Table of Contents:

 1. Hvad betyder ordet fossile?
 2. Hvordan bliver dyr forstenet?
 3. Hvad er forskellen på fossil og forstening?
 4. Hvor gammelt er forstenet træ?
 5. Kan knogler forstene?
 6. Hvad består et fossil af?
 7. Hvad er en Gravegang?
 8. Hvad kaldes forstenet tand af forhistorisk dyr?
 9. Hvad er gravegange?
 10. Hvordan laves et fossil?
 11. Hvor bliver træ forstenet?
 12. Hvorfor forstener søpindsvin?
 13. Hvor gammel er en fossil?
 14. Hvor lang tid tager en forstening?
 15. Hvor gammel er et forstenet søpindsvin?

Hvad betyder ordet fossile?

Et fossil - af latin fossilis (= opgravet), afledt af fossa (= grøft, grav) - eller en forstening er bevarede rester eller spor og aftryk af organismer fra en fjern fortid. Fossil bruges også som adjektiv ("fossile dyr" eller "fossile planter") og betyder da uddøde arter.

Hvordan bliver dyr forstenet?

Der findes en lang række måder, en forstening kan dannes på, nogle gange er det aftryk af dyrets indre, andre gange af hele dyret, og i nogle tilfælde har mineraler udskiftet de oprindelige stoffer i dyret eller planten på en måde, så man kan se de fineste strukturer under mikroskopet, men i alle tilfælde har mineraler ...

Hvad er forskellen på fossil og forstening?

Et fossil er ethvert tegn på liv, der er bevaret i klipper, sedimenter og lignende. Det vil sige, at fossiler ikke bare er rester af organismer, men også de aftryk de måtte have efterladt. En forstening er et "aftryk" af en organisme, hvor de oprindelige dele af planten/dyret er blevet erstattet af noget andet.

Hvor gammelt er forstenet træ?

Et internationalt forskerhold har fundet bevis for, at historien om jordens ældste skovtræer går 385 millioner år tilbage. Der skulle dog gå mere end 100 år før end forskerne fik samlet hele puslespillet om jordens første træer.

Kan knogler forstene?

Porer i skaller og knogler vil ofte blive udfyldt af et mineral, som hyppigst vil være kalkspat, kisel eller jernsulfid. Denne imprægnering, permineralisering eller forstening, giver fossilerne større vægt og styrke: Næsten alt fossilt træ og de fleste fossile knogler er forstenede.

Hvad består et fossil af?

Fossiler er rester, aftryk eller spor af døde dyr og planter, der har ligget begravet i de forskellige jordlag gennem lang tid. Fossiler og forsteninger er to ord for det samme.

Hvad er en Gravegang?

Gravegange, spor efter gravende dyr; fra marine aflejringer kendes mange former for fossile gravegange, se sporfossiler.

Hvad kaldes forstenet tand af forhistorisk dyr?

Stegodon betyder også på græsk "tagede tænder", som man jo også kan se på jeres tand.

Hvad er gravegange?

Gravegange, spor efter gravende dyr; fra marine aflejringer kendes mange former for fossile gravegange, se sporfossiler.

Hvordan laves et fossil?

Et fossil dannes Når en fisk døde og faldt ned på bunden af havet for mange millioner år siden, blev den tildækket af sand, grus, gamle plantedele m.m. Under disse aflejringer opstod der iltfrie forhold, hvilket gjorde, at fisken blev mineraliseret.

Hvor bliver træ forstenet?

Man kan finde forstenet træ overalt i verden, men der er særligt store forekomster i USA og Indonesien.

Hvorfor forstener søpindsvin?

Der findes forsteninger af mange forskellige slags søpindsvin. Fossilerne er opstået ved, at dyrets kalkskal langsomt er blevet fyldt op med mineraler. Derefter er kalkskallen langsomt forsvundet og tilbage står aftrykket af den oprindelige skal.

Hvor gammel er en fossil?

Fossiler, rester, aftryk eller spor efter fortidens organismer; fund, der kun er få tusinde år gamle, kaldes ofte subfossiler. Fossiler afspejler livets udvikling på Jorden gennem mere end 3,5 mia. år fra den spæde begyndelse til nutidens store formrigdom.

Hvor lang tid tager en forstening?

Der er fundet fossiler – forstenede tænder, knogler, skæl, forstenede ekskrementer og aftryk fra dyrene i 545-70 millioner år gamle geologiske lag fra Palæozoikum og Mesozoikum på Bornholm.

Hvor gammel er et forstenet søpindsvin?

Vidste du det? Et forstenet søpindsvin er oftest mellem 30 og 55 millioner år gam- melt. Et af de steder i Danmark, man har fundet flest danekræ, er på Fur, hvor 95% af alle danekræ er fundet i moleret. Alderen på fossiler er omkring 55 millioner år gamle.