Table of Contents:

 1. Hvilken betydning har medlemskabet af EU for Danmark?
 2. Hvad styrer EU?
 3. Hvad betyder Den Europæiske Union?
 4. Hvilke værdier arbejder EU med?
 5. Er Danmark en del af EU?
 6. Hvilke ulemper er der ved EU?
 7. Hvad EU arbejder med og hvad EU bestemmer?
 8. Hvad kan EU lovgive om?
 9. Hvad hedder staterne i Europa?
 10. Hvad er forskellen mellem EU og FN?
 11. Hvilke politikområder ligger i EU?
 12. Hvad betyder forsvarsforbeholdet for Danmark?
 13. Hvad gik EU afstemningen i 1993 ud på?
 14. Hvilke fordele og ulemper er der ved at være med i EU?
 15. Hvilke fordele og ulemper har borgere og virksomheder af EU lovgivningen?

Hvilken betydning har medlemskabet af EU for Danmark?

Vores EU-medlemskab har spillet en afgørende rolle for, at Danmark i dag er et godt og velstående samfund. EU's indre marked og handelsaftaler med lande uden for Europa har åbnet store muligheder for danske virksomheder, som de og deres medarbejdere dygtigt har omsat til ordrer, eksportkroner og arbejdspladser.

Hvad styrer EU?

Formålet med det europæiske samarbejde er at sikre økonomisk velstand, stabilitet og sikkerhed i hele Europa. I en af EU-traktatens første bestemmelser beskriver EU selv sine mål. Overordnet set har EU fokus på at fremme fred, EU's værdier og befolkningernes velfærd.

Hvad betyder Den Europæiske Union?

Den Europæiske Union er ikke en stat, men et unikt partnerskab mellem europæiske lande, der kaldes medlemsstater. Sammen dækker de en stor del af det europæiske kontinent. Unionen er hjem for mere end 446 millioner mennesker, dvs. omkring 6 % af verdens befolkning.

Hvilke værdier arbejder EU med?

EU's værdier er fælles for alle EU-lande og skal sikre, at et samfund har pluralisme, tolerance, retfærdighed, solidaritet, ikke diskriminerer, og at ligestilling foretrækkes. De er indskrevet i Artikel 2 i Traktaten om den Europæiske Union.

Er Danmark en del af EU?

Danmarks EU-medlemskab daterer sig tilbage til 2. oktober 1972, hvor der blev afholdt en folkeafstemning om Danmarks indtrædelse i det, der dengang hed De Europæiske Fællesskaber. Ved afstemningen stemte et flertal på 63,4% ja, og siden 1. januar 1973 har Danmark været med i EF og senere EU.

Hvilke ulemper er der ved EU?

Ulemper ved EU: De blander sig i den danske lovgivning og så kan de komme ind og overtrumfe Danmark, som de lige nu gør i forhold til grænsekontrol. Der er mange nationalister, der mener, det svækker Danmark som nation, da vi ved hver ny lov fra EU afgiver mere og mere suverænitet.

Hvad EU arbejder med og hvad EU bestemmer?

Europa- Kommissionen arbejder for EU's fælles interesser og overvåger, at medlemslandene overholder EU's love. Kommissionen stiller forslag til EU-love om de emner, som er en del af EU-samarbejdet. Medlemslandenes ministre mødes i Ministerrådet. De ændrer, vedtager eller afviser forslag fra Europa-Kom- missionen.

Hvad kan EU lovgive om?

EU eller nationale regeringer kan lovgive
 • det indre marked.
 • beskæftigelse og sociale anliggender.
 • økonomisk, social og territorial samhørighed.
 • landbrug.
 • fiskeri.
 • miljø
 • forbrugerbeskyttelse.
 • transportsektoren.

Hvad hedder staterne i Europa?

Oversigt
MedlemslandMedlemsskab sidenIndbyggertal i mio.
Finland19955,5
Frankrig195767,0
Grækenland198110,8
Irland19734,8

Hvad er forskellen mellem EU og FN?

Den væsentlige forskelFN og EU er, at FN har til opgave at tjene hele verdens interesse, mens EU skal tjene medlemslandenes interesser. Og de to er absolut ikke sammenfaldende. Det gælder først og fremmest handelspolitikken, hvor EU igennem hele sin tid har opstillet hindringer for indførsel af ulandenes varer.

Hvilke politikområder ligger i EU?

EU's politikområder dækker alt fra EU's miljøpolitik til udenrigspolitik. Hovedreglen er, at noget skal være grænseoverskridende, før EU kan lovegive på området. EU's lovgivning dækker derfor ikke alle politikområder.

Hvad betyder forsvarsforbeholdet for Danmark?

Forsvarsforbeholdet betyder, at Danmark som hovedregel ikke deltager i dele af EU's udenrigs- og sikkerhedspolitik. Retsforbeholdet betyder, at Danmark som udgangspunkt står uden for EU's samarbejde om grænsekontrol, udlændingepolitik, civilret, strafferet og politi.

Hvad gik EU afstemningen i 1993 ud på?

Traktaten trådte i kraft 1. november 1993, efter at Danmark først havde nedstemt den ved en folkeafstemning og derefter vedtog den sammen med Edinburgh-protokollen ved endnu en afstemning. Traktaten består af 53 artikler og omdannede EF til den Europæiske Union (EU).

Hvilke fordele og ulemper er der ved at være med i EU?

Fordele og ulemper ved at være med medlem af EU. Fonden skal sikre stabilitet i de kriseramte eurolande, men også hjælp fx de små banker gennem krisen. Den frie bevægelighed giver Danmark bedre muligheder for at eksportere til udlandet særligt til Tyskland, som er vores største kunde her i Danmark.

Hvilke fordele og ulemper har borgere og virksomheder af EU lovgivningen?

EU har sikret dig beskyttelse mod globaliseringens negative sider gennem EU-støtte til små virksomheder og regler for at sikre, at store virksomheder betaler deres rimelige andel af skatten. EU kan også hjælpe, hvis du er blevet uretfærdigt behandlet som virksomhedsejer.