Table of Contents:

  1. Hvor mange perler har en hinduistisk bedekrans?
  2. Hvor mange perler er der på en rosenkrans?
  3. Hvordan lyder fadervor?
  4. Hvad betyder Shahadah?
  5. Hvor mange trosbekendelser er der i Danmark?

Hvor mange perler har en hinduistisk bedekrans?

I buddhismen og hinduismen benyttes en mala med 108 perler til at tælle mantraer eller bønner.

Hvor mange perler er der på en rosenkrans?

Til praktisk at holde rede på leddene bruges en perlekæde, der også kaldes rosenkrans. Den består af et kors og 50 perler, der er inddelt i grupper på ti og adskilt af enkelte, der fremhæves ved et større mellemrum; perlerne kan være af glas, ben e.l.

Hvordan lyder fadervor?

Den Katolske Kirkes udgave af Fadervor på dansk lyder: Fader vor, du som er i Himlen. Helliget vorde dit navn, komme dit rige.

Hvad betyder Shahadah?

Trosbekendelsen hedder på arabisk shahada. Den består af to sætninger, der lyder: "Jeg bevidner (ashhadu an), at der ikke er nogen gud undtagen Gud (la ilaha illa llah), og Muhammed er hans sendebud (wa-muhammada rasul allah)." Når man siger disse ord, bevidner eller bekræfter man sin tro.

Hvor mange trosbekendelser er der i Danmark?

Den eneste selvstændige bekendelsesskrift fra den danske reformation er den københavnske bekendelse (Confessio Hafniensis) fra 1530. Men den københavnske bekendelse hører ikke til Folkekirkens officielle bekendelsesskrifter.