Table of Contents:

  1. Hvad er en rumraket bygget af?
  2. Hvad hed den første rumfærge?
  3. Hvor højt flyver en rumfærge?
  4. Hvad koster det at bygge en rumfærge?
  5. Hvilken rumfærge eksploderede?
  6. Hvornår blev rumfærge opfundet?
  7. Hvem er chef for NASA?
  8. Hvad laver den internationale rumstation?
  9. Hvor meget koster en rumfærge?

Hvad er en rumraket bygget af?

Den danske raket er en hybrid-raket, hvilket vil sige, at brændstoffet består af både fast og flydende brændstof. Den flydende del kaldes for oxidizer. Annonce: »Det er flydende ilt, der er lyseblåt som himlen - af den samme grund som himlen er det,« fortæller Peter Madsen.

Hvad hed den første rumfærge?

Columbia var den første rumfærge, der blev opsendt i rummet. Det skete den 12. april 1981.

Hvor højt flyver en rumfærge?

På dette tidspunkt flyver rumfærgen i 170 km's højde med en fart på ca. 28.000 km/t. Rumfærgens orientering justeres og hjælpemotorer, som skal kontrollere landingsforløbet, startes.

Hvad koster det at bygge en rumfærge?

Opholdsafdelingen for astronauterne findes forrest i rumfærgen. Hver rumfærge er designet til at kunne opsendes 100 gange. En opsendelse koster i gennemsnit 450 mio. dollar.

Hvilken rumfærge eksploderede?

Challenger-katastrofen skete 73 sekunder efter start d. 28. januar 1986. I sekunderne umiddelbart efter eksplosionen lød der følgende lakoniske bemærkning fra kontrolcenteret i Houston: "Obviously a major malfunction" ("tydeligvis en større funktionsfejl").

Hvornår blev rumfærge opfundet?

Den formelle beslutning om iværksættelse blev truffet den 5. januar 1972. Den første bemandede flyvning med det udviklede rumfartøj, der på dansk blev kaldt rumfærgen, fandt sted med missionen STS-1, der blev opsendt den 12. april 1981.

Hvem er chef for NASA?

Den øverste ledelse i NASA varetages af en "administrator". Nuværende (2021) administrator af NASA er tidligere senator Bill Nelson, der blev indsat i embedet den 3. maj 2021. NASA har visioner om at lave rumstationer på Månen og Mars.

Hvad laver den internationale rumstation?

ISS, der er en forkortelse af International Space Station, er en beboelig satellit, der fungerer som forskningsstation og som befinder sig i et lavt kredsløb om Jorden. I science fiction-litteratur og -film har man tit forestillet sig, at rumstationer (f.

Hvor meget koster en rumfærge?

Opholdsafdelingen for astronauterne findes forrest i rumfærgen. Hver rumfærge er designet til at kunne opsendes 100 gange. En opsendelse koster i gennemsnit 450 mio. dollar.