Table of Contents:

 1. Hvad mener katolikker?
 2. Hvad er forskellen på katolikker og kristne?
 3. Hvad hedder katolsk messe?
 4. Hvad er det Befrielsesteologerne bruger kristendommen til?
 5. Hvilke lande har katolske kirker?
 6. Hvad er forskellen på lutheraner og protestant?
 7. Hvad betyder en messe?
 8. Hvad betyder ordet liturgi?
 9. Hvad er en messe?
 10. Hvorfor opstod Befrielsesteologien?

Hvad mener katolikker?

Hvad vil det sige at være katolik? Ordet katolsk betyder “almindelig” og “for alle”. Som katolik er man medlem af verdens største kristne trossamfund. Den katolske kirke ser sig selv som den oprindelige kristne kirke og betragter paven som kirkens leder og apostlen Peters efterfølger.

Hvad er forskellen på katolikker og kristne?

I den katolske kirke er der en pave. Det er ham og kirken, der fortæller folk, hvad Jesus mener, er rigtigt og forkert. Men i den protestantiske kirke er der ikke nogen pave. Faktisk er alle mennesker en slags præster, og derfor må man selv bestemme, hvad man tror, Jesus mener, er rigtigt og forkert.

Hvad hedder katolsk messe?

Den katolske messe inddeles i to dele. Den første del kaldes ordets gudstjeneste, hvor der læses forskellige tekster fra bibelen, både fra Det gamle og Det nye Testamente. Guds ord, som står i centrum. Dette foregår igennem læsninger af folk fra menigheden (lektorer) og oplæsning af evangeliet af diakonen el.

Hvad er det Befrielsesteologerne bruger kristendommen til?

Befrielsesteologien tolker den kristne tro gennem de fattiges lidelser og bruger dette til en kritik af samfundet og kirken. Befrielsesteologien er inspireret af marxistiske samfundsanalyser, og nogle teologer gjorde sig til talsmænd for en væbnet revolution.

Hvilke lande har katolske kirker?

Indholdsfortegnelse
 • 2.1 Frankrig.
 • 2.2 Belgien.
 • 2.3 Holland.
 • 2.4 Tyskland.
 • 2.5 Østrig.

Hvad er forskellen på lutheraner og protestant?

Lutheranisme er en kristen tradition, mere specifikt den retning inden for protestantismen, der bygger på Martin Luthers reformidéer og teologi. I den evangelisk-lutherske kirke er Bibelen den eneste autoritet for tro og lære, samtidig med at læren om retfærdiggørelse ved tro alene er central og afgørende.

Hvad betyder en messe?

En messe er typisk en samling af virksomheder inden for en specifik branche, som mødes over nogle dage. Ofte har virksomhederne stande, hvor de viser deres varer etc. frem.

Hvad betyder ordet liturgi?

Liturgien er den rituelle forskrift, efter hvilken gudstjenester i kristne kirker foregår. Ordet kommer af det oldgræske λειτουργία (leiturgia), som dækkede over rige borgeres ydelser til staten, f. eks. ved at betale for opførelsen af skuespil.

Hvad er en messe?

Ordet messe kommer af det latinske missa 'gudstjeneste, messe', afledt af mittere 'sende', ofte udledt af bortsendelsesordene Ite missa est 'gå, (forsamlingen) er sendt bort', men måske oprindelig 'procession' eller 'offer'.

Hvorfor opstod Befrielsesteologien?

Den opstod i 1960'ernes Latinamerika og er kraftigt inspireret af marxismen. Befrielsesteologien skal også ses som et oprør imod den tradition, der siger at de fattige bare skal acceptere deres fattigdom og glæde sig til paradiset.