Table of Contents:

  1. Hvordan læses Sumtegn?
  2. Hvad betyder bølget bindestreg?
  3. Hvad er produktet af et tal?
  4. Hvordan laver man bølget bindestreg på Mac?
  5. Hvad er Xi?
  6. Hvad er decimalerne i pi?
  7. Hvad er regnestykket for pi?
  8. Hvad er sigma i matematik?

Hvordan læses Sumtegn?

Sumtegnet skal læses sådan, at man først sætter det laveste tal ind på k's plads i udtrykket efter sumtegnet. Derefter skal man sætte tallet 1 højere ind på k's plads, og lægge de to tal sammen. Så skal man sætte tallet endnu 1 højere ind på k's plads og lægge dette til, osv. osv.

Hvad betyder bølget bindestreg?

Tilde ( ~ ) er et typografisk symbol. Tegnet stammer fra det latinske titulus, der betyder titel, og blev oprindeligt kun brugt i forbindelse med andre bogstaver som et accenttegn. Tegnet bruges dog i dag også som et selvstændigt tegn.

Hvad er produktet af et tal?

Når man ganger, kaldes resultatet for et produkt. Tallene, man ganger, kaldes faktorer. Man kan komme frem til produktet på flere forskellige måder. Man kan fx se gangestykkets faktorer som grundlinjen og højden i et rektangel, og så svarer rektanglets areal til produktet.

Hvordan laver man bølget bindestreg på Mac?

Kig under tastatur. Hold alt, shift eller alt+shift nede, indtil du kan se det tegn du skal bruge. Tryk så bogstavet.

Hvad er Xi?

Xi (Ξ ξ) er det 14. bogstav i det græske alfabet. I det latinske alfabet translittereres det som x eller ks. Udtales som [ks], der dog i danske låneord simplificeres til [s] i forlyd, fx Xerxes [Særkses].

Hvad er decimalerne i pi?

π = 33899060170679…. Pi er en matematisk konstant med uendeligt antal cifre.

Hvad er regnestykket for pi?

Særligt i USA skrives datoen nemlig 3/14, og pi afrundet til de første to decimaler er netop 3,14. Pi er forholdet mellem en cirkels omkreds og dens diameter. Hvis man vil finde en cirkels omkreds, skal man altså gange dens diameter med tallet pi.

Hvad er sigma i matematik?

Sigma (bogstav) (Σ σ ς) er et bogstav i det græske alfabet. Det store græske bogstav Σ bliver anvendt som symbol for summen af en række i matematik.