Table of Contents:

 1. Hvilke symboler er der i kristendommen?
 2. Hvad betyder en cirkel?
 3. Hvad er vind et symbol på?
 4. Hvad symbolisere menneske?
 5. Hvad bruger vi symboler til?
 6. Hvad er himlen et symbol på?
 7. Hvordan beskrives vind?

Hvilke symboler er der i kristendommen?

Billedgalleri
 • Det kristne kors som symbol på opstandelsens under. ...
 • Labarum eller Chi-Rho symbol, de to første bogstaver i Χριστός, græsk for Kristus.
 • Fisken,dette tegn står for de første kristne.
 • Tau-kors.
 • Agnus Dei - Lammet som Kristussymbol.
 • Treenighedsskjold.
 • Jesu monogram: IHS (el.

Hvad betyder en cirkel?

En cirkel har ingen begyndelse og ingen slutning, og derfor er den tit blevet brugt som et symbol på guddommelighed, evighed og det evige liv. Cirklen kan også symbolisere et øje, et hul eller en åbning - og et rundt hul kan symbolisere en kropsåbning eller en invitation til sex.

Hvad er vind et symbol på?

Det hebraiske ord for vind, ruah, betyder også ånd og ånde; det er fx det ord, der bruges i skabelsesberetningen, hvor “Guds ånd svævede over vandene”, 1. Mos.

Hvad symbolisere menneske?

At mennesket er et animal symbolicum, betyder, at den menneskelige virkelighed er formidlet gennem symboler. Den verden, det har med at gøre, er dermed ikke en fysisk verden, der eksisterer uafhængigt af, om der er mennesker eller ej.

Hvad bruger vi symboler til?

Symboler er ting eller begreber, som kan have en symbolsk betydning. Altså er et symbol noget, som repræsenterer noget andet. Symbolet skal få dig til at tænke på noget bestemt, uden at sige det direkte.

Hvad er himlen et symbol på?

Opfattelsen af himlen som gudernes (gudens) bolig og som det hinsidige mål for de døde er en vidt udbredt anskuelse. Historisk forbindes himmelsymbolikken med høje, ofte skyomkransede bjerge (hellige bjerge) eller med et verdenstræ, der forbinder Himmel og Jord (se Yggdrasil).

Hvordan beskrives vind?

Vindretning. Vindretningen angives som den retning hvorfra, vinden blæser, som regel ved de 16 kompasretninger (N, NNØ, NØ, ØNØ, Ø, osv). Vinden vil i første omgang bevæge sig direkte hen mod lavtrykket, men da jorden roterer mod øst, vil vinden "ramme ved siden af", men hele tiden blive trukket med.