheder har vi for udøvelse af religion i Danmark?

Religionsfrihed er retten til frit at udøve sin gudsdyrkelse. I Danmark har borgerne efter Grundlovens § 67 ret til at forene sig i samfund for at dyrke Gud på den måde, der stemmer med deres overbevisning, kun begrænset af hensynet til sædeligheden og den offentlige orden.

Hvad er sekularisering?

Ved sekularisering forstås den proces, hvor forskellige felter indenfor samfund og kultur unddrages kirkelig eller religiøs kontrol - gøres verdslige eller «sekulære». Første gang ordet blev anvendt i denne betydning var ved fredsforhandlingerne i Westphalen i 1646 efter Religionskrigene.

Hvad Religionsfrihed betyder?

Tros- og religionsfrihed er en del af frihedsrettighederne og giver i det store hele mennesker lov til at have den tro, som de selv ønsker, uden den er dem påtvungen på nogen måde.

Hvad er sekularisering kristendom?

Sekularisering er et begreb, der først blev anvendt om fyrsternes inddragelse af kirkens gods under Reformationen, siden generelt om religionens svindende indflydelse på hhv. det politisk-offentlige område og det personlig-eksistentielle og etiske område.

Hvilke rettigheder har man hvis man ikke er religiøs og i forhold til andres religionsudøvelse?

Religionsudøvelsen er fri, men trossamfund bør kun have offentlig godkendelse i Danmark, hvis de åbent lægger deres økonomiske forhold frem, og hvis de indgår i en fælles forståelse af, hvad der er religionsudøvelse. Det siger lektor i offentlig ret og ph.

Er der religionsfrihed i Danmark ifølge grundloven?

§ 67. Borgerne har ret til at forene sig i samfund for at dyrke Gud på den måde, der stemmer med deres overbevisning, dog at intet læres eller foretages, som strider mod sædeligheden eller den offentlige orden.

Hvad er en fundamentalist?

Fundamentalisme er en generel betegnelse for en form for religiøsitet, hvis udøvere læser deres hellige skrift(er) meget bogstaveligt. Ofte bruges betegnelsen fundamentalisme om en ekstrem gruppe tilhængere af en given religion i modsætning til en moderat gruppe.

Hvad er sekularisering og sekularisme?

Sekularisering er de sekulariseredes begreb. Derfor forbindes sekularisering ofte med en ide om, at samfundsudviklingen bør gå i retning af mindre religion. Sekularisme betegner en utopisk ide om den konsekvente adskillelse af religion og politik, men det er en ide, sekulariseringsiagttagelser har kastet af sig.

Hvad er religionsfrihed og religionslighed?

En anden grund er, at folk sammenblander religionsfrihed med religionslighed. Religionsfrihed, som den er i grundloven, er sådan set slet ikke nogen frihed i sig selv. Det er snarere en indirekte kombination af forsamlingsfriheden, foreningsfriheden og ytringsfriheden.

Er der religionslighed i Danmark?

I dag betragter mange i det danske establishment det som en selvfølge, at det er i orden, at vi har religionsfrihed, men ikke religionslighed her til lands. Med andre ord: Den evangelisk-lutherske kirke har en fortrinsret som "den danske folkekirke og understøttes som sådan af staten" (Grundlovens paragraf 4).

Er Danmark et sekulært samfund?

Danmark er et kristent land… I modsætning til de fleste andre samfund i den vestlige – sekulariserede - verden har vi pudsigt nok her i Danmark en statskirke. Ifølge Grundlovens § 4 er vi evangelisk-lutheranske. I regeringsgrundlaget står der direkte, at Danmark er et kristent land.

Hvordan stiller forskellige religioner sig i forhold til menneskerettigheder?

Religionsfriheden er tæt knyttet til andre rettigheder, for eksempel ytringsfriheden og retten til respekt for privatliv. Religionsfriheden kan imidlertid også være i konflikt med andres interesser og rettigheder, eksempelvis individuelle rettigheder og hensynet til ligebehandling.

Hvilke regler gælder der i folkeskolen for religionsfrihed?

Nok så interessant er Grundlovens §68, når det omhandler den måde, nogle folkeskoler pådutter deres elever den kristne tilgang til verden. Af §68 fremgår: »Ingen er pligtig at yde personlige bidrag til nogen anden gudsdyrkelse end den, som er hans egen. «

Hvilke paragraffer i grundloven siger noget om at vi har religionsfrihed i Danmark?

§ 67. Borgerne har ret til at forene sig i samfund for at dyrke Gud på den måde, der stemmer med deres overbevisning, dog at intet læres eller foretages, som strider mod sædeligheden eller den offentlige orden.

I hvilken paragraf står det at kongen formelt er den udøvende magt?

Grundlovens § 3 indeholder magtfordelingslæren. Den lovgivende magt er henlagt til kongen, dvs. regeringen, og Folketinget i forening, den udøvende magt til kongen og den dømmende magt til domstolene.