Table of Contents:

  1. Hvordan beregnes standard afvigelse?
  2. Hvad forklarer varians?
  3. Hvad viser middelværdi?
  4. Hvad siger varians noget om?
  5. Hvad betyder høj varians?

Hvordan beregnes standard afvigelse?

Standardafvigelsen eller spredningen bruges inden for sandsynlighedsregning og statistik og er et udtryk for, hvor meget en stokastisk variabel fordeler sig omkring sin middelværdi. Standardafvigelse er lig med kvadratroden af varians og er dermed mål for det samme.

Hvad forklarer varians?

Varians er et begreb inden for sandsynlighedsregning og statistik, der angiver variabiliteten af en stokastisk variabel. Variansen et mål for, hvor meget den stokastiske variabels værdier i gennemsnit afviger fra middelværdien.

Hvad viser middelværdi?

Middelværdi har to betydninger: Gennemsnittet af en række tal. Dette er den mest hyppige fortolkning på hverdagsdansk. Forventningsværdien af en stokastisk variabel.

Hvad siger varians noget om?

Varians er et begreb inden for sandsynlighedsregning og statistik, der angiver variabiliteten af en stokastisk variabel. Variansen et mål for, hvor meget den stokastiske variabels værdier i gennemsnit afviger fra middelværdien.

Hvad betyder høj varians?

Derfor er det klogt på nuværende tidspunkt at vide, at variansen er kvadratet af standardafvigelsen: Ligesom med standardafvigelsen, viser en høj varians os, at data ligger langt fra gennemsnittet, mens en lav varians viser os, at de er grupperet omkring det.