Table of Contents:

  1. Hvad er reformerte?
  2. Hvad er den reformerte retning?
  3. Hvor mange huguenotter kom til Danmark?
  4. Hvad kendetegner ortodoks jødedom?
  5. Hvad vil det sige at være ortodoks?
  6. Hvor slog huguenotterne sig ned i 16 tallet i Danmark?
  7. Hvor kommer huguenotterne fra?

Hvad er reformerte?

Reformert, som hører til de ved reformationen opståede protestantiske trossamfund. Ordet reformert anvendes i dag især om noget, der vedrører eller tilhører den reformerte kirke, dvs. de kirkesamfund, der udgår fra Zwingli og Calvins reformation.

Hvad er den reformerte retning?

De reformerte spiller en central rolle i Max Webers bog Den protestantiske etik og kapitalismens ånd. Weber mente, at den protestantiske (især calvinistiske) etik og kaldelsestanke var grundlaget for udviklingen mod et moderne kapitalistisk samfund.

Hvor mange huguenotter kom til Danmark?

s ønsker om uniformitet og enevælde umuliggjorde imidlertid eksistensen af to religioner i landet. De udhulede ediktets bestemmelser, og i 1685 blev det ophævet. Presset på huguenotterne, der da for en stor del var handelsmænd og håndværkere, betød, at op mod 1/2 million flygtede; nogle hundreder heraf kom til Danmark.

Hvad kendetegner ortodoks jødedom?

I ortodoks jødedom fastholdes Torahens status som åbenbaret og fornyelser er kun mulige, hvis de kan begrundes i talmudisk litteratur. Ortodokse jøder lægger stor vægt på ritualer og på religiøs lærdom. Kvinder tæller ikke med i en minjan, og der er ingen kvindelige rabbinere.

Hvad vil det sige at være ortodoks?

Ordet ortodoks er græsk og har to betydninger: 1) ret tro og 2) ret tilbedelse. Den ortodokse kirkes biskopper er i ubrudt rækkefølge (apostolske succession) blevet viet til deres kald helt tilbage fra apostlene selv, og betragtes derfor som viede af Kristus selv.

Hvor slog huguenotterne sig ned i 16 tallet i Danmark?

I 1719 inviterede styret under Frederik 4. de landflygtige huguenotfamilier i Brandenburg til at bosætte sig i Fredericia. I løbet af 1720'erne blev der etableret en koloni bestående af ca. 70 huguenotfamilier til Fredericia. Byen var grundlagt i 1650, og beliggenheden valgt ud fra militære hensyn.

Hvor kommer huguenotterne fra?

Huguenotterne var franske protestanter, der ønskede at reformere den katolske kirke. I løbet af 1500-tallets reformatoriske bevægelser i Frankrig blev de inspireret af den franske præst og reformator Jean Calvin (), der ligesom Martin Luther () ønskede et opgør med den katolske kirke.