Table of Contents:

  1. Hvor meget vejer man på månen?
  2. Hvor kommer månen fra?
  3. Hvor langt er der til månen?
  4. Hvad ville vægten vise på Månen?
  5. Hvad er SI enheden for tyngdeaccelerationen?
  6. Hvor meget er tyngdeaccelerationen?

Hvor meget vejer man på månen?

Månen
Masse7, kg
Massefylde3,344×103 kg/m³
Tyngdeacc. v. ovfl.1,62 m/s²
Undvigelseshastighed v. ækv.8568 km/t

Hvor kommer månen fra?

Månen er dannet for ca. 4,5 milliarder år siden, kort efter solsystemets dannelse. Den teori man hælder til i dag (blandt en del forslag), er et sammenstød imellem Jorden og en planetlignende masse måske på størrelse med Mars på et meget tidligt tidspunkt af solsystemets historie.

Hvor langt er der til månen?

384.400 kmMånen / Afstand til jorden

Hvad ville vægten vise på Månen?

Himmellegemers masse bestemmer, hvor meget genstande på deres overflade vejer. Da Jordens masse er langt større end Månens, er dens tyngdekraft seks gange kraftigere. Så en person på 60 kg vil fx kun veje 10 kg på Månen. Derfor kan man også hoppe højere og længere på Månen - og løfte meget tungere genstande.

Hvad er SI enheden for tyngdeaccelerationen?

For legemer her på Jorden er der en nogenlunde konstant sammenhæng mellem masse og vægt: Jordens tyngdeacceleration (g) på ca. 9,82 m/s² vil påvirke et legeme med massen 1 kg med en kraft på 9,82 newton (N).

Hvor meget er tyngdeaccelerationen?

Forholdet kan bedst beskrives ved hjælp af tyngdeaccelerationen, g. Ved polerne er g = 9,832 m/s2, i Danmark på 55 ° bredde er g = 9,815 m/s2, ved ækvator er g = 9,780 m/s2.