Table of Contents:

 1. Hvilke konsekvenser havde imperialismen?
 2. Hvad var forudsætningerne for imperialismen?
 3. Hvilke årsager var der i øvrigt til imperialismen?
 4. Hvilke konsekvenser fik imperialismen for Afrika?
 5. Hvilke konsekvenser fik imperialismen i de erobrede områder?
 6. Hvorfor startede koloniseringen?
 7. Hvordan blev de britiske kolonier regeret?
 8. Hvordan gik det kolonierne i Afrika efter deres selvstændighed?
 9. Hvad er grunden til at nogle landegrænser er helt lige i Afrika?
 10. Hvilke konsekvenser fik koloniseringen for den oprindelige befolkning?
 11. Hvad er kolonialisme?
 12. Hvorfor blev Indien selvstændigt?

Hvilke konsekvenser havde imperialismen?

Den primære problemstilling var nu, om imperialismen ville medføre udvikling eller underudvikling i den tredje verden. De klassiske teorier med Lenins i spidsen regnede alle med, at imperialisme ville medføre en hurtig udvikling af kapitalismen i den tredje verden.

Hvad var forudsætningerne for imperialismen?

Handel med slaver, inddrivelse af skatter fra de koloniserede befolkninger, udvinding af råstoffer og plantagedrift var ifølge den britiske historiker Kenneth Morgan afgørende for det britiske imperiums globale økonomiske dominans (se kilder).

Hvilke årsager var der i øvrigt til imperialismen?

Imperialismens årsager kan sammenfattes i tre forhold: styrke hos den undertrykkende part, svaghed hos den undertrykkede part, foragt for almenviljen og folkenes selvbestemmelsesret.

Hvilke konsekvenser fik imperialismen for Afrika?

Afrikas landegrænser blev trukket i et hektisk kapløb mellem de europæ- iske kolonimagter i de sidste årtier af 1800-tallet. Den koloniale opsplitning af Afrika var muliggjort af en række nye teknologier – bl. a. jernbaner, telegra- fer og maskingeværer – der gjorde eks- pansionen mindre omkostningsfuld end tidligere.

Hvilke konsekvenser fik imperialismen i de erobrede områder?

I denne periode udforskede de europæiske stater verden blandt andet med det mål at erobre og kontrollere nye handelsruter, råstoffer og territorier. De europæiske stormagters kraftige oversøiske ekspansion førte til dannelsen af store koloniimperier som for eksempel Storbritannien og Portugal.

Hvorfor startede koloniseringen?

Formålet med kolonialisme var, at opnå politiske og økonomiske fordele for hjemlandet. Derfor går kolonialisme og imperialisme ofte hånd i hånd, men forskellen er det politiske herredømme over området, mens det økonomiske kom i anden række.

Hvordan blev de britiske kolonier regeret?

I 1603 arvede Jakob 6. af Skotland den engelske trone, og i 1604 indgik han Londontraktaten, som afsluttede krigen med Spanien. Herefter skiftede det engelske fokus fra at plyndre andre landes kolonier til selv at etablere oversøiske kolonier. Det britiske imperium begyndte at tage form i begyndelsen af det 17.

Hvordan gik det kolonierne i Afrika efter deres selvstændighed?

Udfaldet blev en opdeling af Afrika i kolonier, idet: Frankrig primært lagde beslag på områder i vest, nord og Madagaskar. Storbritannien primært lagde beslag på områder i syd, øst, langs Nilen og Nigeria. Tyskland fik kolonier i Østafrika, Sydvestafrika og Cameroun.

Hvad er grunden til at nogle landegrænser er helt lige i Afrika?

Afrikas grænser har gennem tiden været kilde til mange konflikter. Det har også været tilfældet i Europa. Forskellen er, at mange ser grænserne mellem de afrikanske lande som 'kunstige' linjer, der er optrukket uden hensyn til de mange forskellige folkeslag, der bor i disse lande.

Hvilke konsekvenser fik koloniseringen for den oprindelige befolkning?

Konsekvenser af kolonialismen Koloniseringen fik store konsekvenser i Amerika, hvor de hvide undertrykte og fortrængte den indfødte befolkning. I Amerika døde store dele af befolkningen af de sygdomme, som man bragte med fra Europa.

Hvad er kolonialisme?

Kolonialisme (afledt af latin: colonia i betydningen landbrug og nybygger) er en større eller mindre befolkningsgruppes udvandring fra et land og dannelsen af en bosættelse på territorier uden for landets egne grænser i form af en koloni.

Hvorfor blev Indien selvstændigt?

Baggrunden for løsrivelsen var, at den indiske nationalisme og Storbritanniens svækkelse i kølvandet på Anden Verdenskrig tvang briterne til at afkolonisere det indiske subkontinent.