Table of Contents:

 1. Hvordan fungerer det katolske skriftemål?
 2. Hvordan var den katolske kirke?
 3. Hvad er en skriftestol?
 4. Hvordan foregår nadveren i den katolske kirke?
 5. Hvad er en Bodshandling?
 6. Hvilken rolle spillede helgener og helgendyrkelse?
 7. Hvor findes den katolske kirke i dag?
 8. Hvad er altergang?
 9. Hvorfor går man altergang?
 10. Hvordan foregår pilgrimsvandring?
 11. Hvor rejser Pilgrimmen hen?
 12. Hvilken betydning har helgener for katolikker?

Hvordan fungerer det katolske skriftemål?

Skriftemål er et væsentligt led i boden. I den katolske kirke er det private skriftemål ("ørebigten"), den hemmelige syndsbekendelse for præsten, med opregning af alle bevidste dødssynder, en absolut pligt, der officielt indførtes i 1215.

Hvordan var den katolske kirke?

Den katolske kirke regner sig for apostolisk, dvs. ... Sammen med de andre katolske kirker er det grundlæggende, at paven, Roms Biskop, anerkendes som Kirkens overhoved og apostlen Peters efterfølger i lige linje. Den romerskkatolske kirkes teologiske doktriner er sammenfattede i Den Katolske Kirkes Katekismus.

Hvad er en skriftestol?

En skriftestol er et møbel i katolske kirker. Skriftestolen er ofte tredelt: Præsten sidder i midten adskilt fra de skriftende af et gitter og modtager skriftemålet fra de troende som ligger på knæ i de ydre afsnit. Skriftestole har eksisteret i det mindste siden 1600-tallet.

Hvordan foregår nadveren i den katolske kirke?

Nadver er altså et kristent ritual, som bl. a. finder sted ved højmessen. Under nadveren knæler man foran præsten, som giver en et stykke brød eller en oblat, som er et lille stykke brød med et billede af Jesus på korset, og så får man en tår vin eller druesaft.

Hvad er en Bodshandling?

Indenfor katolicismen bruges pilgrimsfærd som en bodshandling, og er derfor ikke i sig selv underlagt en fast liturgi, men indgår et element i bodssakramentet. Pilgrimsfærd har alligevel siden middelalderen spillet en stor rolle.

Hvilken rolle spillede helgener og helgendyrkelse?

Helgener spillede en betydelig rolle i middelalderens kristendom, og de var en stor og broget skare. Blandt de første helgener var de martyrer, der blev slået ihjel for den kristne tro under romernes forfølgelser.

Hvor findes den katolske kirke i dag?

Den dækker hele Danmarks område, (herunder Færøerne og Grønland), og er en sammenslutning af lokale katolske samfund, i alt 45 sogne, der er samlet under en enkelt biskops jurisdiktion. Den Katolske Kirke i Danmark er direkte underlagt pavens universelle jurisdiktion.

Hvad er altergang?

Nadverhandlingen kaldes i den danske Folkekirke for altergang: nadvergæsterne går op til alteret og modtager brødet og vinen. Desuden kaldes nadveren for eukaristi (af græsk: Εὐχαριστία, eukharistía, som betyder taksigelse), men denne betegnelse er sjælden på dansk.

Hvorfor går man altergang?

Nadveren tolkes også ofte som en måde at mindes Kristus på og på den måde holde fast i ham, til han kommer tilbage. Det er mindet, der er på spil, når det i indstiftelsesordene siges, at man skal spise og drikke til hans ”ihukommelse”.

Hvordan foregår pilgrimsvandring?

Pilgrimsvandringer foregår som regel i og omkring Roskilde, i smukke og naturnære områder. Turen ved fjorden, og turen gennem parkerne forbi kilderne, er populære ruter, og jeg udvikler løbende nye berigende ture i området. Hver vandring varer omkring 1 timer og 15 minutter.

Hvor rejser Pilgrimmen hen?

Pilgrimsfærd i islam Én af islams fem hellige pligter er, at muslimer skal foretage en pilgrimsrejse (hadj) til Mekka, mindst én gang i livet i den tolvte måned i den islamiske kalender.

Hvilken betydning har helgener for katolikker?

I den romersk-katolske kirke, den ortodokse kirke og i de orientalske kirker identificerer kirken personer, der med sikkerhed kan regnes for hellige, i den forstand at de er kommet i himmelen.