Table of Contents:

 1. Hvad er formålet med en virksomhed?
 2. Hvordan beskriver man sin virksomhed?
 3. Hvordan arbejder man med visioner?
 4. Hvad er forskellen på vision og mål?
 5. Hvorfor værdier?
 6. Hvad er værdier i en virksomhed?
 7. Hvordan kan man arbejde med værdier?
 8. Hvad forstås ved en virksomheds ide?
 9. Hvad indeholder en strategi?
 10. Hvad er vores why?
 11. Hvad er forretningsmodellen?
 12. Hvad er en kernefortælling?
 13. Hvad skal en god vision indeholde?
 14. Hvad udtrykker en virksomheds mission?
 15. Hvad er et værdigrundlag?

Hvad er formålet med en virksomhed?

En formålsdrevet virksomhed drives af en fælles ambition, et mål eller en grund til at eksistere. I en virksomhed der lever sit formål, gennemsyrer formålet hele virksomheden, og fungerer som fyrtårn for ledelse og medarbejdere.

Hvordan beskriver man sin virksomhed?

Din virksomheds mission beskriver din virksomheds kernefunktion, nemlig hvad I laver og hvad I tilbyder markedet. Missionen kan som regel også kendetegnes ved, hvorfor virksomheden blev grundlagt. Missionen handler om nutiden, hvorimod vision er fremtiden.

Hvordan arbejder man med visioner?

Visionen er bredt formuleret og beskriver virksomhedens overordnede mål. Den giver et billede af, hvordan virksomheden ønsker at fremstå og blive opfattet i fremtiden, og giver samarbejdspartnere en opfattelse af, hvor virksomheden vil hen, og i hvilken retning den arbejder.

Hvad er forskellen på vision og mål?

Mission: Organisationens eksistensberettigelse, og hvorfor organisationen eller funktionen eksisterer. Vision: Er et fremtidsbillede af organisationens ønsker, drømme og ambitioner ofte udtrykt ved langsigtede mål – hvorhen.

Hvorfor værdier?

Værdier, antagelser, erfaringer, holdninger, personlighed, etik, moral og kultur styrer os og giver i dagligdagen ofte rettesnoren for vores handlinger og prioriteringer. Vi kan godt opstille regler og forretningsgange, men mest sejlivet er vaner, identitet, traditioner, holdninger, værdier og kulturer.

Hvad er værdier i en virksomhed?

Værdier i en virksomhed Inden for en virksomhed skal værdier repræsenteres og anerkendes. Dette betyder, at de handlinger, der er i god harmoni, belønnes. Ikke nødvendigvis økonomisk, men også med godkendelse, gensidig trivsel mellem de forskellige hold og gensidig støtte.

Hvordan kan man arbejde med værdier?

At arbejde med værdier kræver, at I opbygger et forhold til værdierne, og dette forhold opbygges gennem afklaring og afprøvning - både som menneske, medarbejder, leder og organisation. Ikke på et kursus - men i dagligdagen.

Hvad forstås ved en virksomheds ide?

En virksomheds idé fortæller, hvilke behov hos kunderne, som virksomheden ønsker at dække. Virksomhedens varer eller tjenesteydelser skal altså kunne dække kundernes behov på det pågældende område. blandt andet træffer beslutninger på baggrund af idéen.

Hvad indeholder en strategi?

Strategien er populært sagt den langsigtede plan, hvor virksomheden orienterer sig mod et fælles fremtidigt mål. Det er målet ude i horisonten, der danner rammen omkring medarbejdernes, ledelsens og bestyrelsens arbejde. Det er i virksomhedens strategi, at de store mål bliver sat.

Hvad er vores why?

Men vores WHY er blevet et filter, som vi træffer beslutninger igennem. Et filter, der helt naturligt sorterer de forkerte beslutninger fra. Vores WHY har dermed gjort det meget nemmere for medarbejderne at træffe beslutninger, da der er sat ord på, hvorfor den enkelte beslutning er rigtig.

Hvad er forretningsmodellen?

Forretningsmodellen beskriver også virksomhedens økonomi og dens organisering. Din forretningsmodel bør således beskrive, hvad virksomheden leverer af værdi, til hvilke kunder, hvordan denne værdi bliver skabt, og hvad virksomheden opnår ved at levere værdien til kunderne.

Hvad er en kernefortælling?

Kort fortalt er kernefortællingen en tekst, der samler virksomhedens essens. Det vil sige summen af organisationens historie, kultur og viden. Men en kernefortælling er mere end bare en historie. Det er virksomhedens ankersted, der skal sikre, at der er bund og troværdighed i kommunikationen.

Hvad skal en god vision indeholde?

En vision skal altså afspejle en bevidsthed om hvorfor, hvor og hvordan virksomheden vil konkurrere i fremtiden og samtidig indeholde en formulering af, hvorledes virksomheden vil opnå en ultimativ placering i denne konkurrencesituation.

Hvad udtrykker en virksomheds mission?

Mission er en erklæring om en specifik organisations eksistensberettigelse. Missionen beskriver med andre ord, hvorfor en forening, virksomhed eller organisation eksisterer. Vision er ledestjernen og den fremtid, virksomheden ser for sig.

Hvad er et værdigrundlag?

Et værdigrundlag kan fx også kaldes leveregler, spilleregler, husorden, teamværdier, værdisæt, principper og politikker. Formålet med et værdigrundlag er at identificere, hvad der er vigtigst for os – i forhold til at nå de mål, den vision, det image, de resultater - vi har sat os for (eller er blevet sat til) at nå.