Table of Contents:

 1. Hvordan regner man cirkelbuen?
 2. Hvad hedder det linjestykke der deler en cirkel på midten?
 3. Hvad er en ligning for cirklen?
 4. Hvordan bestemmer man radius?
 5. Hvordan finder man Periferivinklen?
 6. Hvad kaldes Cirkelbuen også?
 7. Hvordan finder man vinklen i en cirkelbue?
 8. Hvordan regner man Kvadratsætninger?
 9. Hvordan reducere man en andengradsligning?
 10. Hvordan finder man diameteren af en cirkel?
 11. Hvordan ganger man radius i anden?
 12. Hvad er en periferi?
 13. Hvordan finder man en vinkel i en cirkel?
 14. Hvor mange grader er en cirkelbue?
 15. Hvordan måler man en Periferivinkel?

Hvordan regner man cirkelbuen?

En cirkelbue, se figur 3, er en del af en cirkelperiferi bestemt ved cirklens radius, , og vinklen, , mellem radierne til cirkelbuens to endepunkter. Cirkelbuens længde er direkte proportional med vinklen .

Hvad hedder det linjestykke der deler en cirkel på midten?

Diameteren er den linje som går midt igennem cirklen. Radius er det halve af diameteren. Tangenten er en linje som kun rører cirklen (udenpå) i ét punkt. Korden er en (indvendig) linje som forbinder 2 punkter på periferien.

Hvad er en ligning for cirklen?

På samme måde kan man lave en ligning for en cirkel. En cirkel er bestemt ud fra to ting: dens centrum og dens radius. Hvis et punkt P(x,y) ligger på cirklens periferi, så er afstanden mellem punktet og centrum lig med radius. Vi kan bruge afstandsformlen til at skrive lidt om på det.

Hvordan bestemmer man radius?

Sådan finder du radius af en cirkel Hvis du har diameteren, så kan du blot dividere denne med 2 også har du radius. Radius er jo som bekendt fra cirklens yderpunkt indtil midten (altså en halv diameter).

Hvordan finder man Periferivinklen?

En periferivinkel på en cirkel, er en vinkel, som spænder over en cirkelbue, og som starter på cirklens periferi (kanten af cirklen). Periferivinklen er det halve antal grader af det buestykke, den spænder over.

Hvad kaldes Cirkelbuen også?

Svar: korde, er en linje der forbinder to punkter på cirkel periferi (Den runde kant om cirklen).

Hvordan finder man vinklen i en cirkelbue?

En vinkels radiantal er defineret som forholdet mellem vinklens buelængde og cirklens radius.
 1. vinkel i radianer=buelængderadius.
 2. x=v360∘⋅2π
 3. v=x2π⋅360∘

Hvordan regner man Kvadratsætninger?

Med ord kan man sammenfatte den første kvadratsætning til "kvadratet på en to-leddet størrelse er lig med kvadratet på det første led plus kvadratet på det andet led plus det dobbelte produkt".

Hvordan reducere man en andengradsligning?

Hvis man ikke er så god til at huske formler, så findes der også en anden metode til at løse andengradsligninger på, hvor man hverken behøver at huske formel for diskriminant eller x. Til gengæld kræver den, at man er stærk i kvadratsætningerne. Metoden kaldes kvadratkomplettering.

Hvordan finder man diameteren af en cirkel?

Rent praktisk måler man diameter på en cirkel ved at lægge en lineal, så den danner en linje gennem centrum af cirklen, og derefter måle længden fra den ene periferi til den anden. Diameter betegnes ofte som d eller D, men den har også symbolet ø.

Hvordan ganger man radius i anden?

Arealet af en cirkel er pi gange radius i anden (A = π r²).

Hvad er en periferi?

Periferi er i matematik en lukket kurve, som afgrænser en plan figur; især brugt om en cirkel. Længden af kurven kaldes perimeteren eller omkredsen af figuren.

Hvordan finder man en vinkel i en cirkel?

En vinkels radiantal er defineret som forholdet mellem vinklens buelængde og cirklens radius.
 1. vinkel i radianer=buelængderadius.
 2. x=v360∘⋅2π
 3. v=x2π⋅360∘

Hvor mange grader er en cirkelbue?

Cirklen er delt i fire vinkler En cirkel udgør 360°.

Hvordan måler man en Periferivinkel?

En periferivinkel på en cirkel, er en vinkel, som spænder over en cirkelbue, og som starter på cirklens periferi (kanten af cirklen). Periferivinklen er det halve antal grader af det buestykke, den spænder over.