Table of Contents:

 1. Hvad står CBS for?
 2. Hvad står HD for på CBS?
 3. Hvad hed CBS tidligere?
 4. Hvad skal man have i snit for at komme ind på CBS?
 5. Hvornår skiftede Handelshøjskolen navn til CBS?
 6. Er Handelshøjskolen et universitet?
 7. Hvad er HD en forkortelse for?
 8. Hvad står HD før?
 9. I hvilket år blev CBS et universitet?
 10. Hvor svært er det at komme ind på CBS?
 11. Hvor mange dropper ud af CBS?
 12. Hvordan er det at studere på CBS?
 13. Hvad er en bachelor?
 14. Hvad står HD for i en HD uddannelse?
 15. Er HD en kandidatgrad?

Hvad står CBS for?

CBS - Copenhagen Business School.

Hvad står HD for på CBS?

Den samlede HD-uddannelse har den engelske titel Graduate Diploma in Business Administration. * jf. Bekendtgørelse om den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse HD, § 3, Stk. 4.

Hvad hed CBS tidligere?

Det startede ellers noget mere ydmygt ud tilbage i 1917, da Købmandsskolens Handelshøjskoleafdeling, som CBS dengang hed, den 1. oktober slog dørene op for de første forelæsningsrækker i en sidefløj til Købmandsskolen.

Hvad skal man have i snit for at komme ind på CBS?

Selvom kvotienten på BSc in International Business ligger højt, og er den højeste på CBS, er den faktisk én af de fem uddannelser, hvor kvotienten er faldet i sammenligning med 2015. I 2015 skulle man have 12,3 i snit for at komme ind, i år er kravet 12,2.

Hvornår skiftede Handelshøjskolen navn til CBS?

CBS blev i 1922 en selvejende institution under navnet Handelshøjskolen og deltes i 1929 i en handelsvidenskabelig og en handelssproglig afdeling.

Er Handelshøjskolen et universitet?

Copenhagen Business School forkortet CBS (tidligere Handelshøjskolen i København) er et dansk universitet, som blev oprettet som privat institution i 1917 af Foreningen til Unge Handelsmænds Uddannelse (FUHU).

Hvad er HD en forkortelse for?

HD er en forkortelse for 'High Definition' og er et udtryk for hvor godt et billede din fjernsynsskærm vil vise. HD dækker over en opløsning på 1280 horisontale og 720 vertikale pixels, og var en afløser for forgængeren SD (Standard Definition) som havde en lavere opløsning. HD er også kendt under navnet 720p.

Hvad står HD før?

HD, erhvervsøkonomisk diplomuddannelse, videregående merkantil deltidsuddannelse, som følger reglerne for åben uddannelse. HD er en forkortelse for uddannelsens tidligere navn: Handelshøjskolens Diplomprøve. Uddannelsen er fireårig med en toårig første del og en toårig anden del.

I hvilket år blev CBS et universitet?

CBS' øverste leder er rektor, der er ansat af en bestyrelse med eksternt flertal. Universitetet har cirka 20.000 studerende, heraf op mod 1.000 udvekslingsstuderende, og over 2.000 medarbejdere....
Copenhagen Business School
Grundlagt1917
StedFrederiksberg
Studerende22.829 (4.287 internationale)(2016)

Hvor svært er det at komme ind på CBS?

Igen i år har rigtig mange søgt ind på CBS. Da CBS har langt flere ansøgere end studiepladser, betyder det, at mange bliver afvist. Det kan være rigtig ærgerligt ikke at komme ind på det studie, du havde håbet på.

Hvor mange dropper ud af CBS?

CBS er frafaldet blandt de samfundsvidenskabelige bachelorer over de seneste ti år mindsket fra 32 procent til 29 procent.

Hvordan er det at studere på CBS?

CBS dækker alle de klassiske erhvervsøkonomiske og -sproglige fagområder, der knytter sig til ledelse og drift af offentlige og private virksomheder. Derudover forskes der i en række fagområder, som er nødvendige for at forstå de udfordringer virksomhederne står over for i det globale vidensamfund.

Hvad er en bachelor?

En bacheloruddannelser er normeret til tre års fuldtidsstudier. De fleste vælger at fortsætte på en kandidatuddannelse, som er normeret til 2 år. På bacheloruddannelsen studerer du en række grundfag inden for uddannelsen.

Hvad står HD for i en HD uddannelse?

HD, erhvervsøkonomisk diplomuddannelse, videregående merkantil deltidsuddannelse, som følger reglerne for åben uddannelse. HD er en forkortelse for uddannelsens tidligere navn: Handelshøjskolens Diplomprøve. Uddannelsen er fireårig med en toårig første del og en toårig anden del.

Er HD en kandidatgrad?

HD er en erhvervsøkonomisk diplomuddannelse på bachelorniveau. Det vil sige, at uddannelsen ligger på samme niveau som en bachelor i uddannelsessystemet, men er en diplomuddannelse, idet den tages i efter- og videreuddannelsessystemet.