Table of Contents:

 1. Hvem repræsenterede de Radikale Venstre?
 2. Hvad står radikal for?
 3. Er de radikale rød eller blå?
 4. Hvem sidder i Folketinget for De Radikale?
 5. Hvornår blev det radikale parti dannet?
 6. Hvad står Venstre før?
 7. Hvorfor er der højre og Venstre?
 8. Hvor mange medlemmer har Socialdemokraterne i Folketinget?
 9. Hvad forstår man ved et frit radikal?
 10. Hvem repræsenterede Socialdemokratiet?
 11. Hvad laver Morten Østergaard i dag?
 12. Hvor mange mandater har radikale venstre?

Hvem repræsenterede de Radikale Venstre?

Radikale Venstre har en klar adskillelse mellem partiets landsforbund, der ledes af en landsformand, og folketingsgruppen, der ledes af den politiske leder. Landsformand siden 2021 er Mikkel Irminger Sarbo, mens Sofie Carsten Nielsen er den politiske leder og formand for folketingsgruppen siden 2020.

Hvad står radikal for?

Radikal (via eng. eller fr. radical, af Latin radicalis, af radix rod) betyder oprindelig indgående eller dybtgående, noget som tager fat ved roden.

Er de radikale rød eller blå?

Rød blok: Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet og Veganerpartiet. Blå blok: De Konservative, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti, Venstre, Kristendemokraterne.

Hvem sidder i Folketinget for De Radikale?

Folketing
 • S. Sofie. Carsten Nielsen. Politisk leder. ...
 • M. Martin. Lidegaard. næstformand, Udenrigspolitisk ordfører, Forsvarsordfører, Rigsfællesskabsordfører, Ordfører vedr. ...
 • A. Andreas. Steenberg. ...
 • A. Anne. Sophie Callesen. ...
 • M. Marianne. Jelved. ...
 • S. Susan. Kronborg. ...
 • S. Stinus. Lindgreen. ...
 • S. Samira. Nawa.

Hvornår blev det radikale parti dannet?

21. maj 1905Radikale Venstre / Grundlagt

Hvad står Venstre før?

Oprindeligt et agrarparti. Venstre, officielt Venstre, Danmarks Liberale Parti (partibogstav V), er et politisk parti i Danmark. Partiet opstod i sin nuværende form i 1910, men kan føre sin historie tilbage til dannelsen af Det forenede Venstre i 1870. Den landsdækkende partiorganisation blev først dannet i 1929.

Hvorfor er der højre og Venstre?

Udtrykket er blevet brugt siden den franske revolution. Venstrefløjen er i almindelighed associeret med lighedsorienterede synspunkter (egalitarisme) og med folkelig eller statslig kontrol over de vigtigste politiske og økonomiske samfundsinstitutioner. Modstykket til venstrefløjen er højrefløjen.

Hvor mange medlemmer har Socialdemokraterne i Folketinget?

Folketingets sammensætning
ListePartiMandater
ASocialdemokraterne49
BRadikale Venstre14
CDet Konservative Folkeparti13
DNye Borgerlige4

Hvad forstår man ved et frit radikal?

Et frit radikal er et atom eller et molekyle, der har en eller flere uparrede elektroner i den yderste skal. I et kemisk stabilt molekyle cirkulerer elektronerne parvist rundt om kernen. Når der er frie elektroner til stede, bliver molekylet reaktivt.

Hvem repræsenterede Socialdemokratiet?

Socialdemokratiets historie begyndte i efteråret 1871, hvor de tre socialister Louis Pio, Harald Brix og Paul Geleff gik sammen og stiftede Den Internationale Arbejderforening for Danmark som den danske afdeling af Første Internationale.

Hvad laver Morten Østergaard i dag?

I november 2020 sygemeldte han sig fra Folketinget, og hans suppleant Susan Kronborg blev indkaldt i stedet. I juni 2021 meddelte Østergaard, at han stoppede helt i Folketinget for i stedet at tiltræde som klimarådgiver i ingeniørvirksomheden cBrain A/S.

Hvor mange mandater har radikale venstre?

Folketingets sammensætning
ListePartiMandater
BRadikale Venstre14
CDet Konservative Folkeparti13
DNye Borgerlige4
FSF - Socialistisk Folkeparti15