Table of Contents:

 1. Hvad er ulovlig bygningsindretning?
 2. Kan et hus sælges som beset?
 3. Kan erhvervsdrivende tegne ejerskifteforsikring?
 4. Hvem kan bruge Huseftersynsordningen?
 5. Hvis køber siger nej til ejerskifte?
 6. Hvis køber ikke vil have ejerskifteforsikring?
 7. Kan sælger fraskrive sig ansvar ved hussalg?
 8. Kan man fraskrive sig ansvar ved hussalg?
 9. Kan et Aps tegne ejerskifteforsikring?
 10. Hvornår kan man ikke tegne ejerskifteforsikring?
 11. Hvornår er en ejendom omfattet af huseftersynsordningen?
 12. Hvad er ikke omfattet af huseftersynsordningen?
 13. Hvis køber fravælger ejerskifteforsikring?
 14. Kan man fravælge ejerskifteforsikring?
 15. Hvis der ikke kan tegnes ejerskifteforsikring?

Hvad er ulovlig bygningsindretning?

Et eksempel på ulovlige bygningsindretning kunne være et nyt badeværelse, hvor reglerne for vådrumssikring ikke er blevet overholdt. Ulovlig kloakering og stikledninger. Forhold ved grunden, herunder kloak- og stikledninger, hvis disse påvirker husets fundering og terrændæk og medfører skade på bygningerne.

Kan et hus sælges som beset?

SVAR: Man kan ikke ved salg i levende live sælge sin ejerbolig totalt uden ansvar. Dette fremgår af § 21 i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom.

Kan erhvervsdrivende tegne ejerskifteforsikring?

Det er muligt, at nogle forsikringsselskaber ikke vil tegne ejerskifteforsikring for en erhvervsdrivende køber, men det er i så fald ikke dit problem.

Hvem kan bruge Huseftersynsordningen?

Huseftersynet er frivilligt for sælger, men ordningen skal benyttes, hvis sælger vil opnå ansvarsfrihed for skjulte skader ved boligen, og hvis køber skal kunne tegne en ejerskifteforsikring.

Hvis køber siger nej til ejerskifte?

Hvis du som køber vælger ikke at tegne den ejerskifteforsikring, som sælger har tilbudt, står du i praksis uden mulighed for at få erstatning, hvis det viser sig, at der er skader.

Hvis køber ikke vil have ejerskifteforsikring?

Hvis køber derimod vælger ikke at købe en ejerskifteforsikring, og dermed ikke tager imod sælgers tilbud om at betale halvdelen, står man som køber i praksis uden mulighed for at få erstatning for de skader, skjulte fejl eller mangler der måtte vise sig på boligen efter overtagelsen.

Kan sælger fraskrive sig ansvar ved hussalg?

Der gælder således en generel regel om aftalefrihed. Sælger kan derimod ikke genereltfraskrive sig ansvaret for mangler ved ejendommen. Er der væsentlige mangler ved boligen, bør du som køber rådføre dig med en advokat, der kan vurdere, om det er hensigtsmæssigt at rette et krav mod sælger og eventuelt føre en retssag.

Kan man fraskrive sig ansvar ved hussalg?

Sælger hæfter, som udgangspunkt, for skjulte fejl og mangler i 10 år fra risikoovergangen, dvs. overtagelsesdagen eller ved en evt. tidligere dispositionsdag. Sælgeren af boligen har dog mulighed for at fraskrive sig dette ansvar.

Kan et Aps tegne ejerskifteforsikring?

Men det er kun køber, der kan tegne ejerskifteforsikring. Sælger kan dog med fordel vælge at tegne en sælgeransvarsforsikring. Det simple svar på spørgsmålet 'hvem kan tegne ejerskifteforsikring? ' er således: Køber i en bolighandel.

Hvornår kan man ikke tegne ejerskifteforsikring?

Ejerskifteforsikringen skal være tegnet på overtagelsesdagen, dog senest når køber får adgang til boligen. Sælger skal betale halvdelen af en 5-årig forsikring. Og altid betale mindst halvdelen af det forsikringstilbud, som sælgeren selv har fremlagt.

Hvornår er en ejendom omfattet af huseftersynsordningen?

Huseftersynsordningen kommer således både køber og sælger til gode. Begge parter er nemlig sikret, at de er dækket, såfremt det viser sig, at der er skjulte fejl og mangler ved ejendommen. Sælger slipper for ansvaret, og køber er sikker på, at der rettes op på fejlene.

Hvad er ikke omfattet af huseftersynsordningen?

Ejendomme, der ikke er omfattet af huseftersynsordningen Ejendomme, hvor der er overvejende erhverv, aktiv landbrugspligt, andelsboliger og kolonihavehuse, er således IKKE omfattet af ordningen og der kan ikke udarbejdes tilstandsrapport.

Hvis køber fravælger ejerskifteforsikring?

Hvis køber derimod vælger ikke at købe en ejerskifteforsikring, og dermed ikke tager imod sælgers tilbud om at betale halvdelen, står man som køber i praksis uden mulighed for at få erstatning for de skader, skjulte fejl eller mangler der måtte vise sig på boligen efter overtagelsen.

Kan man fravælge ejerskifteforsikring?

Basisinfo: Det skal du vide om ejerskifteforsikringer Sælger kan godt fravælge at tilbyde en ejerskifteforsikring – så er det ham eller hende, der står til ansvar for at dække skader, fejl og mangler på din bolig, som forsikringen ellers ville have dækket.

Hvis der ikke kan tegnes ejerskifteforsikring?

Er der ikke lavet en tilstandsrapport/elinstallationsrapport, kan du ikke tegne en ejerskifteforsikring hos et forsikringsselskab. I stedet skal du gå til sælger, hvis du opdager fejl og mangler ved boligen. Kan I ikke blive enige, skal du i sidste ende føre sagen som en retssag.