Table of Contents:

 1. Hvornår skal gods afmærkes på bil?
 2. Hvad betyder M1 M2 M3 for personbiler?
 3. Hvad er en M1 bil?
 4. Hvad er synsfri sammenkobling?
 5. Hvor langt må gods stikke bagud på lastbil?
 6. Hvor langt må gods stikke ud over bil?
 7. Hvad er M2 bil?
 8. Hvilke lastbiler skal være forsynet med hastighedsbegrænser?
 9. Hvilke påhængsvogne kan ikke godkendes til synsfri sammenkobling?
 10. Er det ulovligt at køre uden bakspejl?
 11. Hvad betyder synsfri træk?
 12. Hvad er en tilkoblingsanordning?
 13. Hvor langt gods må man køre med?
 14. Hvornår er det en særtransport?
 15. Hvor lang må en bil være med gods?

Hvornår skal gods afmærkes på bil?

Ved transport af gods, som rækker mere end 1 m ud over et køretøjs eller vogntogs bageste punkt, skal godset være afmærket. Stk. 2. Afmærkningen foretages med en cylinderformet genstand, der skal være hvid med mindst 2 røde og reflekterende striber samt have en højde på mindst 30 cm og en diameter på mindst 10 cm.

Hvad betyder M1 M2 M3 for personbiler?

Bil med tilladt totalvægt på ikke over 3.500 kg anses som personbil M1, mens bil med tilladt totalvægt på over 3.500 kg anses som personbil M2/M3. Personbil M2 eller M3, som er indrettet således, at alle eller nogen af passagersæderne kan omdannes til liggepladser.

Hvad er en M1 bil?

Bil med en tilladt totalvægt på ikke over 3.500 kg anses som personbil M1. Bil med en tilladt totalvægt på mere end 3.500 kg anses som personbil M2/M3.

Hvad er synsfri sammenkobling?

Ved synsfri sammenkobling forstås sammenkobling af bil og påhængskøretøj uden forudgående syn og godkendelse ved Statens Bilinspektion af vogntoget.

Hvor langt må gods stikke bagud på lastbil?

1) I ikke-udtrukket stand skal lastbilen være mindst 9,5 m lang. Når lastbilen er udtrukket og belæsset, den være længere end 12,0 m. Lastbilen kan eventuelt være forsynet med læssekran. 2) Godset må ikke føres længere bagud end 6,0 m fra bagakslen/bogiemidten.

Hvor langt må gods stikke ud over bil?

Skal du køre med gods, der rækker mere end 1 meter ud over køretøjets eller vogntogets bageste eller forreste punkt, skal du uden for lygtetændingstiden afmærke det med en cylinderformet hvid genstand med mindst to røde og reflekterende striber, med en højde på mindst 30 cm og en diameter på mindst 10 cm.

Hvad er M2 bil?

Personbil M2: Bil, der er indrettet til at benyttes til befordring af mere end ni personer føreren medregnet, og som har en tilladt totalvægt på ikke over 5.000 kg. ... Lastbil N2: Bil, der er indrettet til godsbefordring, og som har en tilladt totalvægt på mere end 3.500 kg, men ikke over 12.000 kg.

Hvilke lastbiler skal være forsynet med hastighedsbegrænser?

Lastbiler med tilladt totalvægt over 12.000 kg og busser med tilladt totalvægt over 10.000 kg, der er registreret første gang den 1. januar 1994 eller senere, skal være forsynet med hastighedsbegrænser, der opfylder de konstruktive bestemmelser i Rådets direktiv nr. 92/24/EØF.

Hvilke påhængsvogne kan ikke godkendes til synsfri sammenkobling?

Påhængsvogn, hvis tilladte totalvægt overstiger 3.500 kg, kan registreres til synsfri sammenkob- ling med lastbil. Stk. 3. Registreringspligtigt påhængsredskab, hvis tilladte totalvægt overstiger 3.500 kg, og som er opbygget på et typegodkendt påhængsvognschassis, kan registreres til synsfri sammenkobling.

Er det ulovligt at køre uden bakspejl?

En personbil skal være udstyret med indvendigt (bak)spejl, mens en sådan regel ikke findes for varebiler. Til gengæld er der krav om, at en varebil skal være monteret med sidespejl i begge sider, og det er der som hovedregel ikke krav om for personbiler.

Hvad betyder synsfri træk?

Er anhængertrækket monteret af et godkendt værksted eller en autoriseret forhandler, kan man få en såkaldt ”Erklæring om synsfri sammenkobling”, som værkstedet/forhandleren har underskrevet og stemplet. Erklæringen skal man så medbringe i en synshal, der herefter bekræfter, at anhængertrækket er synsfrit.

Hvad er en tilkoblingsanordning?

Et anhængertræk er en anordning på et køretøj, hvor man sætter en anhænger fast, så køretøjet kan trække den. Den tekniske betegnelse i færdselsloven er "tilkoblingsanordning" og i folkemunde kaldes det en jydekrog. På person- og varebiler er anhængertrækket som regel opbygget som en krog med en 50 mm kugle på spidsen.

Hvor langt gods må man køre med?

Skal du køre med gods, der rækker mere end 1 meter ud over køretøjets eller vogntogets bageste eller forreste punkt, skal du uden for lygtetændingstiden afmærke det med en cylinderformet hvid genstand med mindst to røde og reflekterende striber, med en højde på mindst 30 cm og en diameter på mindst 10 cm.

Hvornår er det en særtransport?

Efter § 24, stk. 1, skal særtransporten være nødvendig, godset skal være udeleligt eller ikke uden væsentlig vanskelighed kunne adskilles, og der må transporteres ét stykke gods. 1. Særtransporten skal være nødvendig Nødvendighedskravet fremgår af § 1 og § 24 i særtransportbe- kendtgørelsen.

Hvor lang må en bil være med gods?

Når du skal transportere gods i bil eller på trailer, længden på det maks. være 12 meter. Den samlede længde af vogntoget – altså bil plus trailer, dog ikke overstige 18,75 meter. Bredden for bil eller trailer med læs ikke overstige 2,55 meter.