Table of Contents:

 1. Hvad betyder det at mestre?
 2. Hvad er den blå vogn?
 3. Hvad betyder det at kunne mestre sit liv?
 4. Hvad betyder ordet mestring?
 5. Hvad er nummeret til den blå vogn?
 6. Hvad består Lazarus's Mestringsstrategi af?
 7. Hvad er borgerens funktionsniveau?
 8. Hvad betyder mestring af eget liv?
 9. Hvordan opstår mestring?
 10. Hvem snakker om mestring?
 11. Hvad er mestring antonovsky?
 12. Hvad er borgerens ressourcer?
 13. Hvad er rehabiliterende tilgang?
 14. Hvilke mestringsstrategier er der?
 15. Hvordan vil du arbejde rehabiliterende?

Hvad betyder det at mestre?

Mestre betyder omtrent det samme som Klare.

Hvad er den blå vogn?

De gamle bygninger rejser sig stateligt på den sjællandske jord, der daterer sig tilbage til det ærkebiskoppelige Bistrup Gods, og som har været ramme om dansk psykiatrisk historie fra 1800-tallets dårekiste og den blå vogn, trukket af heste, der fragtede de bindegale fra København til Roskilde.

Hvad betyder det at kunne mestre sit liv?

Mestring handler om at være styrmand i sit eget liv; at kunne klare sig selv. At mestre livet er en forudsætning for alt andet. Det kræver, at vi har lært meget – og er i stand til at lære mere.

Hvad betyder ordet mestring?

Mestring betegner de strategier, som den enkelte bruger til at håndtere problemer (reelle såvel som oplevede) og de følelser, der kommer deraf. Mestring involverer altså handling, tanke og følelsesmæssig kontrol.

Hvad er nummeret til den blå vogn?

Forlystelsen var en opgradering af den tidligere forlystelse Den Blå Vogn og var også placeret samme sted. Dør Nr. 13 blev skabt af United Exhibits Group under ledelse af udstillingskunstneren Teit Ritzau, som havde et hold scenografer og special effects artister i ryggen, heriblandt tegneseriemaleren Paul Arne Kring.

Hvad består Lazarus's Mestringsstrategi af?

Der findes to typer af mestringsstrategier Begge strategityper kan indeholde strategier, der fokuserer på undgåelse, hvor man enten fjerner udfordringer, fjerner sig selv fra situationen eller trækker sig fysisk, psykisk eller følelsesmæssigt (Lazarus 2009). Mestringsstrategier kan være både sunde og usunde.

Hvad er borgerens funktionsniveau?

Borgere på funktionsniveau 1 opfylder ikke betingelserne for af få disse ydelser. Funktionsniveau 2: Borgeren er den aktive part, men kan have behov for let støtte og vejledning, med henblik på at bevare eller genvinde evnen til selvstændig at varetage sin egenomsorg.

Hvad betyder mestring af eget liv?

Mestring handler om at være styrmand i sit eget liv; at kunne klare sig selv. At mestre livet er en forudsætning for alt andet. Det kræver, at vi har lært meget – og er i stand til at lære mere.

Hvordan opstår mestring?

Når man som menneske oplever at dét, man i en konkret situation ønsker at gøre, ikke uden videre lader sig gøre for én, kan man gøre forskellige ting. Man kan gå efter hjælp, man kan ransage sin hukommelse for at finde frem til måder, man tid- ligere har haft succes med - eller man kan blot give op.

Hvem snakker om mestring?

Psykiateren R. S. Lazarus siger om mestring: "Når vore vigtige værdier eller mål bliver udfordret, truet eller tilintetgjort, oplever vi en psykologisk stress-situation. Mennesket vil søge at imødegå, undgå eller klare denne stress-situation på forskellig vis."

Hvad er mestring antonovsky?

Ifølge Antonovsky er sunde mennesker karakteriseret ved at besidde en følelse af sammenhæng i tilværelsen. De opfatter verden som håndgribelig, kan håndtere problemer og kan se en mening med livet. Følelsen af sammenhæng øger livskvaliteten hos den enkelte og fremmer den fysiske og psykiske sundhed.

Hvad er borgerens ressourcer?

Det hedder borgerens evne til at mestre eget liv. Fx kan en borger have brug for hjælp til at tage bukser, strømper og sko på, men kan selv mestre at klæde sig på foroven. Andre kan have brug for vejledning eller guidning og støtte for at kunne gennemføre aktiviteterne.

Hvad er rehabiliterende tilgang?

Hvad er rehabilitering? ”Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og fagfolk. Formålet er, at borgeren, som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv.

Hvilke mestringsstrategier er der?

Der findes to typer af mestringsstrategier Begge strategityper kan indeholde strategier, der fokuserer på undgåelse, hvor man enten fjerner udfordringer, fjerner sig selv fra situationen eller trækker sig fysisk, psykisk eller følelsesmæssigt (Lazarus 2009). Mestringsstrategier kan være både sunde og usunde.

Hvordan vil du arbejde rehabiliterende?

Rehabiliterende arbejde foregår ofte på tværs af faggrupper og med flere parallelle indsatser samlet i forløb. Et forløb er en flerfaglig indsats, hvor der er fokus på at sikre sammenhæng via en særlig målrettet og systematisk koordination mellem indsatserne.