Table of Contents:

 1. Hvilke størrelser indgår der i Forsyningsbalancen?
 2. Hvad står M for i Forsyningsbalancen?
 3. Hvad er GI Forsyningsbalancen?
 4. Hvad bruger man Forsyningsbalancen til?
 5. Hvordan opstiller man en Forsyningsbalance?
 6. Hvad er efterspørgselssiden i forsyningsbalancen?
 7. Hvad betyder handelsbalancen?
 8. Hvordan laver man en Forsyningsbalance?
 9. Hvordan laver man forsyningsbalancen?
 10. Hvad er faste bruttoinvesteringer?
 11. Hvad kan der af figur 1 udledes om sammenhængen mellem BNP i Danmark og import til Danmark?
 12. Hvad kaldes det når prisen på en vare bliver bestemt af udbud og efterspørgsel?
 13. Hvad indeholder betalingsbalance?
 14. Hvad eksporterer vi i Danmark?
 15. Hvordan laver man en makroøkonomisk landeanalyse?

Hvilke størrelser indgår der i Forsyningsbalancen?

Datagrundlaget for modellen er hovedsageligt det årlige nationalregnskab og Danmarks Statistiks opgørelse af de offentlige finanser. Modellen beskriver først og fremmest følgende centrale størrelser: Forsyningsbalancen (produktion, forbrug, investeringer, eksport og import)

Hvad står M for i Forsyningsbalancen?

M: Værdien af importen.

Hvad er GI Forsyningsbalancen?

Forsyningsbalancen er en opgørelse over den samlede tilgang af varer og tjenester i løbet af et år, som altid vil være lig med hinanden.

Hvad bruger man Forsyningsbalancen til?

BNP indgår i en af de mest centrale sammenhænge i den økonomiske statistik, nemlig den såkaldte forsyningsbalance. Den viser, at værdien af alle de varer og tjenester, som tilgår økonomien er lig med værdien af alle de varer og tjenester, der bliver anvendt i økonomien.

Hvordan opstiller man en Forsyningsbalance?

Forsyningsbalancen er en samfundsøkonomisk ligning, som hedder sådan: BNP + M = C + I + X. Herunder kan du se hvad bogstaverne står for: BNP = Bruttonationalprodukt. X = Eksport.

Hvad er efterspørgselssiden i forsyningsbalancen?

Disse sættes lig med privat forbrug, offentlig forbrug, private investeringer, offentlige investeringer, samlet eksport. Så generelt set betyder bogstaverne: Eksport (X), forbrug (C) og investering (I). Det kaldes for anvendelsessiden eller efterspørgselssiden af forsyningsbalancen.

Hvad betyder handelsbalancen?

Handelsbalancen, undertiden også betegnet nettoeksportværdien, er den del af betalingsbalancens løbende poster, der viser differencen mellem import og eksport af varer og tjenesteydelser i et land. Hvis balancen er positiv, tales om et handelsoverskud, mens en negativ handelsbalance afføder et handelsunderskud.

Hvordan laver man en Forsyningsbalance?

Forsyningsbalancen er en samfundsøkonomisk ligning, som hedder sådan: BNP + M = C + I + X. Herunder kan du se hvad bogstaverne står for: BNP = Bruttonationalprodukt. X = Eksport.

Hvordan laver man forsyningsbalancen?

Meget kort kan forsyningsbalancen beskrives ved: En opgørelse der viser den samlede anvendelse og tilgang af varer og serviceydelser over et år. BNP og importen udgør den samlede tilgang af varer og serviceydelser, hvor forbruget, investeringer og eksporten udgør den samlede anvendelse.

Hvad er faste bruttoinvesteringer?

Bruttoinvesteringer, samlede investeringer i et samfund i løbet af en periode; de udgøres af de faste investeringer samt af lagerforøgelser. Se investering og nationalregnskab.

Hvad kan der af figur 1 udledes om sammenhængen mellem BNP i Danmark og import til Danmark?

derudover når der sker en stigning i forbruget vil der ske en stigning i import, fordi en del af forbruget kommer fra udlandet. Dette er et klart eksempel på den gode sammenhæng mellem BNP og importen er grundet det økonomiske kredsløb. y=1,03x-1090 er formlen på en tendenslinje der kan tegnes ind på grafen i figur 1.

Hvad kaldes det når prisen på en vare bliver bestemt af udbud og efterspørgsel?

Dannelsen af ligevægt – "loven om udbud og efterspørgsel" ligevægtsmængden og ligevægtsprisen. Til tider kaldes markedsprisen også markedsclearingsprisen, da denne pris så at sige renser markedet for både købere og sælge, mens alle andre priser vil føre til et overskud af enten købere eller sælgere.

Hvad indeholder betalingsbalance?

En betalingsbalance er en opgørelse over alle de økonomiske transaktioner et land har haft med udlandet i det forløbne år. Det vil sige, at det er en opgørelse af, hvor meget af den fremmede valuta der strømmer ind og ud af landet.

Hvad eksporterer vi i Danmark?

Danmark eksporterer årligt varer og tjenester for over 1.000 mia. kr. Søtransport, kemikalier (herunder medicinalvarer) og maskiner er blandt de største vare- og tjenestegrupper. Importen er ikke helt så stor som eksporten, og dermed har Danmark overskud på handlen med varer og tjenester.

Hvordan laver man en makroøkonomisk landeanalyse?

Væsentlige emner for makroøkonomiske analyser er bl. a. konjunktursvingninger, arbejdsløshed, inflation, forbrug og opsparing, indkomstfordeling, rente, valutakurser, udenrigshandel og samfundets langsigtede økonomiske vækst.