Table of Contents:

 1. Hvordan laver man en arkitektur analyse?
 2. Hvad er god arkitektur?
 3. Hvad er en Arkitekturanalyse?
 4. Hvad er design af fysiske omgivelser?
 5. Hvad er en formanalyse billedkunst?
 6. Hvorfor er arkitektur vigtig?
 7. Hvad er bygningens funktion?
 8. Hvad er arkitektonisk?
 9. Hvad er designteori?
 10. Hvordan laver man en formanalyse billedkunst?
 11. Hvad er forskellen på statisk og dynamisk?
 12. Hvad skal der til for at blive arkitekt?
 13. Hvilke krav stiller bygningens funktion til arkitekturen?

Hvordan laver man en arkitektur analyse?

I arkitekturen taler man om krop og rum....I en klassisk formanalyse vil man tage udgangspunkt i et studie af arkitekturens grundelementer og stille spørgsmål som:
 1. Hvordan spiller arkitekturen sammen med sine omgivelser?
 2. Hvilken funktion har arkitekturen?
 3. Hvordan arbejdes der med lyset og med lyd og farver?

Hvad er god arkitektur?

Kendt i slagordsform er hans visioner om, at arkitekturen skal tilfredsstille tre forskellige krav: Firmitas, Utilitas og Venustas, der på dansk er blevet oversat til holdbarhed, nytte og skønhed. Disse tre krav er blevet brugt til at definere, hvad arkitektur helt grundlæggende er.

Hvad er en Arkitekturanalyse?

Hvilke ideer udtrykker det pågældende byggeri ? ( magt, politik, produktivitet, levevilkår etc.) Er bygningen udtryk for et særligt menneskesyn ? Undersøg, om der er idemæssige sammenhænge mellem bygningens arkitektur og billedkunst, musik og litteratur i den pågældende periode ?

Hvad er design af fysiske omgivelser?

produktdesign (møbler, tøj, lamper m.m.) arkitektur og fysiske omgivelser (bygninger, parker, pladser m.m.) I dette menneskeskabte materiale er der lagt tanker og værdier, som det er fagets opgave at afdække.

Hvad er en formanalyse billedkunst?

Formalanalysen handler først og fremmest om, hvordan billedet er sat sammen. Dvs. om komposition (opbygning), rum, balance, perspektiv, linjer i billedet, male-/fototeknik, farve og lys. Med andre ord er det en undersøgelse af, hvordan motivet fremstilles.

Hvorfor er arkitektur vigtig?

Arkitektur handler ikke blot om at tegne et hus, men også om at skabe et sted. Arkitektur er at forme og indrette rum, hvad enten det er rum i en bygning, by, have eller et landskab. Formen må være relevant, så rummet kan bruges til de funktioner, man ønsker. Men formen kan også have et kunstnerisk udtryk.

Hvad er bygningens funktion?

Det behov, som dækkes i et byggeri, kalder man bygningens funktion. En bygning får ofte form efter, hvilken funktion den skal have. Et højhus er højt, fordi man kan skabe masser af plads på et meget lille areal, f. eks.

Hvad er arkitektonisk?

Arkitektur (fra latin architectura, oprindelig fra græsk αρχιτεκτων, "bygmester", fra αρχι- "chef, leder" og τεκτων, "bygger, tømrer") er kunsten og videnskaben at varetage formgivning af bygninger, rum eller fysiske strukturer. En ældre dansk betegnelse er bygningskunst.

Hvad er designteori?

Til håndværket design knytter der sig nogle teorier eller værktøjer. Mange af designteorierne er gamle og flere udspringer af en lang traditoner inden for kunst og æstetik. Andre teorier kommer fra bogtrykkerkunsten og fra videnskabelige studier af menneskelig perception.

Hvordan laver man en formanalyse billedkunst?

Formalanalysen handler først og fremmest om, hvordan billedet er sat sammen. Dvs. om komposition (opbygning), rum, balance, perspektiv, linjer i billedet, male-/fototeknik, farve og lys....Komposition
 1. Hvad er i forgrunden?
 2. Hvad er i mellemgrunden?
 3. Hvad er i baggrunden?

Hvad er forskellen på statisk og dynamisk?

Når der er meget bevægelse i et billede, kaldes det dynamisk. Et dynamisk billede vil som regel vise fart, energi og handling. Et billede uden bevægelse kaldes et statisk billede. Her er balance, ro og et udtryk af fuldendthed det bærende.

Hvad skal der til for at blive arkitekt?

Arkitektskolen Aarhus
 • Karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen skal være mindst 7,0.
 • Udenlandske ansøgere og ansøgere med udenlandsk eksamen skal have bestået Studieprøven i dansk med mindst 4,0 eller have dokumenteret tilsvarende kundskaber.
 • Bestået optagelsesprøve. Læs mere på uddannelsesstedets hjemmeside.

Hvilke krav stiller bygningens funktion til arkitekturen?

Bygningens funktion er dermed at være en bolig. Men ud over funktionen er der også en æstetisk hensigt med arkitektur. Det handler om, hvordan man med forskellige virkemidler kan skabe et særligt udtryk i de fysiske rammer, der gør oplevelsen af bygningen til noget særligt.