Table of Contents:

 1. Hvad vil det sige at være klog?
 2. Hvordan kan man lyde klog?
 3. Hvad betyder Evnerig?
 4. Hvad er det modsatte af klog?
 5. Hvad er en klog mand?
 6. Hvad betyder det at være intellektuel?
 7. Hvad er et Forbinderord?
 8. Hvad er synonymer og antonymer?
 9. Hvad er et fællesskab?
 10. Hvordan skriver man til Klog på sprog?
 11. Hvad er intellektuel kapacitet?
 12. Hvad er en sammenhængende sætning?
 13. Hvad er Forbindere?
 14. Hvad er et synonym?
 15. Hvad er en Homonym?

Hvad vil det sige at være klog?

Klogskab refererer som regel til den viden og de evner, man har, mens intelligens snarere er en persons evner til at indsamle og bruge viden. Høj intelligens giver altså gode forudsætninger for at blive klog, men for at blive det må man lære noget gennem studier eller erfaring.

Hvordan kan man lyde klog?

Prøv at finde andre ord, som betyder det samme, som de ord du normalt bruger, men som lyder klogere. Brug eventuelt en synonymordbog, eller slå op i et leksikon og lær helt nye ord at kende. Brug ikke ord, du ikke ved, hvad betyder - du kan ende med at blive afsløret, og så virker du dummere end før.

Hvad betyder Evnerig?

Evnerig betyder omtrent det samme som Alvidende.

Hvad er det modsatte af klog?

Fin, flot, køn, pæn. Alle fire ord betyder næsten det samme. De er synonymer. Ordet grim betyder lige det modsatte.

Hvad er en klog mand?

Tro det eller ej, men kloge mennesker eller nørdede mennesker har ofte en passion for det de er kloge indenfor. Det kan faktisk være interessant at snakke med en klog person, fordi de er engageret i samtalen, og ved hvad de snakker om. Viden findes på en eller anden facon hos alle mennesker.

Hvad betyder det at være intellektuel?

Intellektuel betegner det at forholde sig abstrakt, rationelt og objektivt reflekterende til sin omverden. At være intellektuel handler altså ikke nødvendigvis om at være specielt intelligent; det skal mere forstås som en bestemt måde at anvende sin intelligens på i sit møde med verden.

Hvad er et Forbinderord?

Forbinderord er ikke en særlig ordklasse som verber eller substantiver, men er forskellige ord, der kan anvendes til at skabe sammenhæng mellem sætninger eller mellem afsnit.

Hvad er synonymer og antonymer?

Et synonym er et ord, der har næsten samme betydning som et andet ord. Et antonym er derimod et ord, der har den modsatte betydning af et andet ord.

Hvad er et fællesskab?

Fællesskab er en samling af mennesker, som bindes sammen af noget de har til fælles, hvilket vil sige noget de er enige om, har samme synspunkt på eller f. eks. en interesse de deler med hinanden. Fællesskab kan også være sammenhold.

Hvordan skriver man til Klog på sprog?

Henrik Lorentzen, seniorredaktør ved Dansk Sprog- og Litteraturselskab. Vært: Adrian Hughes. Husk at du altid kan skrive dine sprogspørgsmål til os på [email protected].

Hvad er intellektuel kapacitet?

På engelsk kaldes det intellectual disability (intellektuel svaghed), hvilket giver en anden og måske mere korrekt opfattelse af tilstanden. ... Intellektuel kapacitet skal være klart under gennemsnittet. Reduceret selvstændighed og social funktion i forhold til den aktuelle alder og kulturelle gruppe.

Hvad er en sammenhængende sætning?

Hvis du skal skrive en sammenhængende tekst, er det vigtigt, at du skaber en rød tråd fra afsnit til afsnit og fra start til slut i opgaven. Det betyder, at du skal stille afsnittene i den rigtige rækkefølge og forbinde dem med hinanden.

Hvad er Forbindere?

Forbindere er ord, der binder tekster og sætninger sammen. Ordene i sig selv er ret ubetydelige – men de har en kæmpe betydning. Forbinderene er delt ind i fire kategorier, fordi de har fire forskellige funktioner i teksten: tid, årsag, modsætning og tilføjelse.

Hvad er et synonym?

Synonymer er to ord, der betyder næsten det samme.

Hvad er en Homonym?

Ord, der udtales ens og/eller staves ens, men har forskellig betydning, kaldes homonymer. Undertiden er det kun udtalen, der er fælles. 'Hun hedder Lise' og 'de ville lease en bil til den nye sælger' kan være et eksempel. Det samme kan Bohr, bord, bor og godter, gotter.