Table of Contents:

 1. Hvad er et sociologisk perspektiv?
 2. Hvad er en sociologisk undersøgelse?
 3. Hvad er sociologiske tilgange?
 4. Hvad er en sociolog?
 5. Hvad er et teoretisk perspektiv?
 6. Hvad er aftraditionalisering?
 7. Hvor arbejder en sociolog?
 8. Hvad kan man blive hvis man læser sociologi?
 9. Hvad kan man bruge sociologi til?
 10. Hvad beskæftiger en sociolog sig med?
 11. Hvad er teoretiske overvejelser?
 12. Hvad er en empiri?

Hvad er et sociologisk perspektiv?

Sociologisk teori betegnes også som samfundsteori eller samfundsfilosofi, og bygger på studier af menneskelig adfærd og samspillet mellem individ og system. Nogle sociologiske teorier er et resultat af empiriske studier, mens andre hovedsagelig er opbygget om logiske ræssonnementer.

Hvad er en sociologisk undersøgelse?

Sociologi arbejder med at undersøge sociale processer mellem enkelte personer, grupper, organisationer og institutioner og i hele samfundet, men kan også arbejde med globale processer – fx forholdet mellem jordens rige og fattige befolkningsgrupper.

Hvad er sociologiske tilgange?

Sociologisk metode beskæftiger sig især med normer for indsamling af data, bearbejdning eller gruppering af data og rapportering af resultaterne. Uanset, hvilken metode, en forsker anvender, stiller fagtraditionen nogle krav til en sociologisk undersøgelses repræsentativitet og gyldighed.

Hvad er en sociolog?

Sociologi er studiet af samfund, deres strukturer, organisation og betydning for de individer, der indgår i samfundet.

Hvad er et teoretisk perspektiv?

Metoder og teoretiske perspektiver kan være mere eller mindre oplagte i forhold til problemstillingen. Men ofte kan man argumentere for forskellige teorier og metoder eller for teoretisk eller metodisk pluralisme. Valget af teori og metode kan hænge sammen med ens generelle verdensanskuelse eller fornemmelse.

Hvad er aftraditionalisering?

Aftraditionalisering er et begreb inden for sociologien, der bruges til at beskrive opløsningen af det traditionelle samfund, herunder de dertilhørende værdier og normer.

Hvor arbejder en sociolog?

I den offentlige sektor er sociologer bl. a. beskæftiget i styrelser, råd og nævn eller kommuner og regioner. I den private sektor er sociologer beskæftiget i interesseorganisationer, i rådgivnings- og konsulentvirksomheder, i reklamebranchen eller inden for formidling.

Hvad kan man blive hvis man læser sociologi?

Uddannelsessteder
 • Uddannelsen i sociologi på Københavns Universitet (KU)
 • Uddannelsen i sociologi på Aalborg Universitet (AAU)

Hvad kan man bruge sociologi til?

Som sociolog er du interesseret i, hvordan og hvorfor det moderne samfund hænger sammen – og hvordan du kan bidrage til at skabe social forandring dér, hvor behovet opstår. Du undersøger de sociale relationer, der forbinder mennesker til hinanden og til samfundet.

Hvad beskæftiger en sociolog sig med?

Sociologi er videnskaben om samfundet eller "det sociale", og sociologer er særligt optaget af at undersøge, hvordan samfundet hænger sammen, og hvorfor det ændrer sig.

Hvad er teoretiske overvejelser?

Elementære videnskabsteoretiske overvejelser er: anvendes med forskellige formål: Afdække ny viden eller udvikle og udarbejde begrundede løsninger, videnskabsfag og anvendt fag, teori og praksis, videnskabelig argumentation eller trial-and-error-fremgangsmåde.

Hvad er en empiri?

Empiri af græsk empeirikós = "erfaringsmæssig", afledt af empeiría = "erfaring". Empiri er viden efter sansning. Dvs. viden, der er blevet tilegnet via sanserne.