Table of Contents:

 1. Hvad kan man bruge seismiske bølger til?
 2. Hvad kaldes tværbølger også?
 3. Hvor mange slags bølger er der?
 4. Hvilke bølger findes der?
 5. Hvordan måler man med Mercalliskalaen?
 6. Er lys tvær eller længdebølger?
 7. Hvad er en Gitterligning?
 8. Hvad viser Mercalliskalaen?
 9. Hvad dækker begreberne P og S-bølger over?
 10. Hvordan kan P og S-bølger sige noget om Jordens indre?

Hvad kan man bruge seismiske bølger til?

Seismiske bølger fra kraftige eksplosioner (fx atombomber eller store dynamitladninger) eller jordskælv udbreder sig over store afstande. Løbetiderne og bølgeformerne for disse bølger kan benyttes til at beskrive jordens overordnede opbygning i kugleskaller og påvise ensartede zoner ned i ca. 3000 km dybde.

Hvad kaldes tværbølger også?

Tværbølger kaldes også transversalbølger, og svinger på tværs af udbredelsesretningen (den vej bølgen bevæger sig). De går op og ned som vandbølger. Alle elektromagnetiske bølger er tværbølger. Vandbølger er et eksempel på en tværbølge, der bevæger sig i faseovergangen mellem to materialer, luften og vandet.

Hvor mange slags bølger er der?

Man taler om to typer af bølger, længdebølger og tværbølger. Tværbølgerne er f. eks. de der er på en svingende snor eller streng hvor bølgens udsving er vinkelret på udbredelsesretningen.

Hvilke bølger findes der?

Bølgetyper
 • Tværbølger (Transversalbølger) – Der vibrerer på tværs af udbredelsesretningen. Polarisation. Linear. Vandret (i forhold til Jorden) Lodret (i forhold til Jorden) Cirkulær. Venstredrejet. Højredrejet.
 • Længdebølger (Longitudinalbølger, trykbølger) – Der vibrerer i udbredelsesretningen.

Hvordan måler man med Mercalliskalaen?

Richter- og Mercalli-skalaerne beskriver størrelsen af et jordskælv. Mercalli-skalaen er den mest brugte intensitetsskala til klassifikation af jordskælvs virkninger på mennesker, bygninger og natur.

Er lys tvær eller længdebølger?

Tværbølger er bølger der bevæger sig op og ned, men ikke bevæger sig frem. Ligesom havet ved stranden, og lys er også tværbølger. Længdebølger er bølger der bevæger sig frem og tilbage.

Hvad er en Gitterligning?

Gitterligningen beskriver, den afbøjning der sker, når lys passerer et optisk gitter. Et sådant gitter kan eksempelvis være et transmissionsgitter, som består af en række spalter, der alle har den samme afstand imellem sig.

Hvad viser Mercalliskalaen?

Mercalliskalaen er en seismisk skala brugt til måling af intensiteten af et jordskælv.

Hvad dækker begreberne P og S-bølger over?

P-bølger (primærbølger) er længdebølger og S-bølger (sekundærbølger) er tværbølger. S-bølgers hastighed er omkring 60% af P-bølgers i et givent materiale. P-bølger er dem der kommer først – de primære. De er efterfulgt af s-bølgerne der ankommer derefter – de sekundære.

Hvordan kan P og S-bølger sige noget om Jordens indre?

Hvis Jordens kerne er flydende, vil der derfor være steder på Jorden, hvor P-bølger ikke kan nå frem kaldet P-bølge skyggezonen. Men hvis P-bølgerne til gengæld bliver afbøjet af en fast indre kerne, så vil enkelte af dem alligevel finde vej til skyggezonen.