Table of Contents:

  1. Hvor mange Baptistkirker er der i Danmark?
  2. Hvad handler den kristne tro om?
  3. Hvor mange metodister er der i verden?
  4. Hvad er en nåde?
  5. Hvad står Metodistkirken for?
  6. Hvordan skal man ifølge Pinsebevægelsen leve sit liv?
  7. Hvordan bliver man døbt i Pinsekirken?

Hvor mange Baptistkirker er der i Danmark?

De var med i kampen om religionsfrihed, som blev vedtaget i grundloven af 1848. I dag tæller Baptistkirken i Danmark ca. 5300 medlemmer fordelt på 55 lokale menigheder.

Hvad handler den kristne tro om?

Helt centralt for kristendommen er troen på Jesus Kristus som Guds søn, og som den inkarnerede ("legemliggjorte") Gud, der kom til menneskeheden for gennem sin selvopofrelse og død at påtage sig menneskenes synder.

Hvor mange metodister er der i verden?

5000 medlemmer og tilhængere. Som universel kirke har metodismen ca. 34 millioner medlemmer, de fleste i USA, men tallet er mere end dobbelt så stort, hvis børn og tilhængere regnes med. The World Methodist Council, Metodistkirkens Verdensråd, stiftet 1881, udfører arbejde af såvel intern som fælleskirkelig art.

Hvad er en nåde?

Nåde, i dag overvejende anvendt i religiøs og teologisk sprogbrug om Guds gavmildhed og godhed, barmhjertighed og tilgivelse. Dog kan man i juraen "lade nåde gå for ret", dvs. eftergive straffen, og i dagligsproget vise nåde, dvs. bære over.

Hvad står Metodistkirken for?

Metodisme er en protestantisk retning, der lægger vægt på en særlig "metodisk" from levemåde samt på, at medlemmerne bør arbejde på deres personlige helliggørelse ved bøn og studiet af de hellige skrifter. Metodistkirken i Danmark er en del af United Methodist Church.

Hvordan skal man ifølge Pinsebevægelsen leve sit liv?

Dette fokusskifte ligger et øget ansvar på individet, da man selv er ansvarlig for at leve det rette liv, men samtidig muliggøre det også en langt mere personlig tro, som leves ud i alle aspekter af livet. Ortopraksien har overlevet fra Wesley til pinsebevægelsen.

Hvordan bliver man døbt i Pinsekirken?

I pinsekirken bliver man ikke døbt som barn, men som voksen. Børnene bliver derfor velsignede og ikke døbt. Når de bliver voksne og selv kan bestemme, kan de så vælge, om de vil døbes. Når man bliver døbt i Pinsekirken, bliver man samtidig medlem af den.