Table of Contents:

 1. Hvad er et Stamord?
 2. Hvad betyder det at have rødder?
 3. Hvad er et grundord?
 4. Hvilken ordklasse er mellem?
 5. Hvad er tallets rod?
 6. Hvordan regner man med rødder?
 7. Hvad er en bevæggrund?
 8. Er det et forholdsord?
 9. Hvad er første mellem?
 10. Hvad er roden i matematik?

Hvad er et Stamord?

Grund- (2), Hoved- (2.1), Oprindelses-, Radikal-, Rodord) ord, der bestaar af en stamme alene, i modsætn. til deraf dannede afledte og sammensatte ord.

Hvad betyder det at have rødder?

rode; dagl.) det, at noget ligger i uorden, hulter til bulter, er rodet sammen olgn.; roderi; virvar: ogs. hvad der ligger i uorden osv.; arbejde med noget uordentligt olgn.

Hvad er et grundord?

I sammensætninger bruges grundord om første sammensætningsled, fx "greve /en/ ver. Er en værdighed i danmark, som er over baroner og adel. Comes.

Hvilken ordklasse er mellem?

De 11 ordklasser
substantiver (navneord)bil, hytteost, rose
verber (udsagnsord)aflevere, lyve, sammensætte, se
adverbier (biord)dengang, ikke, pladask, under
konjunktioner (bindeord)at, dengang, medmindre, og
præpositioner (forholdsord)af, ifølge, mellem, under

Hvad er tallets rod?

Rod, i matematik resultatet af en roduddragning, som er den omvendte operation til en potensopløftning (jf. potens). Ved den n'te rod af et tal a forstås ethvert tal b, som opløftet til n'te potens giver a, altså opfylder bn = a.

Hvordan regner man med rødder?

Når man finder kvadratroden af et tal, så finder man et tal, der ganget med sig selv giver det oprindelige tal. Når vi finder kubikroden, finder vi et tal, der ganget med sig selv to gange giver det oprindelige tal.

Hvad er en bevæggrund?

Bevæg-grund, en. tilskyndende grund; drivfjeder til en handling; motiv (jf.

Er det et forholdsord?

For eksempel:
 • Han stod foran huset. Hun gik hen foran huset.
 • De lå bag ved bilen. Barnet lå omme bag ved bilen.
 • Nu skal du i seng. Nu går jeg ind i seng.
 • Forsvaret arbejder til lands, til vands og i luften.

Hvad er første mellem?

Mellemskolen blev indført i Danmark med skoleloven af 1903, efter norsk forbillede, som en brobygning mellem folkeskole og gymnasium, og den blev afskaffet ved skoleloven af 1958. Mellemskolen var 4-årig og strakte sig fra 6. til 9. klassetrin og sluttede med mellemskoleeksamen, som gav adgang til gymnasiet.

Hvad er roden i matematik?

Rod, i matematik resultatet af en roduddragning, som er den omvendte operation til en potensopløftning (jf. potens). Ved den n'te rod af et tal a forstås ethvert tal b, som opløftet til n'te potens giver a, altså opfylder bn = a.