Table of Contents:

 1. Hvad er levet religion?
 2. Hvad er psykisk deprivation?
 3. Hvad er Maksimalisme religion?
 4. Hvad er en Minoritetsreligion?
 5. Hvilke religioner er der?
 6. Hvad er det modsatte af minimalisme?
 7. Hvad er radikal modernistisk kristendom?
 8. Hvad vil det sige at være fundamentalist?
 9. Hvad betyder religiøs aktør?
 10. Hvilken religion er yngst?

Hvad er levet religion?

Når man arbejder med levet religion retter man opmærksomheden mod, hvordan religion optræder i hverdagslivet. Man spørger til hvilke religiøse udtryksformer, der præger menneskers hverdag, og hvilke hverdagsritualer mennesker udfører, for herved at indkredse og beskrive almindelige menneskers religioner.

Hvad er psykisk deprivation?

4) Etisk deprivation er hvis individer eller grupper oplever, at deres filosofiske overbevisninger er i værdikonflikt med det resterende samfunds værdier. 5) Psykisk deprivation kan indebære manglen på et meningsfuldt værdisystem, som individet eller gruppen kan tolke og evaluere sit liv ud fra (Glock 1977, 210-212).

Hvad er Maksimalisme religion?

Maksimalisme tror på livet som det vigtigste fænomen, der optager menneskets tanker. Livet for en maksimalist er handlinger begået af enhver selvbevægelig skabning.

Hvad er en Minoritetsreligion?

Minoritetsreligion med stærkt afgivende normer, ofte i konflikt med det omgivende samfund. Den proces at religion og stat bliver adskilt og at folk i mindre grad handler og tænker religiøst. Det modsatte af religiøs. Den opfattelse at religioner er foranderlige størrelser som dannes i menneskelige fællesskaber.

Hvilke religioner er der?

De 12 klassiske religioner er:
 • Bahai.
 • Buddhisme.
 • Kristendom.
 • Konfusianisme.
 • Hinduisme.
 • Islam.
 • Jainisme.
 • Jødedom.

Hvad er det modsatte af minimalisme?

Maksimalismen kan således opfattes som en stilart på linje med fx konceptkunst, ekspressionisme, surrealisme, realisme, naturalisme, impressionisme og minimalisme. Ofte betegnes maksimalismen som minimalismens modsætning.

Hvad er radikal modernistisk kristendom?

Radikal modernistisk opfattelse af den kristne moral. Gud opfattes som virkelighed, men man er skeptisk overfor undere og søger et kompromis mellem tro og viden.

Hvad vil det sige at være fundamentalist?

Fundamentalisme er en generel betegnelse for en form for religiøsitet, hvis udøvere læser deres hellige skrift(er) meget bogstaveligt. Ofte bruges betegnelsen fundamentalisme om en ekstrem gruppe tilhængere af en given religion i modsætning til en moderat gruppe.

Hvad betyder religiøs aktør?

I mange lokalsamfund er de religiøse ledere dem, folk lytter til. De har troværdighed og autoritet. Og de spiller en afgørende rolle i forhold til at fortolke og formidle religiøse normer og værdier.

Hvilken religion er yngst?

Men ser man på skriftlige kilder, regnes hinduismen normalt som den ældste af nutidens religioner. De tidligste hinduistiske skrifter er de fire vedaer, hvoraf visse dele er nedskrevet omkring 1500 f.Kr. Nogle mener, at jødedommen er ældre med rødder tilbage til Abrahams tid omkring 1800 f.Kr.