Table of Contents:

 1. Hvad vil det sige at arbejde tværfagligt?
 2. Hvad betyder flerfagligt?
 3. Hvornår arbejder man tværfagligt?
 4. Hvad er tværfaglige samarbejdspartnere?
 5. Hvad er forskellen på tværfagligt og tværprofessionelt samarbejde?
 6. Hvad er et godt tværfagligt samarbejde?
 7. Hvad mener du er vigtige værdier i det tværfaglige samarbejde?
 8. Hvad er vigtigt i tværprofessionelt samarbejde?
 9. Hvorfor er tværfagligt samarbejde vigtigt?
 10. Hvorfor er det godt at arbejde tværprofessionelt?
 11. Hvad er tværprofessionelt samarbejde pædagog?
 12. Hvad er Tværprofessionalitet?
 13. Hvad er det tværprofessionelle samarbejde?
 14. Hvad kendetegner professionelt samarbejde?
 15. Hvad er professionelt samarbejde?

Hvad vil det sige at arbejde tværfagligt?

Det tværfaglige samarbejde kan indebære samarbejde om konkrete aktiviteter, hvor fagprofessionelle sammen arbejder med børnene og evt. deres familier. Det kan også indebære koordination af fagprofessionelles arbejde eller sparring mellem fagprofessionelle med forskellige faglige kompetencer.

Hvad betyder flerfagligt?

Monofagligt arbejde/samarbejde betyder at hver faggruppe holder sig indenfor sit eget fagområde, og at samarbejdet består i udveksling af informationer. Dvs. at give beskedder videre. Flerfagligt samarbejde betyder, at flere faggrupper samarbejder om at koordinere en proces.

Hvornår arbejder man tværfagligt?

tværfagligt samarbejde er interaktion mellem repræsentanter fra forskellige fag med et dobbelt formål: Sikring af kvalitet i arbejde ved, at den samlede faglige kompetence bliver udnyttet maksimalt, og.

Hvad er tværfaglige samarbejdspartnere?

Tværfaglighed er en metode For at det tværfaglige samarbejde fungerer, skal forskellige fagligheder og kompetencer spille sammen og understøtte hinanden. På den måde kan nye perspektiver og løsninger opstå.

Hvad er forskellen på tværfagligt og tværprofessionelt samarbejde?

Tværprofessionelt samarbejde er den betegnelse, som her er anvendt om professionernes samarbejde. I mange sammenhænge er dette samarbejde dog også kaldt tværfagligt samarbejde.

Hvad er et godt tværfagligt samarbejde?

Flerfagligt, hvor hvert fag bidrager med dets egne ydelser i forhold til at hjælpe personen; og hvor fagenes samarbejde går ud på, at de hver især bidrager til, at det går personen bedst muligt set fra deres egen faglige synsvinkel.

Hvad mener du er vigtige værdier i det tværfaglige samarbejde?

Et stærkt tværfagligt samarbejde forudsætter, at alle parter opbygger viden og forstår at bygge bro mellem forskelligheder. Samtidig er det vigtigt, at du har en tilgang, hvor du værdsætter forskellige arbejdsformer og påskønner perspektiver, der adskiller sig fra dit eget – også når det ikke er så belejligt.

Hvad er vigtigt i tværprofessionelt samarbejde?

Det tværprofessionelle samarbejde er medvirkende til at optimere indsatsen for børn og unge med behov for særlig støtte. Det er derudover vigtigt, at de fagprofessionelle sikrer inddragelse af barnets og den unges perspektiv.

Hvorfor er tværfagligt samarbejde vigtigt?

Det har den fordi deltagerne, så at sige, træder ud af de faglige systemer og agerer med deres personlige kompetencer. Derved er de ikke bundet af systemerne; men kan samarbejde om løsninger, og kan efterfølgende oversætte disse løsninger ind i de forskellige fagligheder på en måde, så det giver faglig mening.

Hvorfor er det godt at arbejde tværprofessionelt?

I det tværprofessionelle samarbejde er der fokus på et fælles ansvar for en opgaveløsning, og man overskrider i samarbejdet egne faggrænser og arbejder på nye måder sammen med andre professioner – og dermed ind i andre fagområder.

Hvad er tværprofessionelt samarbejde pædagog?

Målet for det tværprofessionelle samarbejde er at udvide de deltagende professioners forståelse af både egne og de andre deltagendes professioners viden og kompetencer og at arbejde frem mod fælles ny viden og nye tilgange til arbejdet (Højholdt, 2009).

Hvad er Tværprofessionalitet?

Det tværprofessionelle samarbejde er en betegnelse for et samarbejde, hvor forskellige faggrupper udvikler en fælles målsætning for arbejdet, og hvor der arbejdes på en måde, hvor de enkelte fagligheder er ligeværdige (Servicestyrelsen et al., 2011; Hougaard & Højbjerg, 2015).

Hvad er det tværprofessionelle samarbejde?

Det tværprofessionelle samarbejde er en betegnelse for et samarbejde, hvor forskellige faggrupper udvikler en fælles målsætning for arbejdet, og hvor der arbejdes på en måde, hvor de enkelte fagligheder er ligeværdige (Servicestyrelsen et al., 2011; Hougaard & Højbjerg, 2015).

Hvad kendetegner professionelt samarbejde?

Den sociale kapital handler om, at det professionelle samarbejde om kerneopgaven skal være præget af gensidig tillid og en oplevelse af, at tingene foregår på en ordentlig og retfærdig måde.

Hvad er professionelt samarbejde?

Hvis der er tale om et samarbejde, hvor der udelukkende udveksles informationer eller foregår en koordinering af de forskellige professioners arbejde med en given problemstilling, er der tale om flerprofessionelt eller flerfagligt samarbejde.