Table of Contents:

 1. Hvad dækker Patienterstatningen?
 2. Hvem beregner mengrad?
 3. Hvordan kan man få erstatning?
 4. Hvordan beregnes erstatningen ved skade på ting?
 5. Hvilke skader kan man få erstattet?
 6. Er Patienterstatning skattepligtig?
 7. Hvad er 5 procent mengrad?
 8. Hvornår bliver erstatning udbetalt?
 9. Er jeg berettiget til erstatning?
 10. Hvornår kan man få erstatning?
 11. Er jeg erstatningsansvarlig?
 12. Hvad er en hændelig skade?
 13. Kan man få udbetaling fra flere ulykkesforsikringer?
 14. Hvordan hæfter en arbejdsgiver for sine ansattes fejl?
 15. Kan man få erstatning for fejldiagnose?

Hvad dækker Patienterstatningen?

Vi erstatter skader og dødsfald, der sker som følge af behandling, manglende behandling eller for sen behandling. Vi erstatter også følgerne af skadelige bivirkninger, der skyldes et lægemiddel. Patienterstatningen kan kun erstatte økonomiske tab og give godtgørelse for svie og smerte og/eller varigt mén.

Hvem beregner mengrad?

AES bruger méntabellen, når vi træffer afgørelser om varigt mén. I tabellen finder du en vejledende ménprocent (en méngrad i procent) for en række skader og sygdomme. Ménprocenten bruges til at udregne størrelsen på godtgørelsen, hvis en skade eller erhvervssygdom anerkendes som en arbejdsskade.

Hvordan kan man få erstatning?

Hvordan søger jeg erstatning?
 • Du kan anmelde din skade på Patienterstatningens hjemmeside.
 • Du kan også hjælp af en patientvejleder til at søge erstatning. Find kontaktoplysninger på patientvejledere på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside.
 • Du kan også sende et anmeldelsesskema til Patienterstatningen med posten.
13. okt. 2021

Hvordan beregnes erstatningen ved skade på ting?

Erstatningen for tab af erhvervsevne beregnes som udgangspunkt ud fra årslønnen inkl. evt....Erhvervsevnetab
 1. med 1 % for hvert år, skadelidte var ældre end 29 år.
 2. var skadelidte fyldt 55 år, nedsættes erstatningen med yderligere 2 % for hvert år indtil.
 3. det fyldte 69. år, hvor den udgør 45 %.

Hvilke skader kan man få erstattet?

Hvis du får varige gener i din dagligdag på grund af uheldet, kan du kræve erstatning for varigt mén. Størrelsen af dit mén bliver angivet i én ménprocent. Det er et lægeligt skøn, der afgør, hvor stort dit mén er. Det skal være mindst 5 pct., for at du kan få godtgørelse.

Er Patienterstatning skattepligtig?

Der skal ikke betales skat af erstatninger, bortset fra erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Der skal desuden betales skat af alle rentebeløb.

Hvad er 5 procent mengrad?

Godtgørelse for varigt mén Der bliver alene udbetalt godtgørelse, hvis det varige mén er over 5% og godtgørelsen kan maksimalt andrage 120%. Godtgørelsen udbetales med udgangspunkt i procentsatsen af et standardbeløb på 939.500,- kr., således at fx 5 % varigt mén udgør kr. 46.975,- (2021 beløb).

Hvornår bliver erstatning udbetalt?

Hvornår bliver erstatningen udbetalt? Når Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) har afgjort din sag og anerkendt din arbejdsskade, går der normalt fem uger, før din erstatning bliver udbetalt. Din erstatning kan blive udsat, hvis der bliver klaget.

Er jeg berettiget til erstatning?

For at få erstatning efter erstatningsansvarsloven skal din ulykke medføre et varigt mén på mindst 5 procent. Dit mén bliver fastsat ud fra en lægelig vurdering. I Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings méntabel kan du finde en vejledende ménprocent for en given skade og dermed beregne størrelsen af din erstatning.

Hvornår kan man få erstatning?

Man kan have krav på erstatning, hvis man har lidt et tab. Et tab kan opstå ved at man har mistet en indtægt i form af løn eller omsætning i en virksomhed. Det kan også være en udgift, man har haft på grund af andres adfærd – for eksempel udgifter til vikar eller til sygedagpenge eller noget helt tredje.

Er jeg erstatningsansvarlig?

Ansvar uden lovgivning Ofte findes der ingen lovgivning, som kan fortælle, hvornår du som privatperson er ansvarlig for en skade. I stedet er der ud af mange års domstolspraksis udledt en erstatningsregel, der fastslår, at du er ansvarlig for den skade, som du har lavet ved uagtsomhed eller med vilje.

Hvad er en hændelig skade?

Et hændeligt uheld er et uheld, som ingen med rimelighed kan klandre andre personer for. Juridisk set er erklæringen om, at noget er et hændeligt uheld, således ikke kun en afvisning af et evt. skyldsspørgsmål, men også en afvisning af et spørgsmål om erstatningsansvar.

Kan man få udbetaling fra flere ulykkesforsikringer?

Ja, du kan få erstatning for varige mén, hvis du har flere ulykkesforsikringer – også fra forskellige forsikringsselskaber. Hvis du skal have dækket behandlingsudgifter til f. eks. fysioterapeut eller tandlæge, kan du dog kun få udbetaling fra en forsikring.

Hvordan hæfter en arbejdsgiver for sine ansattes fejl?

Ifølge Danske Lov 3-19-2 hæfter en arbejdsgiver for det erstatningsansvar, som arbejdstageren måtte pådrage sig som følge af uforsvarlige skadegørende handlinger, der er foretaget i tjenesten. Imidlertid kan denne regel ikke udstrækkes til at omfatte hæftelse for selvstændigt virkende tredjemands fejl.

Kan man få erstatning for fejldiagnose?

Skader du har fået efter behandling Fejldiagnose eller forsinkede diagnoser kan du også få erstatning for, hvis de har ført til en skade. Erstatning gælder ved behandlinger, der er udført af en autoriseret sundhedsperson, for eksempel: På et offentligt hospital.