Table of Contents:

 1. Hvad var Oktoberrevolutionen?
 2. Hvad udløste de forskellige oprør og revolutioner?
 3. Hvilken revolution var den første?
 4. Hvilket politisk system indførtes med forfatningen af 1791?
 5. Hvordan skete Oktoberrevolutionen?
 6. Hvad var den russiske revolution?
 7. Hvilke revolutioner har der været?
 8. Hvad var målet med den russiske revolution?
 9. Hvad er et Zarstyre?
 10. Hvornår startede Oktoberrevolutionen?
 11. Hvor mange blev henrettet under Den Franske Revolution?
 12. Hvad ville oprørerne på Bastillen?
 13. Hvem var Romanov slægten?
 14. Hvad var Februarrevolutionen?
 15. Hvad skete der i den russiske revolution?

Hvad var Oktoberrevolutionen?

Oktoberrevolutionen er betegnelsen for bolsjevikkernes magtovertagelse i Rusland den 7. november 1917 (den 25. oktober efter den julianske kalender). Forud for denne magtovertagelse var gået et halvt års intens kamp om magten i Rusland.

Hvad udløste de forskellige oprør og revolutioner?

Revolutionerne i 1848 (revolutionsåret) var en række revolutioner der i berørte næsten alle europæiske lande ofte i form af voldsomme uroligheder. For Danmark blev revolutionsbølgen den direkte årsag til kong Frederik VII's opgivelse af enevælden og vedtagelsen af grundloven.

Hvilken revolution var den første?

Den franske revolutionen () var den første revolution i ordets fulde forstand.

Hvilket politisk system indførtes med forfatningen af 1791?

I september 1791 trådte forfatningen i kraft, et konstitutionelt monarki blev indført, og valg til Den Lovgivende Forsamling blev afholdt.

Hvordan skete Oktoberrevolutionen?

Efter den Russiske Borgerkrig () blev Lenin leder af Sovjetunionen. Den 25. oktober (efter den julianske kalender, 7. november efter den gregorianske kalender) gjorde arbejdermilitser fra Bolsjevikpartiet (kommunisterne) og Petrograds sovjetråd (Den Røde Garde) oprør mod den provisoriske regering i Petrograd.

Hvad var den russiske revolution?

Den Russiske revolution i 1917 er en betegnelse for de begivenheder, som førte til afviklingen af det zaristiske styre i Rusland og af en provisorisk regering - begivenheder der dannede grundlaget for oprettelsen af Sovjetunionen.

Hvilke revolutioner har der været?

Ved samlet at betragte Den Amerikanske Frihedskrig 1775-83 (se Den Amerikanske Revolution), de latinamerikanske landes frigørelse fra Spanien 1810-21 og de voldelige magtskifter i Frankrig i 1830, 18-71 har man kaldt hundredåret ca. for revolutionstiden.

Hvad var målet med den russiske revolution?

Den Russiske revolution i 1917 er en betegnelse for de begivenheder, som førte til afviklingen af det zaristiske styre i Rusland og af en provisorisk regering - begivenheder der dannede grundlaget for oprettelsen af Sovjetunionen.

Hvad er et Zarstyre?

Rusland ledet af enevældig zar Zaren udpegede selv sine ministre, og han havde det sidste ord i alle store beslutninger. Denne politiske orden havde eksisteret i århundreder, og zaren havde ingen intentioner om at afgive magt til trods for, at der i befolkningen var stor utilfredshed med zarens enevældige styre.

Hvornår startede Oktoberrevolutionen?

7. november 1917Oktoberrevolutionen / Startdato

Hvor mange blev henrettet under Den Franske Revolution?

Concordepladsen i Paris havde en uhyggelig hovedrolle under den franske revolution. Det var hér, næsten 3000 mennesker blev henrettet i årene 17 – bl. a. kong Ludvig 16.

Hvad ville oprørerne på Bastillen?

Forud var gået flere års ulmende uro på grund af fattigdom og stor ulighed i Frankrig. Folkemængdens vrede rettede sig hurtigt mod Bastillen, en lille borg i Paris, der fungerede som statsfængsel og af mange blev opfattet som symbol på staten og kongemagtens tyranni over befolkningen.

Hvem var Romanov slægten?

Huset Romanov var Ruslands sidste tsar- og senere kejser-dynasti. Familien herskede i mere end 300 år, fra 16. Fra 1762 har den korrekte betegnelse været Holsten-Gottorp-Romanov, da kejser, Peter 3. var søn af hertug Karl Frederik af Holsten-Gottorp.

Hvad var Februarrevolutionen?

Februarrevolutionen er betegnelsen for de begivenheder i februar 1917, som førte til, at zar Nikolaj 2. af Rusland måtte abdicere. Februarrevolutionen var den første af de to russiske revolutioner i 1917. Den regering, der kom til ved Februarrevolutionen, blev selv afsat af Lenins bolsjevikker ved Oktoberrevolutionen.

Hvad skete der i den russiske revolution?

Den Russiske Revolution i 1917 rummede i virkeligheden to revolutioner: Februarrevolutionen og Oktoberrevolutionen. Februarevolutionen resulterede i zarstyrets fald, og ved oktoberrevolutionen erobrede bolsjevikkerne magten gennem et statskup.