Table of Contents:

 1. Hvad er eutanasi og er det lovligt?
 2. Er eutanasi lovligt i Danmark?
 3. Hvad er forskellen på aktiv dødshjælp og assisteret selvmord?
 4. Er passiv dødshjælp lovligt i Danmark?
 5. Hvad mener Danmark om aktiv dødshjælp?
 6. Hvad er forskellen på passiv og aktiv dødshjælp?
 7. Hvornår må man få aktiv dødshjælp?
 8. Hvad er argumenterne for at legalisere aktiv dødshjælp?
 9. Hvor meget koster det at få aktiv dødshjælp?
 10. Hvor er det lovligt at få aktiv dødshjælp?
 11. Hvad er forskellen mellem aktiv og passiv dødshjælp?
 12. Hvad er Det Etiske Råd og hvad er deres holdning til aktiv dødshjælp?
 13. Hvordan foregår passiv dødshjælp?
 14. Hvordan kan man få aktiv dødshjælp?
 15. Hvorfor skal vi have aktiv dødshjælp i Danmark?

Hvad er eutanasi og er det lovligt?

1. Aktiv dødshjælp - Aktiv dødshjælp kaldes også medlidenhedsdrab eller eutanasi, og som navnet antyder, dækker det over, at man er medvirkende til, at et andet menneske dør. Aktiv dødshjælp er lovligt i blandt andet Holland og Belgien.

Er eutanasi lovligt i Danmark?

Aktiv dødshjælp er forbudt i Danmark, jf. Straffeloven § 239.

Hvad er forskellen på aktiv dødshjælp og assisteret selvmord?

Det er for mig vigtigt her at skelne mellem aktiv dødshjælp, hvor det er en anden person, der aktivt giver en dødbringende injektion. Og så assisteret selvmord, hvor det er personen selv, der udløser den dødbringende injektion.

Er passiv dødshjælp lovligt i Danmark?

Ifølge lægeloven er passiv dødshjælp tilladt. Men respekten for patientens værdighed, integritet og selvbestemmelse skal være i højsædet. 1992 besluttede Folketinget at lave en ændring i lægeloven, så passiv dødshjælp blev tilladt. Det betyder blandt andet, at en patient kan afvise livsforlængende behandling.

Hvad mener Danmark om aktiv dødshjælp?

Hvad siger loven i Danmark? I Danmark er det ulovligt at yde aktiv dødshjælp og hjælp til selvmord (også kaldet assisteret selvmord). Af Straffelovens paragraf 239 fremgår det, at “den som dræber en anden efter den andens ønske, straffes med fængsel indtil 3 år eller hæfte i minimum 60 dage.”

Hvad er forskellen på passiv og aktiv dødshjælp?

En af sondringerne mellem de to slags dødshjælp kan siges at være, at hvis en patient modtager aktiv dødshjælp, dør han eller hun af den indsprøjtede medicin, mens patienten ved passiv dødshjælp dør af sin sygdom.

Hvornår må man få aktiv dødshjælp?

Aktiv dødshjælp blev legaliseret i 2001 i Holland. Forud havde dødshjælp dog været praktiseret i landet i årtier.

Hvad er argumenterne for at legalisere aktiv dødshjælp?

De, som kæmper for at legalisere aktiv dødshjælp, argumenterer ofte ud fra værdighed og patientens autonomi. I Sygeplejeetisk Råd er vi imod en legalisering – og argumenterer ud fra de samme etiske principper om værdighed og patientautonomi.

Hvor meget koster det at få aktiv dødshjælp?

Prisen for at få dødshjælp er afhængig af indtægt, men koster hos Dignitas 85.000 kroner. Pengene går til indledende lægevurdering, to lægekonsultationer i Schweiz, medicin, bedemand, kremering og hjemsendelse af urnen.

Hvor er det lovligt at få aktiv dødshjælp?

I Danmark er det ulovligt at yde aktiv dødshjælp og hjælp til selvmord (også kaldet assisteret selvmord). Af Straffelovens paragraf 239 fremgår det, at “den som dræber en anden efter den andens ønske, straffes med fængsel indtil 3 år eller hæfte i minimum 60 dage.”

Hvad er forskellen mellem aktiv og passiv dødshjælp?

En af sondringerne mellem de to slags dødshjælp kan siges at være, at hvis en patient modtager aktiv dødshjælp, dør han eller hun af den indsprøjtede medicin, mens patienten ved passiv dødshjælp dør af sin sygdom.

Hvad er Det Etiske Råd og hvad er deres holdning til aktiv dødshjælp?

Nogle medlemmer mener, selv om aktiv dødshjælp i særlige tilfælde kan være etisk forsvarligt, bør loven ikke ændres, fordi det vil kunne få negative følgevirkninger, fx for forholdet mellem læge og patient, og for den generelle samfundsopfattelse af, at vi skal yde størst mulig omsorg og støtte til døende patienter.

Hvordan foregår passiv dødshjælp?

En af sondringerne mellem de to slags dødshjælp kan siges at være, at hvis en patient modtager aktiv dødshjælp, dør han eller hun af den indsprøjtede medicin, mens patienten ved passiv dødshjælp dør af sin sygdom.

Hvordan kan man få aktiv dødshjælp?

Den mest almindelige metode er at indtage et giftstof i store mængder. Der findes mange forskellige lægemidler, der er dødelige, som enten kan sprøjtes ind i blodet eller drikkes, og som derved udløser en hurtig død. Den aktive dødshjælp kan foretages af en læge, pårørende eller den døende selv.

Hvorfor skal vi have aktiv dødshjælp i Danmark?

Hensigten med aktiv dødshjælp er således den samme som ved passiv dødshjælp – nemlig at lindre og vise omsorg i stedet for at lade folk i stikken og lade livet forsætte til den bitre ende. En anden fordel ved aktiv dødshjælp er, at vi hermed lader folk bestemme over deres eget liv.