Table of Contents:

 1. Hvad betyder Albedoeffekten?
 2. Hvad har forskellige albedo?
 3. Hvad er albedo og hvilken betydning har det for Jordens energibalance?
 4. Hvad er albedo og hvordan påvirker det klimaet?
 5. Hvad er lav albedo?
 6. Hvordan kan man undersøge albedo effekten?
 7. Hvad betyder albedo effekten for levende organismer?
 8. Hvad er en Strålingsbalance?
 9. Hvad er is albedo Tilbagekoblingsmekanismen?
 10. Hvad viser Jordens Strålingsbalance?
 11. Hvad afhænger Albedoen af?
 12. Hvordan kan albedo forstærke gletsjernes afsmeltning?
 13. Hvordan fungerer Albedoen som en Tilbagekoblingsmekanisme?
 14. Hvordan regner man Strålingsbalancen?
 15. Hvad påvirker Strålingsbalancen?

Hvad betyder Albedoeffekten?

Albedo-effekten beskriver, hvor meget af sollyset der tilbagekastes fra jorden mod universet som kortbølget stråling i forhold til, hvor meget der omdannes til varme. Effekten afhænger af overfladens farve, hvilket betyder at langt mere varme tilføres atmosfæren ved sorte flader i forhold til hvide flader.

Hvad har forskellige albedo?

Forskellige overflader har vidt forskellig albedo:
 • Havoverflade (albedo = 3,5%)
 • Lava (albedo = 4%)
 • Sumpområder (albedo = 9-14%)
 • Løvfældende skov (albedo = ca. 13%)
 • Bar jord mellem (albedo = 5-40% (snit = 15%))
 • Græsområder (albedo = 20%)
 • Sand (albedo mellem 25 og 30%)
 • Jordens overflade (albedo (gennemsnit) = 37-39%)

Hvad er albedo og hvilken betydning har det for Jordens energibalance?

den mængde af sollyset, der reflekteres til verdensrummet. Opvarmning vil lede til afsmeltning af is og sne, hvorved sne- eller isdækkede arealer med høj albedo erstattes af land- eller vand-arealer med lav albedo. Konsekvensen af den mindskede albedo er forøget absorption af sollys og derved en ydeligere opvarmning.

Hvad er albedo og hvordan påvirker det klimaet?

Jordens albedo eller refleksionsevne har ligesom skyerne en stor betydning for klimaet, da den stråling, der ikke reflekteres, optages af jordoverfladen eller vegetationen. Forskellige overflader har en meget forskellig refleksionsevne.

Hvad er lav albedo?

Ordet Albedo betyder hvid på latin. Når et objekt har en Albedo på 1 forekommer det hvidt for det menneskelige øje. Når Albedoen nærmer sig nul, fremstår objektet som sort, fordi intet lys reflekteres. Sne har for eksempel en Albedo på 0,9 eller 90 procent, mens kul har en Albedo på kun 0,04, svarende til fire procent.

Hvordan kan man undersøge albedo effekten?

Måling af albedo med lysmåler Albedoen for en overflade kan findes ved at måle lysstyrken af det indkomne lys i forhold til lysstyrken af det reflekterede lys. Man kan imidlertid også finde albedoværdien af en overflade ved at sammenligne lysstyrken af det reflekterede lys med en overflade med kendt albedoværdi.

Hvad betyder albedo effekten for levende organismer?

Albedo effekten beskriver, hvor stor en procentdel af solens stråler, der bliver reflekteret tilbage til rummet fra Jorden. Albedo opgøres i den andel af solens stråler som reflekteres tilbage.

Hvad er en Strålingsbalance?

Jordens strålingsbalance og drivhuseffekten Den indkommende stråling fra solen balanceres af den udgående varmestråling fra jordens atmosfære. Omkring én tredjedel af den indkommende stråling fra solen reflekteres af skyer (23%) og jordens overflade (8%) og sendes direkte ud i universet igen.

Hvad er is albedo Tilbagekoblingsmekanismen?

Da sne og is tilbagekaster mere sollys til verdensrummet end jord, planter og havvand, betyder mindre sne og havis en yderligere opvarmning, altså igen en positiv tilbagekobling. En meget vigtig positiv tilbagekobling ses, når havtemperaturen stiger.

Hvad viser Jordens Strålingsbalance?

Jordens strålingsbalance og drivhuseffekten Den indkommende stråling fra solen balanceres af den udgående varmestråling fra jordens atmosfære. Omkring én tredjedel af den indkommende stråling fra solen reflekteres af skyer (23%) og jordens overflade (8%) og sendes direkte ud i universet igen.

Hvad afhænger Albedoen af?

Jordes samlede albedo Albedoen for hele Jorden med omkringliggende atmosfære afhænger af skymængden og snedækkets variation med årstid og breddegrad. I gennemsnit er den 31 %; af de resterende 69 % af solindstrålingen bliver 23 % absorberet af atmosfæren og 46 % af jordoverfladen.

Hvordan kan albedo forstærke gletsjernes afsmeltning?

Effekten af en mørkere is- og sneoverflade er ikke uden betydning, idet den indkommende solstråling er den primære energikilde til afsmeltningen af sne og is. Energien fra solstrålingen er betydeligt større end energimængden fra den sensible* varmefrigørelse.

Hvordan fungerer Albedoen som en Tilbagekoblingsmekanisme?

Når jordoverfladen bliver varmere eller koldere, sker der også andre ændringer i klimasystemet. Ændringerne kan forstærke eller dæmpe opvarmningen eller afkølingen. Det kalder vi en feedback - eller på dansk tilbagekoblingsmekanisme.

Hvordan regner man Strålingsbalancen?

Mål og noter atmosfærens temperatur med IR-termometeret. Mål i flere retninger og lav et gennemsnit. Mål derefter jordoverfladens temperatur med IR-termometret og noter. Noter hvilke overflader I måler på, når I måler jordoverfladens temperatur.

Hvad påvirker Strålingsbalancen?

Hvordan kan strålings-balancen mellem solen og Jorden påvirkes? Hvis man i atmosfæren mellem solen og Jorden placerer partikler, skyer og/eller molekyler, der kan absorbere langbølget stråling fra Jorden, så påvirker man strålingsbalancen.