Table of Contents:

 1. Hvilke miljøproblemer kan urenset spildevand give i naturen?
 2. Hvad koster en km3 vand?
 3. Hvad sker der hvis spildevand kommer ud i naturen?
 4. Hvilke stoffer er der i spildevand?
 5. Hvad koster en kubikmeter vand 2021?
 6. Hvad koster en liter kold vand?
 7. Hvordan kan vi forebygge vandforurening?
 8. Hvilke lande er hårdest ramt af vandmangel?

Hvilke miljøproblemer kan urenset spildevand give i naturen?

I Danmark renser vi langt størstedelen af spildevandet, inden det ledes ud, for at undgå at spildevandet belaster vandmiljøet eller jord og grundvand. Organisk stof forbruger ilt ved nedbrydning og omsætning. Udledning af organisk stof kan derfor give problemer med iltsvind i vandløb, søer og hav.

Hvad koster en km3 vand?

Det koster dit vand På din vandregning betaler du dels for det rene vand, som du får leveret i hanen - dels for det spildevand, du sender ud i afløbet. I 2022 er prisen for vand og afløb 53,28 kr./m3 inkl. moms og statsafgifter (17,34 kr. for vand, 35,94 kr.

Hvad sker der hvis spildevand kommer ud i naturen?

Dit spildevand indeholder en masse affaldsstoffer, som vil skade naturen, hvis det ender i søer og åer. På renseanlægget fjerner vi de farlige stoffer og sender rent vand tilbage til naturen. Dit spildevand kommer til renseanlægget gennem kloakken under jorden.

Hvilke stoffer er der i spildevand?

Spildevandet kan inddeles i spildevand fra husholdninger, spildevand fra industrien og regnvand.
 • Husholdningsspildevand. Spildevand fra husholdningen består mest af afløbsvand fra toiletter, bad, opvask og tøjvask. ...
 • Industrispildevand. Spildevandet fra industri kan indeholde mange forskellige stoffer. ...
 • Regnvand.

Hvad koster en kubikmeter vand 2021?

I 2021 bliver den samlede pris på vand og afløb 53,67 kr. pr. kubikmeter. Heraf går 7 kroner til det rene vand fra hanen og 28,75 kr.

Hvad koster en liter kold vand?

En liter vand koster i gennemsnit 6,6 øre. Vandforbruget i de danske husholdninger er i gennemsnit 106 liter pr. person pr. døgn.

Hvordan kan vi forebygge vandforurening?

Ud over at beskytte vandet mod forurening, skal vi også hjælpes ad med at spare på vandet, så der også er rent vand i fremtiden....Spar på vandet
 1. Tag kortere og færre brusebade.
 2. Fyld vaskemaskinen helt op, når du vasker tøj.
 3. Luk for vandet, mens du børster tænder.
 4. Brug regnvand til at vande planter med.

Hvilke lande er hårdest ramt af vandmangel?

Blandt verdens mest berørte lande er:
 • Bahrain.
 • Kuwait.
 • Qatar.
 • San Marino.
 • Singapore.
14. sep. 2017