Table of Contents:

 1. Hvilke partier er opstillingsberettigede?
 2. Hvornår er næste regionsvalg?
 3. Hvad sker der hvis du stemmer blankt?
 4. Hvad er spærregrænsen for at man kan komme i Folketinget?
 5. Hvor mange medlemmer har de forskellige partier?
 6. Hvor ligger alternativet på den politiske skala?
 7. Hvilke partier kommunalvalg?
 8. Hvor er kommunalvalg?
 9. Hvornår er en stemme ugyldig?
 10. Hvad kaldes en enkelt nej stemme?
 11. Hvor mange opstillingskredse er der i Danmark?
 12. Hvad er et mandat i Folketinget?
 13. Hvor mange folketingspartier er der i Danmark?
 14. Er Moderaterne godkendt?
 15. Hvad var 4 partisystemet?

Hvilke partier er opstillingsberettigede?

De partier, der blev valgt ind i Folketinget ved sidste valg, og som fortsat er repræsenteret i dette, har ret til at deltage i folketingsvalg i Danmark – det vil sige, at de er automatisk opstillingsberettigede.

Hvornår er næste regionsvalg?

Kommunal- og regionalvalg 2021 blev afholdt 16. november 2021 for Danmarks 98 kommuner og fem regionale råd. Der var en stemmeprocent til kommunalvalget på 67,2 procent, hvilket er 3,6 procentpoint lavere end ved forrige kommunalvalg i 2017, hvor stemmeprocenten var på 70,8%.

Hvad sker der hvis du stemmer blankt?

En blank stemme forekommer i forbindelse med demokratiske afstemninger, når en stemmeafgiver undlader at afkrydse en af de fortrykte muligheder, der findes på stemmesedlen. Ved det danske folketingsvalg regnes en blank stemme for ugyldig ifølge §69 i Bekendtgørelse af lov om valg til Folketinget (27. juni 2004).

Hvad er spærregrænsen for at man kan komme i Folketinget?

Det er normalt 2 %-reglen, som er lettest at opfylde, og da 2 % af stemmerne normalt er tilstrækkeligt til 4 mandater, har de danske folketingspartier normalt altid mindst 4 mandater i Folketinget.

Hvor mange medlemmer har de forskellige partier?

Antallet af partier var det højeste siden valgene i 1990, 19, hvor der også var 13 partier, kun overgået af valget i 1987 med 16 partier. I modsætning til dengang var de nye partier ved dette valg på den borgerlige fløj. Fristen for at anmelde nye partier var den 21.

Hvor ligger alternativet på den politiske skala?

Det danske politiske spektrum På den værdipolitiske akse var partiernes vælgere ifølge undersøgelsen placeret fra venstre mod højre i denne rækkefølge: Alternativet, Radikale Venstre, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti, Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance, Venstre og Dansk Folkeparti.

Hvilke partier kommunalvalg?

november 2021. Der skal vælges 55 medlemmer af borgerrepræsentationen, og der kræves 28 mandater for at danne et flertal. Kommunistisk Parti, Klimapartiet Momentum, Kærlighedspartiet (Regnbuefolket / Befri Christiania), Enhedslisten, Alternativet samt Det Demokratiske Parti opstiller med partiliste.

Hvor er kommunalvalg?

Kommunalvalget i Danmark afholdes hvert fjerde år om medlemmer af Danmarks kommunalbestyrelser. Kommunalbestyrelser benævnes også i nogle kommuner byråd, og Københavns kommune vælger medlemmer af Borgerrepræsentationen. Afstemningen ved valgene er frie og hemmelige.

Hvornår er en stemme ugyldig?

De overordnede retningslinjer for at en stemmeseddel er ugyldig er: Der er afmærket med et andet symbol end et kryds. Det ikke med sikkerhed kan afgøres hvilken kandidat der ønskes stemt på. Det antages at stemmesedlen ikke er udleveret på valgstedet.

Hvad kaldes en enkelt nej stemme?

Mange diktaturer som det tidligere Sovjetunionen er kendt for at holde såkaldte skuevalg. Det kan enten udforme sig som et valg med kun én kandidat eller hvor vælgerne kun kan stemme ja eller nej, eller som et valg, hvor stemmerne manipuleres, så kun de af regeringen godkendte personer bliver valgt.

Hvor mange opstillingskredse er der i Danmark?

De 17 amts- og storkredse blev afløst af 10 nye storkredse. De 103 opstillingskredse blev afløst af 92 nye opstillingskredse.

Hvad er et mandat i Folketinget?

Et mandat betyder, at man får en af de 179 pladser i Folketinget. 175 mandater skal vælges i Danmark, mens Grønland og Færøerne hver vælger to. Når der er valg, bliver Danmark opdelt i 103 opstillingskredse. Her vælger borgerne 135 af de kommende folketingsmedlemmer.

Hvor mange folketingspartier er der i Danmark?

Der var 13 opstillede partier (se nedenfor), det højeste antal siden valget i 1990. Heraf var 3 nye partier: Det ene, Nye Borgerlige, kom ind for første gang med 4 mandater, men hverken det andet eller tredje – partiet Klaus Riskær Pedersen og Stram Kurs – nåede over spærregrænsen.

Er Moderaterne godkendt?

Den 2. marts 2022 meddelte Lars Løkke Rasmussen, at underskriftsindsamlingen til opstilling af partiet Moderaterne til folketingsvalg var afsluttet, og at Indenrigsministeriet nu vil gennemgå de indsamlede underskrifter for godkendelse.

Hvad var 4 partisystemet?

De fire gamle partier eller de gamle partier er et begreb i dansk politik, som omfatter Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre. Disse partier var stort set enerådende i adskillige årtier, og udgør stadig grundstammen i Danmarks politiske spektrum.