Table of Contents:

  1. Hvad er riggen på et skib?
  2. Hvorfor hedder skibe ms?
  3. Hvad hedder det man styrer med på et skib?
  4. Hvad kaldes det sted hvorfra kaptajnen styrer sit skib?
  5. Hvad hedder det forreste på et skib?
  6. Hvad er MS forkortelse for?
  7. Hvad er et skib lavet af?
  8. Hvad er dørken på en båd?
  9. Hvad hedder en væg i et skib?

Hvad er riggen på et skib?

Et skibs rigning er i skibsterminologi en samlet betegnelse for master, tovværk og sejl. Sejlene benyttes til at fange vinden og drive skibet frem på vandoverfladen.

Hvorfor hedder skibe ms?

er en forkortelse for “Steam Ship”, altså “Damp Skib”. På motorskibe er forkortelsen M/S og står for “Motor Ship”, altså “Motor Skib”.

Hvad hedder det man styrer med på et skib?

Agter – Bagenden på en båd. Hvis der er noget agter for, er det bag på sejlbåden. Agter er også kendt som hæk, som er den alleragterste del. Stævn – Båden forende kaldes stævn.

Hvad kaldes det sted hvorfra kaptajnen styrer sit skib?

Fra ældgammel tid har det været sådan, at forskibet har været de me- nige sømænds område, mens agterskibet var kaptajnens og officerernes domæne, den fine del af skibet.

Hvad hedder det forreste på et skib?

Bagbord: Venstre side af et fartøj, betragtet i skibets naturlige sejlretning. Bakke op: Rette mad an, servere mad. Baksmønstring: Stille op i rækker på dækket, klar til at modtage ordrer. Bakstørn: Ryde af efter et måltid, herunder vaske op.

Hvad er MS forkortelse for?

Ved multipel sclerose (MS) angriber kroppens immunforsvar cellerne i centralnervesystemet (hjernen og rygmarven), så der opstår små inflammationer (betændelsestilstande) og skader.

Hvad er et skib lavet af?

Træ var indtil 1800-t. stort set det eneste materiale, der blev brugt til bygning af skibe. I Nordeuropa var eg, fyr og lærk de foretrukne træsorter mht. styrke, holdbarhed og muligheden for at skaffe træet i tilstrækkelig store mængder og dimensioner.

Hvad er dørken på en båd?

Dørken er gulvet om læ (under dæk), det vil sige ophold i skibets indre. 'Udendørs' kaldes det dækket. Dørken i bestemt form betyder ofte fyrdørken, det vil sige fyrrummet eller kedelrummet på et skib. Dørk er lånt fra det nedertyske "dork".

Hvad hedder en væg i et skib?

Hvad kaldes en væg i et skib? Skot. Skillevægge i skibe kaldes for skot. Skotter opdeler skibets indre i mindre rum, og kan for eksempel opdeles i kahyt, kabys, messe og toilet.