Table of Contents:

  1. Hvad får en sygehus direktør i løn?
  2. Hvad skal en direktør kunne?
  3. Hvem ansætter en direktør?
  4. Hvad er forskellen på CEO og direktør?
  5. Hvad tjener en direktør i gennemsnit?
  6. Hvad tjener en sygeplejefaglig direktør?
  7. Hvad tjener en direktør i kommunen?
  8. Hvad er forskellen på en administrerende direktør og en direktør?

Hvad får en sygehus direktør i løn?

TitelHospital / VirksomhedÅrsløn
DirektørNordsjællands Hospital1.429.608
DirektørRegion Hovedstadens Akutberedskab1.333.284
SygehusapotekerRegion Hovedstadens Apotek1.094.172
DirektørRegion Hovedstadens Psykiatri1.293.528
4. nov. 2021

Hvad skal en direktør kunne?

Direktøren har det øverste administrative ansvar. Sammen med din direktion skal du lede organisationen ud fra et helhedssyn på opgaveløsningen. Udover evnen til at lede en organisation som en helhed er politisk tæft endnu mere centralt på direktionsniveauet.

Hvem ansætter en direktør?

Det er selskabets bestyrelse, der har kompetence til at ansætte og afskedige direktionen. Bestyrelsen indgår på vegne af selskabet en direktørkontrakt med direktøren. Dette dokument er den centrale aftale mellem selskabet og direktøren.

Hvad er forskellen på CEO og direktør?

CEO står for Chief Executive Officer hvilket svarer til den danske titel administrerende Direktør. Har virksomheden en COO er han Chief Operating Officer, hvilket svarer til vicedirektør - altså den næstkommanderende.

Hvad tjener en direktør i gennemsnit?

Den gennemsnitlige lønstigning for alle ledere i opgørelsen er lige omkring én pct. Det er dem, som bærer titlen direktør, som hiver de fleste penge hjem. Her er gennemsnittet for alle med direktørtitel 110.239 kr.

Hvad tjener en sygeplejefaglig direktør?

Således sikrede også den sygeplejefaglig direktør, Inge Pia Christensen, sig i 2018 en stor bonus, hvilket gjorde at hun inklusiv arbejdsgiverbetalte pensionsindbetalinger, i alt sikrede sig en årsløn på 1.309.497 kroner.

Hvad tjener en direktør i kommunen?

2,14 millioner kroner i årsløn er over fire gange mere, end hvad en sygeplejerske tjener i gennemsnit (inkl. pension, nat- og weekendtillæg). Jeg er ikke i tvivl om, at kommunaldirektøren arbejder hårdt for sin løn.

Hvad er forskellen på en administrerende direktør og en direktør?

I større virksomheder vil den administrerende direktør derimod varetage de mere strategiske opgaver, hvor de praktiske opgaver uddeles til chefer og ledere, der er under den administrerende direktør. Den administrerende direktør er derfor den øverste i ledelsen, også selvom der er andre direktører.