Table of Contents:

  1. Hvornår opstod USA?
  2. Hvornår blev The Second Amendment vedtaget?
  3. Hvornår kom de første europæer til USA?
  4. Hvornår fik USA ytringsfrihed?
  5. Hvorfor ændre man ikke våbenloven i USA?

Hvornår opstod USA?

Efter Columbus kom til Amerika og indtil USA blev et land i 1776, gik der 284 år, hvor der ikke var noget, der hed USA. I stedet var der en række kolonier og mange europæiske lande ejede dele af det, der senere blev til USA. Både England, Frankrig, Spanien, Holland og Rusland ejede dele af USA.

Hvornår blev The Second Amendment vedtaget?

Helt grundlæggende fastslås det i Den Anden Forfatningsændring til USAs Føderale Forfatning fra 1791 (Second Amendment), at »Da et velreguleret militær er nødvendigt for sikkerheden for et frit land, skal retten for folket til at bære og opbevare våben ikke indskrænkes«.

Hvornår kom de første europæer til USA?

I 1492 nåede Christoffer Columbus Amerika, hvorefter den europæiske udforskning og kolonisering tog voldsom fart.

Hvornår fik USA ytringsfrihed?

De første ti amendments (tillægsparagraffer) kaldes Bill of Rights og fastslår bl. a. egentlige borgerlige frihedsrettigheder såsom religionsfrihed, ytringsfrihed og forsamlingsfrihed. Disse ti amendments kom til i 1791.

Hvorfor ændre man ikke våbenloven i USA?

I den Amerikanske forfatning, det svarer til vores grundlov står der om våben bl. a. :"Eftersom en velordnet milits er nødvendig for en fri stats sikkerhed, må der ikke gøres indgreb i folkets ret til at besidde og bære våben". Det er der ikke ret mange der vil ændre ved, pga meget stærke lobbybevægelser.