Table of Contents:

 1. Hvad kan man tror på?
 2. Hvad tror man på?
 3. Hvad ville det sige at tro på noget?
 4. Hvad er forskellen på tro og religion?
 5. Hvor mange tror på skæbnen?
 6. Hvad tror danskerne på?
 7. Hvorfor skal man bede?
 8. Hvad vil det sige at være troende?
 9. Hvad er religion egentlig?
 10. Hvem bestemmer skæbnen?
 11. Hvad betyder forudbestemt?
 12. Hvilken tro har vi i Danmark?
 13. Hvilken slags kristne er vi i Danmark?

Hvad kan man tror på?

De 12 klassiske religioner er:
 • Bahai.
 • Buddhisme.
 • Kristendom.
 • Konfusianisme.
 • Hinduisme.
 • Islam.
 • Jainisme.
 • Jødedom.

Hvad tror man på?

Nogle tror på Gud. Andre tror ikke på Gud, men de tror, at der findes "et eller andet". Nogle tror slet ikke – og det tror de fuldt og fast på. Nogle tror på stenalderkost, konspirationsteorier og stjernetegn.

Hvad ville det sige at tro på noget?

Tro, grundholdning af tillid, i religiøs forstand menneskets hengivelse til Gud eller til guddommelige, transcendente magter, hvis eksistens man er sikker på, skønt man intet kan vide derom.

Hvad er forskellen på tro og religion?

Religion er nemlig mere end tro. Tro er blot en del af de tanker og handlinger, der sammen med værdier, ritualer og genstande (tænk på næstekærlighed, dåb og bedekranse) udgør religion, forklarer Caroline Schaffalitzky de Muckadell.

Hvor mange tror på skæbnen?

3.6 Skæbnen og det forudbestemte liv Blot 6,8% af respondenterne svarer 'ja' til spørgsmålet ”Tror du på skæbnen, at livet er forudbestemt”? (og 10,5% svarer 'ved ikke').

Hvad tror danskerne på?

48 procent tror på en dybere mening med livet. 44 procent beder eller mediterer undertiden. 37 procent svarer, at de tror på Gud. 36 procent mener, at religion udgør en fare i Danmark i dag.

Hvorfor skal man bede?

Mange mennesker, som ikke normalt bekender sig som kristne, beder ofte i farlige situationer og vanskeligheder. Bønnen kan også være gudsdyrkelse og tilbedelse af Gud, herunder også taksigelse. Andre bønner kan bede om tilgivelse for synd, især med tanke på den kristne lære om arvesynden.

Hvad vil det sige at være troende?

Tro i almenreligiøs forstand er tro på en skabermagt eller værensmagt. Der må da være noget eller nogen, som gør, at det, der er til, er til, tænker man. Det kan være den kristne Gud Fader fra første trosartikel.

Hvad er religion egentlig?

Ordet religion kommer af det latinske religare, der betyder "at binde", "fortøjre", "forpligte". Religion kan dermed siges at være systematiserede tanker over, hvad man som menneske er forpligtet på og bundet af.

Hvem bestemmer skæbnen?

I nordisk mytologi er skæbnen forudbestemt. Det er nornerne Urd, Verdande og Skuld der spinder alle levendes livstråd og bestemmer, hvor lang den skal være.

Hvad betyder forudbestemt?

forudselig eller forudseelig adj. forudsige vb. forudsigelig adj. forudsigelighed sb.

Hvilken tro har vi i Danmark?

Folkekirken er Danmarks største trossamfund og tilhører den evangelisk-lutherske tro. Dette trosgrundlag refererer til den tyske præst Martin Luthers oprør mod den katolske kirke, hvor den danske kirke i 1536 gik fra at være katolsk til at blive protestantisk.

Hvilken slags kristne er vi i Danmark?

Blandt trossamfundene dominerer folkekirken (pr. 1. januar 2016 76,9% af befolkningen). Ved siden af folkekirken er en række andre kristne kirker repræsenteret i Danmark med status af offentligt anerkendte trossamfund.