Table of Contents:

 1. Hvad kendetegner Føderalismen som politisk styreform?
 2. Hvad står der i forfatningen?
 3. Hvad er en føderation?
 4. Hvad er en føderal union?
 5. Er EU føderalt?
 6. Hvordan kan man kritisere Føderalismen som teori om europæisk integration?
 7. Hvad er en fri forfatning?
 8. Er Danmark en føderation?
 9. Hvad er forskellen på en føderation og en konføderation?
 10. Er EU føderal?
 11. Hvad betyder europæisk integration?
 12. Hvad er Integrationsteorier?
 13. Hvordan forklarer den liberale intergovernmentalisme europæisk integration?
 14. Hvad står der i Novemberforfatningen?

Hvad kendetegner Føderalismen som politisk styreform?

Føderalisme (af latin foedus, foedera, "forbund") er et organisationsprincip og en politisk filosofi. Som organisationsprincip indebærer føderalisme at enheder, selv om de bevarer en vis grad af selvbestemmelse, er bundet sammen med en fælles ledelse eller regering.

Hvad står der i forfatningen?

Den er grundlag og udgangspunkt for al lovgivning og al myndighedsudøvelse på føderalt niveau i USA, ligesom den definerer omfanget og begrænsningerne af den føderale stats – dvs. centralregeringen – beføjelser.

Hvad er en føderation?

En føderation eller forbundsstat er en statsdannelse, der er en sammenslutning af flere delstater. Her fastlægger en fælles grundlov, hvilke beføjelser hhv. det fælles parlament og delstatsparlamenterne har.

Hvad er en føderal union?

En forbundsrepublik eller føderal republik er en føderation af stater med en republikansk form for regering. En føderation består af en række selvstyrende stater, som er forenet af en føderal regering.

Er EU føderalt?

Europæisk føderalisme er et politisk ønske om, at de europæiske lande går sammen og danner én stor føderal stat. På nuværende tidspunkt er dette delvist realiseret i form af Den Europæiske Union. Føderalisme kan evt. motiveres af en form for europæisk nationalisme.

Hvordan kan man kritisere Føderalismen som teori om europæisk integration?

Kritik af føderalismen:
 1. —Overvurderer befolkningernes ønske om en forbundsstat (føderation).
 2. Teorien kan slet ikke forklare den store EU-skeptiscisme i mange EU-lande.
 3. —Undervurderer nationalstaternes interesse i at bevare EU's mellemstatslige institutioner (f. ...
 4. Fred i Europa er næppe den vigtigste integrationsfaktor mere.

Hvad er en fri forfatning?

En forfatning, konstitution eller grundlov lægger de politiske rammer for en nationalstat eller anden form statssamfund. En af de centrale ideer med den moderne forfatning er at sikre alle borgere grundlæggende rettigheder og dermed fravær af vilkårlige overgreb fra lovgivningsmagtens side.

Er Danmark en føderation?

en føderation, som indeholder flere delstater med delvis selvstyre. Danmark er et eksempel på en enhedsstat, der består af én stat, selvom modsatte interesser inden for rigsfællesskabet kan skabe splid.

Hvad er forskellen på en føderation og en konføderation?

En konføderation er et statsforbund, i modsætning til en føderation, der er en forbundsstat. En konføderation er sammensat af flere stater eller lande, som hver har sin egen grundlov og parlament. Den fælles grundlov er derfor underlagt de nationale love.

Er EU føderal?

Europæisk føderalisme er et politisk ønske om, at de europæiske lande går sammen og danner én stor føderal stat. På nuværende tidspunkt er dette delvist realiseret i form af Den Europæiske Union. Føderalisme kan evt. motiveres af en form for europæisk nationalisme.

Hvad betyder europæisk integration?

Europæisk integration indebærer politisk, juridisk, økonomisk (og i nogle tilfælde social og kulturel) integration mellem de europæiske stater. De centrale organer i den europæiske integration er EU og Europarådet.

Hvad er Integrationsteorier?

Der findes flere teorier i international politik, der forsøger at forklare, hvorfor lande samarbejder. Disse teorier kaldes integrationsteorier. Der kan være mange årsager til, at lande finder sammen for at samarbejde.

Hvordan forklarer den liberale intergovernmentalisme europæisk integration?

Liberal intergovernmentalisme adskiller sig fra intergovernmentalisme ved at anerkende, at EU er en "blivende" institution, hvor landene indgår kompromisser. Intergovernmentalismen forklarer nemlig ikke, hvorfor EU vedbliver at eksistere, når lande har forskellige politiske ønsker.

Hvad står der i Novemberforfatningen?

Novemberforfatningen fra den 18. november 1863 var et forsøg på at løse de forfatningsmæssige problemer, som helstaten befandt sig i efter indførelsen af Helstatsforfatningen i 1855. Helstaten bestod af kongeriget Danmark og de tre hertugdømmer Slesvig, Holsten og Lauenborg. Slesvig var problemets omdrejningspunkt.