Table of Contents:

  1. Hvilke danske ting er på Unesco liste?
  2. Hvilke danske ting er på UNESCO liste?
  3. Hvor mange Unesco sites er der i Danmark?
  4. Hvorfor er Vadehavet på verdensarvslisten?
  5. Hvad er specielt ved Vadehavet?

Hvilke danske ting er på Unesco liste?

Det danske rigsfællesskab har ti steder optaget på Verdensarvslisten: Jelling Monumenterne, Roskilde Domkirke, Kronborg Slot, Ilulissat Isfjord, Stevns Klint, Vadehavet, Christiansfeld, Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland, Kujataa samt Aasivissuit Nipisat.

Hvilke danske ting er på UNESCO liste?

Det danske rigsfællesskab har ti steder optaget på Verdensarvslisten: Jelling Monumenterne, Roskilde Domkirke, Kronborg Slot, Ilulissat Isfjord, Stevns Klint, Vadehavet, Christiansfeld, Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland, Kujataa samt Aasivissuit Nipisat.

Hvor mange Unesco sites er der i Danmark?

I Danmark har vi syv attraktioner, som er med på UNESCO's verdensarvliste. UNESCOs verdensarvsliste omfatter steder, byer, monumenter, bygninger og lignende, som er blevet erklæret bevaringsværdige under det internationale verdensarvsprogram, der bliver administreret af UNESCO.

Hvorfor er Vadehavet på verdensarvslisten?

Vadehavet er eksistensgrundlaget for over 10.000 arter af planter og dyr. Det spiller desuden en uundværlig rolle langt ud over sine grænser: De store mængder af lokale arter er afgørende for op mod 12 millioner fugle, der gør holdt i området på vej mod deres opholdssteder gennem vinter eller sommer.

Hvad er specielt ved Vadehavet?

Et vadehav er et lavvandet farvand i nærheden af en kyst, hvor tidevandet 2 gange i døgnet ved højvande (flod) dækker området med iltrig og næringsfyldt havvand, og 2 gange i døgnet ved lavvande (ebbe) lægger området tørt igen, så et fantastisk og overdådigt spisekammer blotlægges for de mange fugle.