Table of Contents:

 1. Hvordan får man lys i skoven i en naturskov?
 2. Hvad er en ensartet skov?
 3. Hvor meget naturskov er der i Danmark?
 4. Hvad er en Kulturskov?
 5. Hvor meget urørt skov i Danmark?
 6. Hvad er forskellen på lys og Skyggeblade?
 7. Hvor meget urørt skov er der i Danmark?
 8. Hvor mange af Danmarks cirka 30.000 arter er knyttet til skoven?
 9. Hvor meget skov er der i Danmark?
 10. Hvad er biodiversitet et udtryk for?
 11. Hvad hedder de tre typer skov?
 12. Hvordan er naturskove gode til at sikre en høj biodiversitet i Danmark?
 13. Hvorfor er skoven vigtig?
 14. Hvilke dyr har fordele af større skovarealer?

Hvordan får man lys i skoven i en naturskov?

I en urørt skov er der ikke nogen, der planter træer. Derfor vil der være træer af mange forskellige arter og mange forskellige højder og aldre. Når et gammelt træ vælter, vil lyset strømme ned til skovbunden – og de træfrø der ligger her vil spire og vokse op i lyset.

Hvad er en ensartet skov?

Skovens sammensætning af træer og buske bestemmes nemlig af de frøkilder, som er i nærheden. Men desværre er den primære frøkilde mange steder nåletræer, som ikke hører naturlig hjemme i Danmark. Det kan skabe lav biodiversitet i den nye skov, fordi skoven bliver ensartet og kedelig.

Hvor meget naturskov er der i Danmark?

oktober 2021 udpegede miljøministeriet, som en del af Natur- og biodiversitetspakken fra december 2020, 385 nye urørte skove med et samlet areal på 30.000 hektar, til godt 55.000 hektar. Der er tale om statsskov, og det er mere end en fordobling af urørt skov i Danmark.

Hvad er en Kulturskov?

Kultur-skov, en. (forst.) forstmæssig drevet, kultiveret skov (mods. Naturskov).

Hvor meget urørt skov i Danmark?

Samlet set bliver 385 statsskove nu urørte, og andelen af urørt skov i Danmark når dermed op på ca. 55.000 hektar. Urørt skov er skove, hvor skovdriften er ophørt, og som med tiden får mange gamle træer, døde stammer og en stor biodiversitet.

Hvad er forskellen på lys og Skyggeblade?

Lysblade og skyggeblade Et lysblad er tykt, stift og læderagtigt. Det skyldes at bladet får så meget lys, at cellerne dybt inde i bladet kan få tilstrækkeligt lys til at lave fotosyntese. Anderledes med det tyndere og mindre stive skyggeblad som kun får lys nok til et eller få lag celler.

Hvor meget urørt skov er der i Danmark?

Der er 9.100 hektar urørt skov i Danmark i 2019 fordelt mellem offentlige og private skove.

Hvor mange af Danmarks cirka 30.000 arter er knyttet til skoven?

Se Naturstyrelsens rødliste fra 1997. Der er 3142 arter på listen fra 1997. Over halvdelen (54%) af arterne på rødlisten lever i skoven.

Hvor meget skov er der i Danmark?

Skoven sætter sit præg på det danske landskab. Vi har i Danmark 625.000 ha med skov, og det svarer til 14,6 pct. af vores areal.

Hvad er biodiversitet et udtryk for?

Biodiversitet omfatter såvel variationen indenfor og mellem arterne som mangfoldigheden af økosystemer.” Med andre ord er biodiversitet alt liv på jordkloden, herunder dyr, planter, svampe, bakterier og andet levende både på land og i vand.

Hvad hedder de tre typer skov?

Skovtyper
 • Løvskov.
 • Nåleskov.
 • Regnskov.

Hvordan er naturskove gode til at sikre en høj biodiversitet i Danmark?

Grunden til at så mange arter er tilknyttet skov, skyldes, at Danmark primært er et skovland. Arterne er derfor fra naturens side tilpasset dette miljø som levested. Derfor er der i dag stor fokus på skovenes betydning for den samlede biodiversitet i Danmark.

Hvorfor er skoven vigtig?

Skove holder på vand ligesom en svamp og er derfor vigtige for vandforsyningen i store dele af verden. De holder også på jord og næringsstoffer og forhindrer dermed erosion, hvor jorden bliver udvasket eller skyllet væk. 1,6 milliarder mennesker kloden rundt er direkte afhængige af skovenes ressourcer.

Hvilke dyr har fordele af større skovarealer?

Naturparadis for dyr Det er især en fordel for truede dyrearter, der er afhængige af døde træer som levested, som eksempelvis skovmåren. Nogle af de dyr, som især har gavn af urørt skov, er fugle, der bygger reder i gamle træer med huller og sprækker.