Table of Contents:

  1. Hvilken rolle spiller kirken i kristendommen?
  2. Hvad laver man i en kirke?
  3. Hvad er kristendommens hellig skrift og hvad indeholder det?
  4. Hvad hedder den kristne kirke?
  5. Hvad er en pinsekirke?
  6. Hvad kaldes et siderum i en kirke?
  7. Hvad består en kirke af?
  8. Hvad er den hellige skrift?
  9. Hvad er det hellige i kristendommen?
  10. Hvad hedder religionens hellige skrifter?

Hvilken rolle spiller kirken i kristendommen?

Ritualer og sakramenter er hellige handlinger, der formidler Guds frelsende nåde og kærlighed. I de ortodokse kirker har gudstjenesten ligefrem karakter af et mystisk drama, hvor mennesket bliver guddommeliggjort og får del i den himmelske verden, som første gang blev åbnet for dem, da Gud blev menneske i Jesus.

Hvad laver man i en kirke?

januar 2020, er medlemmer af folkekirken, og mange markerer livsbegivenheder som dåb, konfirmation, bryllup og begravelse med kirkelige ritualer og ceremonier i folkekirken, ligesom mange deltager i folkekirkelige gudstjenester og andre arrangementer ifm. kristne højtider som jul og påske.

Hvad er kristendommens hellig skrift og hvad indeholder det?

Bibelen indeholder skrifter af vidt forskellige genrer som jura, poesi, historie og profeti. Bibelens bøger inddeles i protestantisk tradition i to testamenter, 66 bøger, 1.189 kapitler og 31.173 vers. Denne opdeling er først kommet til, da det blev nødvendigt at henvise nøjagtigt til bibelstederne.

Hvad hedder den kristne kirke?

I det Nye Testamente bruges ordet εκκλησια (ekklesia), som nærmest betyder forsamling, om Kirken, altså alle de kristne tilsammen, mens ekklesia i det Gamle Testamente ofte bruges om Israels forsamlede folk. Et af det Nye Testamentes vigtigste udtryk om Kirken er "Kristi legeme på jord" (f.

Hvad er en pinsekirke?

Pinsekirker er ofte kendetegnet ved en fri gudstjeneste med et moderne rytmisk lovsang, hvor menigheden løfter hænderne eller klapper. Præsten prædiker frit og dynamisk med udgangspunkt i bibelen og ofte med illustrationer fra sit eget eller andres liv.

Hvad kaldes et siderum i en kirke?

Narthex. Romanske kirker kan i vestenden have et åbent indgangsparti som en forgård og eventuelt overdækket med et søjlebåret tag eller med overdækning langs siderne og åbent i midten. Sådant et indgangsparti kaldes for et atrium. Men indgangspartiet kan også være helt lukket og kaldes da for narthex.

Hvad består en kirke af?

Sognene er samlet i provstier med ca. 20 sogne i hvert provsti. Der er således 107 provstier i Danmark. Hvert provsti har et provstiudvalg, der består af en provst, som er en af provstiets præster, og mellem to og syv medlemmer, der er valgt af menighedsrådene.

Hvad er den hellige skrift?

Som tekster til brug for trosudøvelse medregnes samlebøger, bønnebøger, etiske vejledninger og vejledninger i religiøs praksis. Det kan også være manuskripter og fragmenter af kulturel, historisk og arkæologisk interesse.

Hvad er det hellige i kristendommen?

En helligdom er indenfor mange religioner en betegnelse for de begreber som er hellige, f. eks. hellige skrifter, steder, bygninger, genstande, martyrer og profeter. Indenfor kristendommen betragtes særligt biblen og ikke mindst kirker som helligdomme.

Hvad hedder religionens hellige skrifter?

Vi kender allerede serien fra sidste år, hvor der udkom bøger om Bibelen/kri-stendommen og Koranen/islam. Denne gang tages der så fat på Toraen og jødedommen samt Buddhismen og de hellige skrifter. Begge bøger fortæller om religionernes oprindelse, deres hellige skrifters samling, nedskrivning og indhold.