Table of Contents:

  1. Hvad er lillehjernen og hvad er dens funktion?
  2. Hvad er cerebellar ataksi?
  3. Hvor er hukommelsen i hjernen?
  4. Hvilken del af hjernen tænker man med?
  5. Hvor krydser nervebanerne?
  6. Hvad er cerebellar atrofi?
  7. Hvad er Cerebellar?
  8. Hvor mange nervesystemer har vi?
  9. Hvilken funktion har mellemhjernen?
  10. Hvor er følelserne i hjernen?

Hvad er lillehjernen og hvad er dens funktion?

Lillehjernen ligger bagtil under storhjernen. Lillehjernen styrer koordinering af bevægelser og kroppens balanceevne. Hjernens højre side styrer venstre side af kroppen, hvad angår bevægelse (motorik), følesans og syn og omvendt.

Hvad er cerebellar ataksi?

Spinocerebellar ataksi er en større gruppe af sjældne arvelige sygdomme i lillehjernen (cerebellum), som medfører balanceproblemer, talebesvær (dysartri) og evt. dobbeltsyn (diplopi).

Hvor er hukommelsen i hjernen?

En del af hukommelsen er opdelt og sidder i hver side af hjernen, mere præcist under tindingen. Disse to dele kaldes hippocampus og har bl. a. den funktion, at de husker steder og hjælper dig med at finde vej.

Hvilken del af hjernen tænker man med?

Hjernen er inddelt i en højre og en venstre hjernehalvdel. Højre hjernehalvdel får oftest æren for at være den mest kreative, mens venstre står for vores forståelse af eksempelvis ord og tal.

Hvor krydser nervebanerne?

Om nervesystemet I overgangen mellem hjernen og rygmarven krydser nervebaner fra højre hjernehalvdel over til venstre side af rygmarven. Tilsvarende krydser nervebaner fra venstre hjernehalvdel over til højre side. Denne krydsning gør, at skader i den ene hjernehalvdel giver symptomer i modsat side af kroppen.

Hvad er cerebellar atrofi?

Hvad er hjernesvind? Hjernesvind skyldes tab af hjerneceller og forbindelserne mellem hjernecellerne. Hjernesvind kan påvises med CT- eller MR-skanning af hjernen, hvor den grå substans (hjernecellerne) mindskes i størrelse, fordi nogle af hjernecellerne er døde. Hjernesvind tiltager med alderen.

Hvad er Cerebellar?

Lillehjernen (cerebellum) er en del af hjernen, og den ligger bagest i hjernekassen lige under storhjernen. En af lillehjernens primære opgaver er at 'udglatte' kroppens bevægelser.

Hvor mange nervesystemer har vi?

Nervesystemet består af to dele: et centralt system og et perifert system. Det centrale system er hjernen og rygmarven, som begge er bygget op af nerveceller og nervefibre.

Hvilken funktion har mellemhjernen?

Mellemhjernen (Diencephalon) Thalamus: Dette er en slags fordelingscentral for sanseindtrykkene fra resten af kroppen (dog undtagen lugtesans). Alle nervecelleudløbere, der bærer sanseimpulser løber igennem her, og nogle bliver modificeret undervejs.

Hvor er følelserne i hjernen?

Din limbiske hjerne rummer to vigtige områder: Amygdala og hippocampus. Amygdala er centeret for de negative og ubehagelige følelser: Vrede, frygt, stress, depression, angst. Hippocampus er centeret for de positive følelser: Glæde, kontrol, positiv læring, begejstring.