Table of Contents:

 1. Hvilken betydning fik reformationen i Danmark for kvindernes stilling?
 2. Hvordan ser den katolske kirke på kvindelige præster?
 3. Hvornår fik kvinder adgang til uddannelse?
 4. Hvornår fik kvinder arveret?
 5. Hvad betyder kvinderettigheder?
 6. Hvornår startede kvindebevægelsen?
 7. Hvornår startede ligestillingsdebatten?
 8. Hvornår startede kvindekampen i Danmark?
 9. Hvordan var kvindesynet i 1900 tallet?
 10. Hvordan var kvindesynet i 1800-tallet?
 11. Hvor startede kvindebevægelse?
 12. Hvem startede kvindekampen?
 13. Hvordan er kvinders rettigheder i Danmark?
 14. Hvordan var kønsrollerne i 1800-tallet?
 15. Hvornår startede kvindekamp?

Hvilken betydning fik reformationen i Danmark for kvindernes stilling?

Da klosterlivet forsvandt, stod husstanden tilbage som eneste mulighed og blev helt central i det lutherske samfundsliv. Det betød, at kvinder mistede en række livsmuligheder. Dyrkelsen af jomfru Maria og de mange kvindelige helgener forsvandt – og dermed også en række positive kvindeskikkelser.

Hvordan ser den katolske kirke på kvindelige præster?

Den katolske kirke samt den ortodokse kirke anerkender heller ikke kvindelige præster.

Hvornår fik kvinder adgang til uddannelse?

Med Anordning angaaende Kvinders Adgang til at erhverve akademisk Borgerret ved Kjøbenhavns Universitet af 25. juni 1875 blev det tilladt kvinder at tage studentereksamen og studere ved Københavns Universitet.

Hvornår fik kvinder arveret?

Efter Junigrundloven blev den kvindelige arvefølge i 1853 på ny afskaffet og først genindført ved Tronfølgeloven i 1953. Valgret og valgbarhed for kvinder på lige fod med mænd blev indført i 1908 til kommunalvalg og i 1915 til rigsdagsvalg, se kvindevalgret.

Hvad betyder kvinderettigheder?

Typiske emner der normalt er forbundet med kvinders rettigheder omfatter: Ret til legemlig integritet og selvstændighed; ret til at være fri fra seksuel vold; ret til at stemme, ret til at have et offentligt hverv, ret til at indgå juridiske kontrakter, lige rettigheder i familieret; ret til arbejde; ret til rimelig ...

Hvornår startede kvindebevægelsen?

Den danske kvindebevægelse opstod i 1871 med oprettelsen af Dansk Kvindesamfund, men bygger i øvrigt på de lighedstanker, der opstod som følge af den franske revolution i 1789. Det første store slag for kvindebevægelsen stod med indførelsen af kvindernes valgret, som blev indført i Danmark i 1915.

Hvornår startede ligestillingsdebatten?

Den offentlige ligestillingspolitik kommer til udtryk i Ligelønsloven fra 1976, Ligebehandlingsloven fra 1978 samt Lov om ligestilling fra 1988. I 1985 kom loven om ligelig repræsentation i statslige råd, nævn og udvalg, og i 1990 loven om ligelig repræsentation i statslige bestyrelser.

Hvornår startede kvindekampen i Danmark?

Efter nogle års forberedelse, helt præcist den 24. februar 1871, fik Danmark så sin første kvindekamp-forening med Matilde Bajer som første formand.

Hvordan var kvindesynet i 1900 tallet?

1900-tallet var en periode med krige og økonomiske kriser, men også velfærdsstigning og øget demokratisering. Ny teknologi udfordrede tidligere tiders verdenssyn, kvinder fik stemmeret og majoriteten blev gjort til middelklasse. Alt dette var med til at ændre synet på kønnene.

Hvordan var kvindesynet i 1800-tallet?

I 1800-tallet var alle kvinder i Danmark uden politisk indflydelse. Kvinden var afhængig af sin mand, da hun ikke kunne tjene penge eller uddanne sig. Skolen var kønsopdelt. Pigerne blev undervist i, hvordan de skulle gøre rent, lave mad og passe børn, mens drengene havde fag som historie og naturvidenskab.

Hvor startede kvindebevægelse?

Kvindebevægelsen opstod i USA og Europa i sidste halvdel af 1800-t. i industrialiseringens kølvand. Spredte oprør mod kvindernes underordnede stilling forekom dog også tidligere i historien, bl.

Hvem startede kvindekampen?

Matilde Bajer () oprettede Dansk Kvindesamfund sammen med sin mand, Fredrik Bajer, og var foreningens første formand i .

Hvordan er kvinders rettigheder i Danmark?

1908: Kvinderne opnår kommunal valgret og valgbarhed ligesom mænd. Enker, fraskilte og nygifte får ret til forældremyndigheden over egne børn. Kvinder får ret til at være vidner ved retshandlinger, og de kan fungere som forlovere. 1915: Kvinder får stemmeret og er valgbare til Rigsdagen på samme betingelser som mænd.

Hvordan var kønsrollerne i 1800-tallet?

I 1800-tallet var alle kvinder i Danmark uden politisk indflydelse. Kvinden var afhængig af sin mand, da hun ikke kunne tjene penge eller uddanne sig. Skolen var kønsopdelt. Pigerne blev undervist i, hvordan de skulle gøre rent, lave mad og passe børn, mens drengene havde fag som historie og naturvidenskab.

Hvornår startede kvindekamp?

Efter nogle års forberedelse, helt præcist den 24. februar 1871, fik Danmark så sin første kvindekamp-forening med Matilde Bajer som første formand.