Table of Contents:

 1. Hvad er en gyldig underskrift?
 2. Hvad tæller som en underskrift?
 3. Hvornår er en underskrift ugyldig?
 4. Er en kontrakt gældende uden underskrift?
 5. Hvordan laver man en underskriftsindsamling?
 6. Er PDF underskrift gyldig?
 7. Hvordan laver man sin egen underskrift?
 8. Hvad er en ugyldighedsgrund?
 9. Kan man trække en underskrift tilbage?
 10. Hvornår er en kontrakt indgået?
 11. Hvis man ikke har underskrevet ansættelseskontrakt?
 12. Hvad betyder det at et borgerforslag er forkastet?
 13. Hvordan kan man underskrive PDF?
 14. Kan man underskrive i PDF?
 15. Er en elektronisk underskrift gyldig?

Hvad er en gyldig underskrift?

Der findes ingen krav til en gyldig underskrift En underskrift er til for at bekræfte en parts hensigt med et dokument. Underskriften er derfor til for at man kan erklære sig enig i de krav og betingelser, der fremgår af dokumentet som typisk vil være en aftale eller kontrakt.

Hvad tæller som en underskrift?

Der findes som sådan ikke krav til, hvad din underskrift skal indeholde da din underskrift er personlig. Den kan i teorien blot bestå af krusseduller, dine initialer eller lignende. I mange dokumenter vil det dog være påkrævet at ens fulde navn skal opgives, men der er intet krav til underskriften.

Hvornår er en underskrift ugyldig?

Når en aftale erklæres ugyldig, vil det sige, at aftalen ikke finder sted. Parterne er dermed ikke bundet af aftalens indhold. Der findes svage og stærke ugyldighedsgrunde. At en ugyldighedsgrund er stærk betyder, at der ikke skal meget til for, at en aftale erklæres ugyldig.

Er en kontrakt gældende uden underskrift?

Loven siger ikke, at en ansættelseskontrakt skal være underskrevet. Kontrakten er stadig gyldig uden underskrift. Det afgørende er, om du har fået den udleveret.

Hvordan laver man en underskriftsindsamling?

Start en online underskriftindsamling
 1. Skriv en besked, hvor du forklarer, hvorfor du har startet andragendet, da folk er mere tilbøjelige til at underskrive det, hvis de forstår, hvor vigtigt emnet er.
 2. Kopier og indsæt webadressen for din underskriftindsamling i din besked.
 3. Send beskeden vha.

Er PDF underskrift gyldig?

Ja, elektroniske og digitale signaturer er bindende, selvom det kan variere afhængigt af stat og land. Begge typer af signaturer eller underskrifter er juridisk bindende egenskaber ved ethvert dokument, du underskriver.

Hvordan laver man sin egen underskrift?

Scanne og indsætte et billede af din håndskrevne underskrift
 1. Skriv din underskrift på et stykke papir.
 2. Scan siden og gem den på computeren i en almindeligt filformat: . ...
 3. På fanen Indsæt skal du klikke på Billeder > Billede fra fil.
 4. Find det billede, som du vil indsætte, og klik derefter på Indsæt.

Hvad er en ugyldighedsgrund?

Svig (løgn/fortielser), simpel retsstridig tvang (trusler om andet end øjeblikkelig vold mod løftegiveren), udnyttelse (af en persons økonomiske/personlige vanskeligheder til at opnå en ydelse) og fejltagelse (løftegiverens egne fejl, fx fejlskrift) er svage ugyldighedsgrunde.

Kan man trække en underskrift tilbage?

Du kan ikke bagefter komme og “fortryde” din underskrift, som du kan med f. eks. et køb i en butik. Du kan være heldig, at den anden part er villig til at se bort fra kontrakten.

Hvornår er en kontrakt indgået?

Mundtlig eller skriftlig aftale Ifølge aftaleloven er det bindende for begge parter, når tilbudsgiver – fx dig, der sælger din bil – har fremsat et tilbud, som modtager – bilens køber – har accepteret. Reglerne er klare: aftalen er bindende, uanset om den er mundtlig eller skriftlig.

Hvis man ikke har underskrevet ansættelseskontrakt?

Du kan få en bøde, hvis der ikke foreligger en ansættelseskontrakt. Hvis du som arbejdsgiver har pligt til at give din medarbejder en ansættelseskontrakt, men enten ikke har givet en ansættelseskontrakt, eller har givet en ansættelseskontrakt, der ikke indeholder de rette oplysninger, kan du som arbejdsgiver få en bøde ...

Hvad betyder det at et borgerforslag er forkastet?

Det er intentionen med borgerforslagsordningen, at borgerforslag, der fremsættes som beslutningsforslag i Folketinget, skal til både 1. behandling og 2. (sidste) behandling i Folketingssalen. Her bliver der først stemt om eventuelle ændringsforslag og derefter om forslagets vedtagelse eller forkastelse.

Hvordan kan man underskrive PDF?

Underskriv et dokument
 1. Åbn den PDF-fil, du vil underskrive.
 2. Klik på ikonet Underskriv på værktøjslinjen for at åbne panelet Underskriv, eller klik på panelet Underskriv. ...
 3. Klik på Tilføj tekst i panelet Jeg skal underskrive for at tilføje tekst som f. ...
 4. (Valgfrit) Klik på Tilføj flueben, hvis dokumentet kræver et valg.

Kan man underskrive i PDF?

Åbn den PDF-fil, du vil underskrive. Klik på ikonet Underskriv på værktøjslinjen for at åbne panelet Underskriv, eller klik på panelet Underskriv. Bemærk: Hvis ikonet Underskriv ikke findes på værktøjslinjen, skal du klikke på værktøjslinjen og vælge Fil > Tilføj tekst eller signatur.

Er en elektronisk underskrift gyldig?

En elektronisk underskrift er det samme som en digital signatur, også betegnet som en digital underskrift. Den form for underskrift skal validere at du er den, som du giver dig ud for at være. For at understrege, den underskrift du laver digitalt er lige så bindende som den underskrift, du sætter på et papir.