Table of Contents:

 1. Hvor mange kvinder arbejder?
 2. Er der flere mænd end kvinder i Danmark?
 3. Hvad er Rødstrømpeaktion?
 4. Hvornår startede kvinderettigheder?
 5. Hvor stor en del af arbejdsstyrken er kvinder?
 6. Hvordan var kønsrollerne i hjemmet i 1970 erne?
 7. Er der flest mænd eller kvinder i Danmark?
 8. Hvor mange kvinder er hjemmegående i Danmark?
 9. Hvad betyder Rødstrømpebevægelse?
 10. Hvad var kvindefrigørelsen?
 11. Hvordan var er kvinders rettigheder i forhold til mændenes?

Hvor mange kvinder arbejder?

Kvinders erhvervsfrekvens er lavere end mænds, og flere kvinder (20,9 pct.) end mænd (6,7 pct.) arbejder på deltid. Andelen af kvinder, der arbejder på deltid, er de seneste 30 år faldet med omkring 13 procentpoint.

Er der flere mænd end kvinder i Danmark?

Den danske befolkning består af godt 5,8 mio. mennesker. Der er lidt flere kvinder end mænd i befolkningen som helhed, hvilket primært skyldes, at kvinder i gen- nemsnit lever længere end mænd. Hvis man udelukkende ser på personer i den er- hvervsaktive alder (16-65 år), så er der lidt flere mænd end kvinder.

Hvad er Rødstrømpeaktion?

Kilde 199 - Strøgaktionen. Den første rødstrømpeaktion, "Hold Danmark ren"-demonstrationen på Strøget i april 1970 var en protest mod det snævre kvindeideal og mod kosmetikindustriens udnyttelse af kvinders mindreværdsfølelse. Plakaterne var fantasifulde med mange ironiske slogans.

Hvornår startede kvinderettigheder?

1908: Kvinderne opnår kommunal valgret og valgbarhed ligesom mænd. Enker, fraskilte og nygifte får ret til forældremyndigheden over egne børn. Kvinder får ret til at være vidner ved retshandlinger, og de kan fungere som forlovere. 1915: Kvinder får stemmeret og er valgbare til Rigsdagen på samme betingelser som mænd.

Hvor stor en del af arbejdsstyrken er kvinder?

I fjerde kvartal 2017 havde mænd en erhvervsfrekvens på 81,5 pct. Det er noget højere end kvinderne, der havde en erhvervsfrekvens på 75,7 pct.

Hvordan var kønsrollerne i hjemmet i 1970 erne?

I 1970'erne voksede også en ny kvinde-bevægelse frem, som krævede ligeløn til mænd og kvinder. Kvinde-bevægelsen ville også have mændene til at hjælpe mere til i hjemmet. For når kvinderne kunne arbejde uden for hjemmet, kunne mændene også arbejde i hjemmet, mente kvinderne.

Er der flest mænd eller kvinder i Danmark?

Da mænd har kortere levetid end kvinder, er der imidlertid flest kvinder i den samlede befolkning. 1. januar 2019 var 50,24 % af befolkningen kvinder.

Hvor mange kvinder er hjemmegående i Danmark?

21.000 danske kvinder undlader at søge job, fordi de i stedet går hjemme med deres barn. Ifølge en sociolog er det en stigende tendens.

Hvad betyder Rødstrømpebevægelse?

Rødstrømper var kvinder, som var medlemmer eller identificerede sig med en af kvindebevægelsens grupper kaldet 'Rødstrømpebevægelsen', der udsprang af den amerikanske socialistiske kvindebevægelse "the Redstockings" omkring 1970. Bevægelsen havde ikke en fast struktur, men bestod af basisgrupper.

Hvad var kvindefrigørelsen?

Den danske kvindebevægelse opstod i 1871 med oprettelsen af Dansk Kvindesamfund, men bygger i øvrigt på de lighedstanker, der opstod som følge af den franske revolution i 1789. Det første store slag for kvindebevægelsen stod med indførelsen af kvindernes valgret, som blev indført i Danmark i 1915.

Hvordan var er kvinders rettigheder i forhold til mændenes?

I 1849 kæmpede borgerskabets mænd sig til Danmarks første grundlov. Grundloven sikrede mændenes rettigheder men gjaldt ikke for de fem f'er: Fruentimmere, fjolser, forbrydere, folkehold og fattige. Kvinden (fruentimmer) blev ikke set som jævnbyrdig med manden.