Table of Contents:

 1. Hvilke rettigheder giver grundloven os?
 2. Hvordan lyder den første paragraf i grundloven?
 3. Hvordan fik Danmark sin første grundlov?
 4. Hvilke rettigheder er borgerne i Danmark sikret i grundloven?
 5. Hvad omhandler grundlovens 71?
 6. Hvilke paragraf (- er i grundloven siger noget om at vi har religionsfrihed i Danmark?
 7. Hvad blev ændret i 1915?
 8. Hvad gik forfatningskampen ud på?
 9. Hvad er et indskrænket monarki?
 10. Hvilken betydning har den 13 tilføjelse til den amerikanske forfatning for afroamerikanerne?
 11. Hvem er den udøvende magt i USA?

Hvilke rettigheder giver grundloven os?

Grundloven indeholder en række menneskerettigheder, som primært er borgerlige og politiske rettigheder, for eksempel:
 • Ytringsfrihed (§ 77)
 • Foreningsfrihed (§ 78)
 • Forsamlingsfrihed (§ 79)

Hvordan lyder den første paragraf i grundloven?

1 lyder: ”Den personlige frihed er ukrænkelig. Ingen dansk borger kan på grund af sin politiske eller religiøse overbevisning eller sin afstamning underkastes nogen form for frihedsberøvelse.”

Hvordan fik Danmark sin første grundlov?

Udkastet til grundloven blev forelagt Den Grundlovgivende Rigsforsamling, der bestod af 152 medlemmer valgt til at udforme grundloven. De blev enige om indholdet og vedtog en grundlov med 100 paragraffer. Den 5. juni 1849 underskrev Frederik den 7.

Hvilke rettigheder er borgerne i Danmark sikret i grundloven?

personlig frihed – ret til at tro og mene, hvad man vil. ytringsfrihed – ret til at sige, hvad man vil. forsamlingsfrihed ‒ ret til at forsamles og demonstrere for sine synspunkter. foreningsfrihed ‒ ret til at oprette og være medlem af foreninger.

Hvad omhandler grundlovens 71?

Ingen dansk borger kan på grund af sin politiske eller religiøse overbevisning eller sin afstamning underkastes nogen form for frihedsberøvelse.

Hvilke paragraf (- er i grundloven siger noget om at vi har religionsfrihed i Danmark?

I Danmark har borgerne efter Grundlovens § 67 ret til at forene sig i samfund for at dyrke Gud på den måde, der stemmer med deres overbevisning, kun begrænset af hensynet til sædeligheden og den offentlige orden.

Hvad blev ændret i 1915?

I 1915 sikrede en grundlovsændring den lige og almindelige valgret. Det indebar tre vigtige ændringer: For det første blev valgretten udvidet, så også kvinderne og tjenestefolk uden egen husstand fik valgret.

Hvad gik forfatningskampen ud på?

Forfatningskampen i Danmark er en tidsperiode i det danske demokrati, der populært udtrykt starter med Den gennemsete grundlov 1866 og slutter med Venstrereformpartiets regeringsdannelse 1901, hvor Højre efter adskillige år ved magten måtte gå af og parlamentarismen blev indført, således at en regering ikke kunne have ...

Hvad er et indskrænket monarki?

Konstitutionelt monarki (indskrænket monarki) er et regeringssystem, hvor statsoverhovedet (monarken) er bundet af en forfatning i modsætning til absolut monarki, hvor monarken har uindskrænket politisk magt. I et konstitutionelt monarki overgår posten som statsoverhoved ved arv inden for en kongelig familie.

Hvilken betydning har den 13 tilføjelse til den amerikanske forfatning for afroamerikanerne?

Det 13. tillæg til den amerikanske forfatning bestemmer at der ikke kan bestå slaveri eller tvangsarbejde indenfor De forenede Stater eller på noget område hvor disse har jurisdik tion. Ved tillæggets stk. 2 blev kongressen samtidig – i 1865 – bemyndiget til at gennemføre dette forbud „ved passende lovgivning“.

Hvem er den udøvende magt i USA?

I USA er Kongressen det nationale parlament – altså den amerikanske udgave af Folketinget. Kongressen fungerer dermed som den lovgivende magt, præsidenten som den udøvende magt og domstolene (Højesteret) som den dømmende magt.